Når klimatoppmøtet nå er i gang, ser analytikere risikoer – og muligheter – for investorer

Klimaendringer er en av de vanskeligste utfordringene investorer står overfor, og som vil omforme finansmarkedene.

Morningstar.com 04.11.2021 | 15.35
Facebook Twitter LinkedIn

sustainability

FNs klimakonferanse, kjent som COP26, er det viktigste klimatoppmøtet siden 2015, da verden ble enige om å forsøke å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader celsius – eller enda bedre: 1,5 grader – ved å redusere klimagassutslippene betydelig. 

Siden 2015 har det kommet en rekke nasjonale løfter om å kutte utslippene til netto null – å ta så mye karbon ut av atmosfæren som man putter inn – innen 2050. Det har kommet flere løfter fra en rekke kommuner, selskaper og andre utstedere. Da USA ble med i Paris-avtalen i år, ba president Joe Biden om en nasjonal reduksjon i klimagassutslipp på minst 50% innen 2030, fra et 2005-nivå. Nylig har til og med Saudi-Arabia, verdens største eksportør, lovet å nå netto null-utslipp innen 2060.

COP26 finner sted i Glasgow, Skottland, samtidig som olje- og gassprisene øker. Det er bred enighet om at fossilt brensel er med på å forårsake global oppvarming, men det står fremdeles for brorparten av verdens energibehov. Og til tross for alle løftene fra verdens mest innflytelsesrike nasjoner, varsler FN oss om at disse løftene ikke er nok til å stoppe en farlig oppvarmet planet.

«Akkurat nå venter alle på hva som skjer i Glasgow,» sier Michael Jantzi, grunnlegger av Sustainalytics (et Morningstar-selskap). «Alle sliter med å forstå hva pokker netto null betyr, og hva de har meldt seg på.»

For investorer har klimaendringene vist seg å være en av de største systemrisikoene for finansmarkedene. Det gir også en stor mulighet og en som vil omforme markedene. Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at dersom man ønsker å få verden inn på en 1,5 graders bane, vil det kreve årlige investeringer i ren energi og infrastruktur på rundt 4 billioner dollar i året, som er 3 billioner dollar opp fra dagens sum på cirka 1 billion dollar. De inkluderer massive investeringer i ren elektrifisering, energieffektivitet, kutt i metanutslipp fra produksjon av fossilt brensel og innovasjon av ren energi.

Bærekraftig investering har hatt en betydelig vekst de siste fem årene. Grunnen for dette er investorenes stadig økte bekymring for hvilken påvirkning klimaendringer og andre ESG-spørsmål har på investeringene deres – og den effekten som selve investeringene deres har på verden.

Når klimatoppmøtet nå er i gang, vil vi gi investorer et bærekraftig investeringsrammeverk som kan hjelpe dem med å få en bedre forståelse av motivasjonen deres, adressere investeringsproblem og evaluere bærekraftige fond og porteføljer. Vanlige kapitalforvaltere – slik som din ETF-fondsforvalter – benytter teknikkene for bærekraftig investering for å vurdere visse risikoer som tradisjonelle finansielle beregninger ikke får frem. Slike investeringstilnærminger inkluderer ekskluderinger, begrense ESG-risiko, søke etter ESG-muligheter, praktisere aktivt eierskap, rette seg mot bærekrafttemaer, og vurdere påvirkninger.   

Våre kolleger i Sustainalytics retter også søkelyset mot et bredt spekter av innsikt rundt globalt netto null innen 2050, slik som arbeid rundt den gryende biologiske mangfoldskrisen som kan påvirke risikoprofilene til selskaper og for investorer, og arbeid rundt de ulike metodene for bærekraftigfinansiering som kan snu ambisjonene for klimaendringer om til klimatiltak.

Klimaendringer er som sagt en av de vanskeligste utfordringene som investorer står ovenfor. Her er noen artikler som kan bidra til å gi klarhet:

Hvordan kan du investere i klimafond?
Finn ut hvilke klimaløsninger som kan passe inn i din portefølje.

How to Wield Two Tools in ESG Investing
Effektiv bruk av avhending og engasjement.  

4 Steps to Add Sustainable Investing Strategies to Your Portfolio
Guide for å avdekke hvordan dine bærekraftsmål ser ut og hvordan du kan bruke de i praksis.

Utilities' Clean Energy Transition: Our Forecast
Vind- og solgenerering vil drive den amerikanske økonomiens plan for avkarbonisering. 

Are Water Funds Too Watered Down?
Klimaendringene har understreket behovet for rent drikkevann. Gjør det vannfond til et overbevisende investeringsalternativ?

Ahead of Climate Summit, Fund Managers Struggle With Portfolio Decarbonization
Du og fondet ditt spiller en kritisk rolle for å bidra til reduserte klimagassutslipp – men ikke før fondsforvalteren din har funnet ut av det.

COP26 and the Climate Finance Bubble
Målrettet privatkapital vil spille en avgjørende rolle for å sikre at nasjoner oppfyller Parisavtalens mål for utslippsreduksjon.

What Do Asset Managers Want From COP26
Her kan du lese hva 12 fremtredende kapitalforvaltere fortalte oss at de håper å se på det store klimatoppmøtet i Glasgow.

The Number of New Sustainable Funds Hits an All-Time Record
Bærekraftige fondsmidler fortsetter å øke i tredje kvartal.

Våre kolleger i Sustainalytics har dekket følgende problemer:

Artikkelforfatter er Leslie Norton.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar.com  Morningstar.com offers coverage of more than 1,700 stocks, 1,700 mutual funds, and 300 ETFs, plus market news, economic analysis, portfolio-planning insights, and investment commentary.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer