Gjennomgang av råvaremarkedet ett år senere

Krigen i Ukraina har hatt stor påvirkning på råvaremarkedet, men det er også andre faktorer investorer bør kjenne til

Fernando Luque 20.02.2023 | 11.48
Facebook Twitter LinkedIn

Krigen i Ukraina har utvilsomt påvirket råvareprisene, men det er ikke den eneste forklaringen bak større markedssvingninger.

Hvordan har råvarer prestert etter ett år med krig i Ukraina? Den militære konflikten er en sentral faktor som har påvirket og vil fortsette å påvirke råvareprisene. Renteøkninger, muligheten for en resesjon, styrken eller svakheten til dollaren og gjenåpningen av Kina er elementer som unektelig har innvirkning på prisene knyttet til praktisk talt alle råvarer.

Nedenfor vil vi undersøke oppførselen til hovedvarene siden starten av konflikten i slutten av februar 2022.

Som diagrammet nedenfor viser, har råvarer falt (avkastningen er målt i amerikanske dollar) de siste 12 månedene, og energiråvarer og industrimetaller har falt kraftigere.

 

Dyrebare Metaller

Den faktoren som har påvirket spesielt edelmetaller og gull mest er innstrammingen av pengepolitikken fra sentralbankene, og spesielt Federal Reserve, som presset statsrentene høyere. Men de siste månedene har inflasjonsmoderasjonen forsterket markedskonsensus om at tempoet i Fed-renteøkningene kan avta, noe som har økt investortilliten til gull siden november.

Denne konteksten har også påvirket sølv, men sølv er også et metall som brukes i industrien, så det har blitt påvirket av Kinas nedstengning og frykt for en global resesjon. Men den endelige opphevelsen av restriksjoner i Kina og muligheten for en myk landing i USA har styrket sølvets posisjon.

 

Industrimetaller

Den nylige innstrammingen av pengepolitikken i USA og Europa har hatt en negativ innvirkning på industrivarer. Fra og med november har det imidlertid vært et skifte i markedssentimentet, og konsensusforventninger antyder nå lavere inflasjonsrater og en moderasjon i renteøkningene. Det er viktig å erkjenne at ytelsen til industrielle metaller er nært knyttet til produksjonsaktivitet i Kina, som for eksempel er den største forbrukeren av kobber globalt. Etter hvert som Kina åpner helt opp igjen, er det potensial for at disse varene opplever en gunstig markedstrend.

 

 

Energimarkedet

Naturgassprisene i USA er nå godt under nivåene man så før krigen i Ukraina. At naturgassprisene har falt så mye skyldes i stor grad været da både USA og Europa har hatt uvanlig varme vintre (naturgass brukes hovedsakelig til oppvarming og også til strømproduksjon).

På den annen side har Europa tatt bevisste skritt for å øke sin lagringskapasitet for naturgass for vinteren og samtidig redusere energibehovet. For dette formål har EU satt et mål om å redusere gassetterspørselen med 15 % fra august 2022 til mars 2023. Denne innsatsen har resultert i at Europa krever mindre amerikansk naturgassimport for å erstatte russiske forsyninger enn tidligere antatt i 2022.

Det er en annen faktor som påvirker de amerikanske naturgassprisene: det faktum at den største terminalen for flytende naturgass (LNG) i USA (Freeport), ansvarlig for omtrent 20 % av landets naturgasseksport, har vært ute av drift siden juni 2022 på grunn av en brann og gjenåpningen av den har blitt konstant forsinket.

 

Landbruksvarer

Russland og Ukraina er nøkkeleksportører av landbruksvarer og verdens største eksportører av hvete, bygg, mais, raps og rapsolje, solsikkefrø og solsikkeolje. Begge land er også store leverandører av gjødsel til verdensmarkedene.

Det er åpenbart at krigen i Ukraina har forverret eksisterende spenninger i landbruksvaremarkedet. I begynnelsen av konflikten presset invasjonen av Russland i Ukraina prisene høyere, men prisene har lettet takket være kornavtalen som ble inngått mellom Russland og Ukraina i august. Også land som Australia, Brasil og USA har økt sin eksport for å fylle gapet etter Russland og Ukraina

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer