Tips til deg som vil holde porteføljen fri for investeringer i kontroversielle våpen

Rundt halvparten av europeiske aksjefond utelukker spesifikt selskaper som er involvert i kontroversielle våpen, og dette tallet er langt høyere for artikkel-9 fond

Fernando Luque 21.02.2023 | 14.23
Facebook Twitter LinkedIn

arma-granata

Rundt 50 % av aksjefondene i Europa ekskluderer spesifikt selskaper som er involvert i kontroversielle våpen, denne prosenten øker også kraftig ved å velge et fond merket som artikkel 9.

ESG-investering har blitt en populær investeringsstrategi de siste årene, ettersom investorer forsøker å samkjøre sine investeringer med egne verdier og fokusere på selskaper med positiv innvirkning på samfunn og miljø. Mens ESG-investorer legger stor vekt på klimaendringer, blir spørsmålet om kontroversielle våpen ofte oversett.

Faktisk blir kontroversielle våpen ofte gitt mindre oppmerksomhet i ESG-investeringer, til tross for deres betydelige innvirkning på menneskerettighetene, men krigen mellom Russland og Ukraina har vekket investorenes følsomhet for bruken av kontroversielle våpen.

Strategie di esclusione dei fondi - sostenibilità

«Kontroversiell våpenekskludering» identifiserer strategier som unngår investeringer i selskaper som henter en betydelig prosentandel av inntektene sine fra kontroversielle militære våpen, som masseødeleggelsesvåpen, atomvåpen, landminer og klaseammunisjon. Disse utelukker ikke nødvendigvis investeringer i selskaper med inntekter fra konvensjonelle militære våpen, men kan inkludere selskaper som produserer materialer brukt i kontroversielle våpen.

Liste over selskaper

Hvilke selskaper er involvert i den kontroversielle våpenekskluderingen? Mange av dem er fra fremvoksende markeder, men det er noen få fra Europa og USA som også figurerer på listen nedenfor.

BAE Systems PLC er et globalt forsvars-, romfarts- og sikkerhetsselskap som leverer et bredt spekter av produkter og tjenester for luft-, land-, marine- og cyberforsvar. BAE Systems tilbyr våpensystemer og ammunisjon, marineskipstøtte, flystøtte, landkampkjøretøyer og andre tjenester skreddersydd for militæret, samt militære løsninger for flere for ulike land. Selskapet produserer også kampfly, slik som Typhoon og F-35 Lightning II.

Airbus SE er en leverandør og produsent av kommersielle og militære fly og forsvarsutstyr. Selskapet opererer i 3 hovedsegmenter, nemlig Airbus, Airbus Defence and Space, og Airbus Helicopters. Selskapets Defence and Space-segment tilbyr militærfly som Eurofighter-kampflyet, A400M-transportflyet, A330 MRTT-tankeren og C295 taktiske transportfly. Airbus Helicopters betjener også militærindustrien, og tilbyr en rekke helikoptre som Tiger multi-rolle angrepsrotorfly, H225M multi-rolle plattform og H125M enmotors helikopter. I tillegg tilbyr selskapet også sikre satellittkommunikasjonsløsninger for væpnede styrker.

General Dynamics Corp opererer som et luftfarts- og forsvarsselskap. Det utvikler og produserer en rekke forsvarssystemer, inkludert atomubåter, kampvogner, kampvogner, raketter, Gatling-våpen, kommando- og kontrollsystemer, kommunikasjonssystemer, signaletterretningsløsninger og ammunisjon, blant andre. Av selskapets fire forretningssegmenter opererer tre i forsvarsindustrien: Combat Systems, Marine Systems og Technologies. General Dynamics rapporterer at salg til det amerikanske forsvarsdepartementet og utenriksmilitærsalg til sammen utgjorde 57,15 % (21 984,0 millioner USD) av de totale inntektene (38 469,0 millioner USD) i FY2021.

Leonardo Spa er en produsent av høyteknologiske produkter, primært for luftfart, forsvar og sikkerhetssektoren. Selskapet produserer en rekke militære produkter, inkludert helikoptre, fly, elektroniske krigføringssystemer og luft- og landvåpensystemer, blant andre. Relevante produkter inkluderer blant annet kamphelikoptrene AW159 og AW249, Eurofighter Typhoon og F-35 JSF. Selskapet rapporterer at militærsalg utgjorde 83 % (11 732,1 millioner euro) av de totale inntektene (14 135,0 millioner euro) for FY2021.

Fond med størst eksponering mot kontroversielle våpen

En skulle kanskje tro at flertallet av fond spesifikt oppgir at de ikke investerer i selskaper knyttet til kontroversielle våpen, men virkeligheten viser et annet bilde. Samlet sett, innenfor de store aksjekategoriene, er andelen fond som spesifikt ekskluderer denne typen selskaper fra sine porteføljer rundt 50 %.

I tabellen nedenfor har vi beregnet prosentandelen av midler som ekskluderer selskaper som er spesielt involvert i produksjon av kontroversielle våpen.

Men hvordan kan du vite om fondet du har investert i benytter denne formen for eksklusjon? Det er ikke lett. Du må gjøre litt forarbeid på egenhånd for å se om fondet ditt oppfyller kriteriet eller ikke. Men jeg skal gi deg et lite hint. De fleste Artikkel 9-fond gjør det (det vil si fond som har bærekraft som et spesifikt mål), men ikke alle. For eksempel, for Eurozone Large Cap Equity-kategorien, bruker 75 % av Artikkel 9-fondene disse ekskluderingskriteriene.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer