4 amerikanske aksjer å følge med på

Exxon Mobil og Google er to av aksjene våre analytikere har troen på

Morningstar 20.01.2023 | 0.49
Facebook Twitter LinkedIn

Mange ting gikk galt for aksjeinvestorer i fjor, men bedrifters inntjening var ikke en av dem. Nå som selskaper offentliggjør sine resultater for fjerde kvartal, vil de fortsette å støtte opp om markedet?

Ifølge dataleverandøren FactSet forventes fortjenesten å falle med 3,9 % fra i fjor til samme tid i år når vi kommer til fjerde kvartal ettersom selskaper fortsetter å kjempe mot høy inflasjon og stigende renter, samt mulighetene for en omfattende resesjon. Inntektsveksten for amerikanske selskaper forventes også å avta i kvartalet, med estimater nå på 3,8 % mot 6,3 % for tallene som ble sluppet på tampen av september 2022.

Bare 4 av de 11 markedssektorene - energi, industri, eiendom og offentlige tjenester - vil ha resultatøkninger i kvartalet. I de resterende 7 sektorene forventes et resultatfall. Sektoren med de dårligste resultatene vil være basismaterialer, med et forventet tap på 26,3 %, etterfulgt av forbruksvarer, som vil falle 20,3 %, og kommunikasjonstjenester med en anslått nedgang på 19,0 %.

«Dette er sannsynligvis bare begynnelsen,» sier Keith Parker, leder for strategisk forskning, amerikanske aksjer ved UBS. Han forventer at marginpress, drevet av svekket etterspørsel, bremser prisstigninger og økende lønninger, som til gjengjeld vil svekke inntjeningen til bedrifter.

Parker fremhever også koblingen mellom inntjening, inkludert avskrivninger og amortisering, og operasjonelle kontantstrømmer. Inntekter på dette grunnlaget beveger seg typisk i takt med operasjonelle kontantstrømmer, sier han, men inntjeningen i år har vokst mye raskere enn kontantstrømmene i alle sektorer bortsett fra finans og energi. Ettersom inntjeningen blir mer i tråd med kontantstrømmene, «er risikoen for inntjeningen betydelig,» sier Parker.

Parker ser mer optimistisk på resultatet for fjerde kvartal enn Wall Street-konsensus, da han forventer at inntjeningen vil falle litt på sesongjustert basis. Men innen 2023 ser han et fall på 11 % i resultat per aksje, basert på UBSs prognose om en resesjon i andre kvartal.

Viktige inntjeningstrender

For investorer kan den store mengden tilgjengelig informasjon i løpet av inntjeningssesongen være overveldende. Det kan være nyttig å fokusere på sentrale trender og verdiene som reflekterer dem når du plasserer pengene i aksjemarkedet.

Parker sier at finanssektoren, spesielt store banker, kommunikasjonstjenester, helsetjenester og undergruppen av mat- og drikkevarer er godt posisjonert for å se forbedringer i inntjeningstrender i forhold til resten av markedet.

Når vi ser frem til resultater for fjerde kvartal, anbefaler Morningstar-analytikere å følge nøye med på fire aksjer i fire forskjellige sektorer: Exxon Mobil (XOM), Procter & Gamble (PG), Alphabet (GOOGL) og Bank of America (BAC)

Energi: nok et sterkt år for sektoren

Den anslåtte nedgangen i fjerde kvartals inntjening ville mer enn dobles hvis det ikke var for det positive bidraget fra energisektoren, som er på vei til å ha en inntjeningsvekst på 63 % i kvartalet, ifølge seniorinntektsanalytiker John Butters i FactSet.

Når vi ser fremover, forventer Allen Good, Morningstars energistrateg, «nok et sterkt år» for sektoren, selv om inntektsveksten sannsynligvis ikke vil nå toppnivået fra fjoråret. Opprettholdelse av disiplin i capex, støtte fra oljepriser og sterke raffineringsmarginer bør gjøre det mulig for sektoren å fortsette å prestere godt. Gjenåpningen av den kinesiske økonomien bør oppveie eventuelle svakheter i Europa eller USA.

Exxon Mobil er «den best posisjonerte» i gruppen, sier Good, basert på «selskapets evne til å øke inntjening og kontantstrøm i løpet av de neste fem årene og drive aksjonæravkastning». Gjeldende planer krever en dobling av fortjeneste og kontantstrøm fra 2019-nivåer til 2027, takket være kostnadseffektivitet og nye høymarginprosjekter, sier han.

Basert på dagens verdi som lå $112,89 per aksje ved publisering, handles ExxonMobil til en premie på rundt 10 % målt mot Goods virkelige verdi-estimat på $102,00, selv om han bemerker at deres virkelige verdi-estimat er basert på en oljepris på 60 dollar. West Texas Intermediate-olje omsettes for tiden for rundt $78 per fat, og Brent til $83 per fat.

Grunnleggende forbruksvarer: et endret bilde

For Erin Lash, Morningstars sektordirektør, er forbrukerproduktgiganten Procter & Gamble et eksempel på et selskap som kan opprettholde sin «konkurransedyktighet» i et svakt makroøkonomisk miljø. Dette er et selskap med stort spillerom og prissettingskraft, sier hun og viser til at selskapet har hatt 5-10 % organisk salgsvekst i 17 kvartaler på rad. Hun forventer at selskapet vil fortsette å levere 3-4 % årlig salgsvekst på lang sikt og opprettholde driftsmarginer rundt 20 prosentpoeng.

Selskapet har fortsatt muligheter til å låse opp flere milliarder dollar i besparelser ved å redusere overhead, øke produktiviteten og redusere materialkostnader, i tillegg til 20 milliarder dollar i effektivitetsforbedringer som Procter & Gamble har utført siden 2012.

Når selskapet presenterer regnskapsresultater for andre kvartal 19. januar 2023, vil Lash fokusere på tilbakemeldinger om forsyningskjeden og selskapets evne til å fortsette investeringene innen innovasjon, forskning og markedsføring. Hun forventer at P&G vil allokere 13 % av salget årlig til å utvikle og markedsføre sine merkevarer.

Kommunikasjonstjenester: holde øye med melkekyr

En annen sektor som ser ut til å bli bedre, er kommunikasjonstjenester og teknologiaksjer, som opplevde en nedgang på 41 % i 2022, noe som gir en bunnplassering blant sektorene i grupperingen. Gruppen, som omfatter medie- og underholdningsgigantene Alphabet, Meta Platforms META og Walt Disney DIS, opplevde resultatvekst i løpet av pandemiens nedstengningsperiode og økte ansettelser og utgifter, bare for å oppleve at markedet i 2022 var langt svakere enn først antatt.

En aksje innenfor sektoren som er godt posisjonert for å klare en nedtur er Alphabet, sier Ali Mogharabi, som er senior aksjeanalytiker i Morningstar. Aksjene har blitt hardt rammet det siste året av fallende fortjeneste, men med sin Google-enhet som er den dominerende aktøren på nettsøkemarkedet, fortsetter selskapet å skape sterke inntekter og kontantstrøm.

Alphabet har flere alternativer for å bevare marginer og opprettholde fri kontantstrøm dersom forholdene forverres, fra permitteringer, som allerede er annonsert i helsevesenet og robotvirksomheten, til å kutte capex, spesielt ved futuristiske «måneskuddsinvesteringer,» sier Mogharabi.

Til en pris på $92 per aksje, handles aksjene med 42% rabatt sammenlignet med Mogharabis estimerte virkelige verdi på $160.

I Alphabets resultater for fjerde kvartal forventer Mogharabi fortsatt vekst i søkeannonseinntekter og en akselerasjon i YouTube-annonsesalget, som var skuffende i tredje kvartal. Inntektsvekst for skytjenester er et annet område som det kan være lurt å holde et øye med. Gitt det vanskelige makroøkonomiske miljøet, kan selskapet også gi flere detaljer om sine kostnadskontrollstrategier for å beskytte marginer.

Banker: se opp for renter

I et år med stigende renter og inflasjon vil investorer følge nøye med på bankenes resultater, spesielt trender innenfor netto rentemarginer og forbrukslån.

Eric Compton, strateg hos Morningstar, bemerker at netto rentemarginer er ved et vendepunkt og sannsynligvis vil nå toppen.

Alle vil være klar over hvordan bankene styrer netto rentemarginene, sier han. «Vi forventer minimal ekspansjon i 2023 fra nivåer rapportert i Q4 2022. Ethvert stort avvik fra dette, enten det er en solid ekspansjon eller en stor nedgang i 2023, vil sannsynligvis bli tolket som bra eller dårlig.»

Mye oppmerksomhet vil også bli viet til utlånsvekst etter et sterkt 2022, spesielt midt i bekymringene for en resesjon, sier han. «Alt mellom 3% og 5% vil bli ansett som rimelig,» sier Compton.

Utgiftene vil også følges nøye, spesielt lønn, siden denne posten begynte å stige i andre halvdel av 2022.

Bank of America er den banken som er mest representativ for bransjetrender, sier Compton, med sin sterke posisjon innen kommersielle og forbrukerlån, global investeringsbankvirksomhet og meglervirksomhet. Til en nylig pris på $34,40 handles aksjen med 12% rabatt i forhold til Comptons virkelige verdi-estimat på $39,00 per aksje.

Viktigere, Bank of Americas resultater viste noen advarselstegn når det kom til netto renteinntekter, skrev Compton i et ferskt notat.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer