Inflasjonen kan ha nådd et toppunkt

Britisk rentepolitikk fortsetter i samme spor, men det finnes lyspunkter

James Gard 03.02.2023 | 14.09 Sunniva Kolostyak
Facebook Twitter LinkedIn

Bank of England

Bank of England hevet renten som forventet til 4 % i går, i kjølvannet av både den amerikanske og europeiske sentralbanken som også annonserte renteøkninger i tråd med markedets forventninger. Den britiske sentralbanken sa at inflasjonen forventes å falle i siste halvdel av 2023 – og at prisstigninger kan ha snudd. Banken uttalte også at resesjonen sannsynligvis vil bli kortere og mindre dramatisk enn tidligere spådd i november. Denne foreløpig positive vurderingen er i strid med det siste synet fra det internasjonale pengefondet, som spådde at den britiske økonomien vil gjøre det dårligst av alle G7-landene.

BoEs pengepolitiske komité hevet den britiske bankrenten med 50 basispunkter – et halvt prosentpoeng – til 4 %. Av de ni beslutningstakerne stemte syv medlemmer for 50-poengs stigning og to for ingen endring. Dette følger en økning på 50 basispunkter i forrige møte, som fant sted i desember 2022.

Markedets forventninger er at ratene vil nå en topp på 4,5 % før de faller igjen. «Håpet nå er at bankrenten er enten på eller nær toppen, med reduksjoner som kommer lenger ned ettersom BoE ser ut til å balansere trusselen om høy inflasjon mot en avtagende økonomi», sier Alice Haine, privatøkonomianalytiker i BestInvest.

Men det er for tidlig å si om krigen mot inflasjonen har blitt vunnet, ettersom den britiske konsumprisindeksen fortsatt ligger over 10 %, ifølge ONS-data. Januar-tall, som vil bli ivrig fulgt av husholdninger og beslutningstakere, vil bli offentliggjort i løpet av de neste par ukene. Britiske butikkpriser har nådd rekordhøye nivåer som en konsekvens av inflasjonsveksten det siste året.

Likevel sa Bank of Englands guvernør i dag at inflasjonen har snudd hjørnet og vil kunne falle betraktelig tilbake i andre halvdel av dette året. Reduserte energipriser forventes å være hoveddriveren for fallet i den samlede inflasjonen.

Karen Ward, markedsstrateg EMEA i J.P. Morgan Asset Management sier at banken må ta det «upopulære valget» for å øke lånekostnadene i et svakere økonomisk miljø:

«Beslutningen fra Bank of England om å heve renten ytterligere 50 bp kan virke forvirrende basert på det faktum at veksten i Storbritannia allerede er svekket. Faktisk viste de siste prognosene fra IMF at Storbritannia er den eneste store økonomien som forventes å krympe i år. Hvorfor skulle da Bank of England ønske å bremse økonomien ytterligere?»

«Problemet er at Storbritannias evne til å levere varer og tjenester ser ut til å lide mer akutt enn vår etterspørsel etter disse varene og tjenestene. Og derfor er inflasjon fortsatt et problem».

Onsdag hevet Federal Reserve amerikanske renter med 25 basispunkter, noe som er en svakere renteøkning enn de 50 poengene i desember og 75 poengene per møte som var snittet tidligere i 2022. Federal Open Market Committee løftet målet for federal funds-renten til 4,50 % til 4,75 % fra et tidligere område på 4,25 % til 4,50 %. Alle de tolv medlemmene i komiteen stemte for oppgangen.

Den europeiske sentralbanken videreførte deres politiske linje ved å øke rentene 0,5 % til 2,5 % på gårsdagens møte. Banken uttalte også at møtet 16. mars vil se en ny renteøkning på 50 basispunkter. Mindre økninger forventes av Bank of England og Federal Reserve på deres neste møter, som er henholdsvis 23 og 22 mars.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer