Er dette noe du bør tenke på før nyttår?

Årets slutt kan være et godt tidspunkt for å ta en gjennomgang av investeringsporteføljen. Her er noen finansielle ting å tenke på før nyttår.

Christopher Greiner, CFA 16.12.2021 | 10.14
Facebook Twitter LinkedIn

nyttår

Periodiske gjennomganger av investeringsporteføljen kan være hensiktsmessig for å sikre at man følger den langsiktige investeringsstrategien. En slik gjennomgang kan for så vidt gjøres når som helst i løpet av året, men ideen om å møte et nytt år med «blanke ark» kan være motiverende. I tillegg kan det være konkrete tilfeller - for eksempel skatteendringer – å tenke på før nyttårsrakettene fyker til værs.

Gjennomgå og juster porteføljen

Det er hensiktsmessig å få en oversikt over alle investeringene dine. Da kan du lettere undersøke om du har en fornuftig eksponering mot aktivaklasser (f.eks. aksjer vs renter), sektorer, regioner osv. i forhold til investeringsstrategien din. Du kan også vurdere om fondsforvalterne har levert som forventet, selv om en slik evaluering er lettere sagt enn gjort. Relevante momenter kan uansett være å ikke foreta vurderingen utelukkende basert på kortsiktige avkastninger, samt å huske på at forvalterne faktisk kan ha gjort en god jobb selv om den kortsiktige avkastningen skulle tilsi noe annet (eksempelvis at en verdiorientert forvalter kan ha gjort en solid jobb, men allikevel underprestert vekstorienterte forvaltere).

I løpet av året - spesielt i volatile perioder som vi har opplevd under koronapandemien - er det fort gjort å ubevisst øke/redusere eksponeringene i porteføljen utover hva du hadde planlagt. For eksempel at man kjøpte dippen, også kjøpte man mer da aksjen fortsatte å dippe – og plutselig var man tungt overeksponert mot små vekstselskaper i teknologisektoren. Eller at aksjefondene dine har økt så mye i verdi at de nå utgjør en ukomfortabel stor andel av totalporteføljen din. Da kan det være hensiktsmessig å rebalansere porteføljen tilbake til de fastsatte vektene i henhold til din langsiktige investeringsstrategi.

Husk at du kan benytte porteføljeverktøyet på morningstar.no for å få en oversiktlig gjennomlysing av porteføljen din med hensyn til aktivaallokering, land-, region- og sektoreksponering m.m. Verktøyet er gratis, du trenger bare å registrere deg som bruker på sidene våre.

Økt skatt på aksjegevinster og utbytter i 2022

Den nye regjeringen foreslår at skatt på aksjegevinster og utbytter økes til 35,2% i 2022 (opp fra 31,68% p.t).

Skattemessig lønner det seg derfor å realisere aksjegevinster (altså selge aksjer/aksjefond med fortjeneste) i 2021 fordi man betaler lavere skatt (31,68% vs 35,2%). I motsatt fall lønner det seg skattemessig å realisere aksjetap i 2022 for å få et større skattefradrag (35,2% vs 31,68%).

Merk at hvis du investerer i aksjer/aksjefond via en aksjesparekonto (ASK), betales det skatt av gevinsten først når den tas ut av ASK. Salg av aksjer/aksjefond innad i ASK utløser altså ikke skatt. Videre er uttak av det opprinnerlig innskuddet på ASK skattefritt. Angående tap, merk at du må avslutte ASK for å realisere tapet, fordi eventuelle tap først kommer til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Lønner det seg å selge før eller etter nyttår for å betale mindre skatt?

Ingen vet om aksjekursen skal opp, ned eller sidelengs, men har du uansett planer om å ta ut gevinsten snarlig, lønner det seg rent skattemessig å selge i 2021 (privatøkonomisk lønner det seg å betale en lavere skattesats enn en høyere skattesats). Hvis du derimot har en lengre investeringshorisont, blir valget noe mer komplisert. Husk at utsatt skatt kan betraktes som et rentefritt lån fra staten (gjelder ikke betalingsutsettelser, avdragsordninger etc.). Ved å betale skatten nå «innfrir» du det rentefrie lånet fra staten, og du går derfor glipp av rentes-rente-effekten på dette beløpet. Jo lengre sparehorisonten er, desto høyere blir den potensielle rentes-rente-gevinsten du går glipp av. Pengeverkstedet viser til et eksempel som konkluderer med at man bør sitte stille i båten hvis man har mer enn 4 års sparehorisont, men oppnådd avkastning påvirker naturligvis denne cut-offen.

Lønner det seg å vente til etter nyttår med å realisere tapet? Tja, si det. Man er i hvert fall berettiget et større skattefradrag (35,2% vs 31,68%). I tillegg øker skjermingsfradraget noe da dette beregnes for hver aksje du eier per 31.12. Når det er sagt vet man jo ikke om aksjekursen skal opp eller ned innen man velger å selge. For eksempel kan en dupp i romjula være nok til at hele vinninga, og litt til, går opp i spinninga.

Redusert sparebeløp for Individuell Pensjonssparing (IPS) i 2022

Regjeringen foreslår å redusere det årlige sparebeløpet for IPS fra 40 000 kr til 15 000 kr gjeldende fra 2022. Det betyr at det maksimale årlige skattefradraget reduseres fra 8 800 kr (22% av 40 000) til 3 300 kr (22% av 15 000). 2021 er derfor det siste året (i hvert fall inntil videre) man kan nyte opptil 8 800 kr i skattefradrag på IPS. Merk at det er bindingstid på dette produktet. Det betyr at man tidligst kan starte uttakene fra fylte 62 år. I tillegg kan utbetalingene tidligst avsluttes ved fylte 80 år. Du bør derfor være rimelig sikker på at du kan avse IPS-innskuddene til seniortilværelsen (tvungen pensjonssparing er ikke nødvendigvis ufordelaktig, men det kan være svært ubeleilig hvis man opplever en uforutsett hendelse som har stor negativ påvirkning på økonomien).

Vi påminner om at informasjonen i denne artikkelen ikke må oppfattes som investeringsanbefalinger. Det anbefales alltid å snakke med en profesjonell investeringsaktør eller finansrådgiver før du investerer eller gjør endringer i din portefølje eller investeringsstrategi.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer