En ny vår for amerikanske forsvarsselskaper?

Krigen i Ukraina og forholdet til Kina tvinger USA til å øke forsvardsbudsjettet og dette er gode nyheter for private forsvarsbedrifter

Jocelyn Jovene 23.02.2023 | 15.44
Facebook Twitter LinkedIn

F16 fighter jet

I løpet av to år vil det amerikanske forsvarsbudsjettet vokse med nesten 10 % til å nå 813 milliarder dollar (671 milliarder pund), langt raskere enn veksten i den amerikanske økonomien.

Budsjettøkningen for det amerikanske forsvarsdepartementet (DOD), som er beskrevet i FY 2023 National Defense Budget Request, gjenspeiler truslene som oppstår fra krigen i Ukraina, spenningene med Kina og fremveksten av lokale konflikter i Midtøsten og Afrika.

Til tross for økte militærutgifter har imidlertid ytelsen til de største amerikanske forsvarsselskapene vært langt fra imponerende.

I løpet av de siste fem årene har Morningstar US Aerospace and Defence-indeksen gått dårligere enn Morningstar US Market-indeksen med betydelig margin, som kommer frem av diagrammet nedenfor.

En årsak har vært den massive underprestasjonen til Boeing (BOE), som særlig skyldtes utfordringene med 737-Max, flyet som var involvert i to tragiske ulykker. Dette medførte at flytypen ble satt på bakken over lengre tid for å avdekke mulige feil og mangler.

Morningstars Nicholas Owens, aksjeanalytikeren som dekker aksjen, forventer likevel at Boeing vil komme seg. Dette skyldes i stor grad sertifiseringen av dets nye 737 MAX-7 og MAX-10 flydesign og gjenåpningen av Kina, hvor flyet har fått tillatelse til å returnere i tjeneste.

Etterspørsel på horisonten

Resten av bransjen klarte seg litt bedre, med kumulative gevinster mellom 39 % og 80 % de siste fem årene.

Men, det økonomiske klimaet har ikke alltid vært så gunstig for disse selskapene. Mellom 2009 og 2014 falt forsvarsutgiftene i USA, noe som tvang landets forsvarsselskaper til å fokusere mer på kjernevirksomheten enn virksomhetsutvidelse. Etter 2015 økte budsjettet igjen, noe som gjenspeiler en økende etterspørsel etter forsvarssystemer og fokus på Kina og Russland som økende trusler.

Et par M&A-transaksjoner førte til kombinasjonen av Harris og L3 Technologies og sammenslåingen av United Technologies og Raytheon til Raytheon Technologies.

Etter krigsutbruddet i Ukraina gir utsiktene til høyere militærutgifter og en voksende profittpool flere muligheter for amerikanske selskaper.

Ifølge konsensusdata forventes den kumulative inntekten til de seks største forsvarskontraktene Lockheed Martin (LMT), Raytheon Technologies (RTX), General Dynamics (GD), Boeing, Northrop Grumman (NOC) og L3Harris Technologies (LHX) å vokse med 7,1 % i året mellom 2022 og 2025.

Nettoinntekten deres forventes å nesten dobles fra 19 milliarder dollar i 2022 til 34 milliarder dollar i 2025.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  er redaktør i Morningstar Frankrike. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer