Usikker på ESG? Vurder det som en risiko

Føler du at ESG ikke er noe du verken ønsker eller behøver å ta hensyn til i dine investeringer? Da kan det være lurt å tenke om igjen.

Ian Tam, CFA 08.12.2022 | 16.44
Facebook Twitter LinkedIn

Designed Image

Det er mye forvirring knyttet til den populære bruken av begrepet “ESG-investering”. Denne forvirringen, samt kontroverser rundt selve konseptet ESG fra en rekke investormiljøer globalt, (kombinert med påstander om falsk markedsføring) kan ha etterlatt en bismak hos enkelte investorer. Dette kan i verste fall bidra til passivitet og en manglende forståelse for hvorfor ESG er viktig.

La oss skjære gjennom bakgrunnsstøyen et øyeblikk.

Alt koker ned til risiko

Folk investerer som regel for å se pengene sine vokse. Det er allment kjent at risiko behøves for å oppnå eventuell avkastning. Med andre ord betyr det at investorer vil kunne se eiendeler vokse over tid ved å ta risiko, noe som vil hjelpe de med å nå sitt økonomiske mål (slik som å spare til egen pensjon eller barnas utdanning). 

Det finnes mange kilder til risiko, blant annet likviditets-, valuta- og kredittrisiko.

Likviditetsrisiko viser seg når vi innser at vi ikke kan selge en investering til den prisen vi ønsker til rett tid.

Valutarisikoen påvirker oss når vi for eksempel selger en investering i amerikanske dollar. På grunn av valutakurssvingninger kan fortjenesten bli spist opp når vi konverterer pengene tilbake til en annen valuta.

Kredittrisiko blir realisert når en obligasjonsutsteder ikke klarer å foreta en kupongutbetaling til obligasjonseierne, noe som i stor grad reduserer verdien av obligasjonen.

Det som er gjennomgående blant alle typer risiko er at hvis de realiseres, påvirker de investorenes resultater negativt. Her er greia: du er ikke alltid klar over risikoen, eller noen ganger kan det ta lang tid å innse at det er en underliggende risiko. Dette betyr ikke at vi ikke skal være oppmerksomme på risiko før vi går inn i en investeringsposisjon.

Det ville være dumt å kjøpe en investering uten noen garanti for at vi kan selge den når vi trenger det. Det ville vært galskap å kjøpe en amerikansk aksje uten å ta hensyn til valutakursen. Og til slutt ville det være latterlig å låne ut penger (dvs. kjøpe en obligasjon) uten å forstå låntakerens evne til å betale tilbake den gjelden.

Hvorfor det er viktig å ta hensyn til risiko

Risikobegrepet er også en kjerne i det aktuelle temaet; ESG. Bortsett fra at dette er risikoer som har betydelige økonomiske effekter på ytelsen til et selskap, men som ikke er tydelige i de tradisjonelle finansielle rapportene.

For eksempel vil et produksjonsselskap, som opplever forstyrrelser i produksjonen grunnet arbeiderstreik, påvirke investorene. Et selskap med dårlig forretningsetikk (slik som de som er anklaget for prisfiksing) vil på samme måte føle på tilbakeslag fra regulatorer og lovgivere, noe som drar ned selskapets ytelse.

I kjølvannet av svingende drivstoffpriser og pågående mandater fra regjeringer for å redusere karbonutslipp, vil selskaper som ikke har noen betydelige forutsetninger for å dempe sin avhengighet av fossilt brensel enten måtte betale høye drivstoffpriser eller forholde seg til statlig intervensjon – ingen av disse er gunstige for en investors bunnlinje.

Hovedpoenget her er at ingen vet når eller om disse tilbakeslagene vil skje, bare at de kan skje. Dette er paradokset som sammen utgjør samlet risiko. Og la det ikke være noen tvil; ESG-risiko er en type risiko som investorer må ta innover seg i økende grad.

ESG-risiko er en type risiko

Fra perspektivet til den profittsøkende konservative investoren spiller det ingen rolle om du ønsker å gjøre planeten til et bedre sted for folket.

Å forstå og analysere risiko er en fornuftig strategi før du investerer dine midler. Derfor bør ESG-risiko betraktes som en tilleggsdimensjon for deg som investerer aktivt.

For deg som vil lese deg opp på temaet, så finner du her er en lenke som forklarer Morningstars "globe-rating”, som er et mål på ESG-risiko på porteføljenivå.

Gjennomgangen ovenfor er ikke ment å fungere som økonomisk rådgivning. Investorer oppfordres alltid til å gjøre sine egne undersøkelser og analyser før de kjøper eller selger en investering.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ian Tam, CFA  Iam Tam, CFA is Director of Investment Research at Morningstar Canada. 

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer