Aksjer å følge med på i forsyningskjeden for elektriske kjøretøy

Bilprodusentene er ikke de eneste som kan dra fordel av elbil-veksten.

Seth Goldstein, CFA 20.10.2021 | 16.20
Facebook Twitter LinkedIn

EV car speedometer

Morningstar-analytikerne spår en massiv vekst i bruken av elbiler rundt om i verden. Innen 2030 vil to ut av hver tredje bil som blir solgt være elbiler eller hybridbiler, ifølge Morningstars Electric Vehicle Observer fra 2021.

EVs and Hybrids

Denne veksten vil være drevet av billigere elbiler, elbil-ytelsesparitet med forbrenningsmotorer og en utvidet ladeinfrastruktur i hele Kina, Europa og USA. Utover bilprodusenter vil elbil-vekst skape investeringsmuligheter på tvers av flere bransjer.

Investeringsmuligheter finnes utover bilprodusenter

Økt bruk av batteridrevne biler vil utvikle og forvandle flere bransjer i hele forsyningskjeden. Som vist nedenfor begynner elbilers forsyningskjede med råvarer og spesialkjemikalier, som brukes til å lage elbilspesifikke bildeler som til slutt havner i kjøretøyene, slik som batterier, bilkomponenter og teknologikomponenter. Deretter monterer bilprodusentene delene akkurat slik som ved produksjon av biler med forbrenningsmotor. Utbygging og drift av ladeinfrastruktur vil også skape muligheter, selv om det ikke er en direkte del av forsyningskjeden.

Opportunities throughout the EV supply chain

Tabellen nedenfor viser selskaper som er under dekning av Morningstar analytikere, og som vi tror er undervurderte og godt posisjonert for å dra fordel av elbil-veksten. 

Stocks to watch

BorgWarner (BWA)

 • BorgWarner lager motorer, girkasser, vekselrettere, omformere, batteristyringssystemer, innebygde ladere og programvarer for elbiler. Selskapet kombinerer også komponenter og programvare til en komplett integrert stasjonsmodul.
 • BorgWarner tildeles Narrow i Morningstar Economic Moat Rating og begrunnes av de immaterielle eiendelene som stammer fra en kontinuerlig strøm av intellektuell eiendom. Firmaet drar også fordeler av relativt høye byttekostnader.
 • BorgWarner tar sikte på at rundt 45% av inntektene kommer fra elbiler i 2030, som er en del opp fra litt mindre enn anslagsvis 3% i 2021. Vi forventer at inntektene i gjennomsnitt vil vokse 2 til 4 prosentpoeng over den globale produksjonen av lette kjøretøy, ettersom elbil-adopsjonen overskrider nedgangene i ICE (internal combustion engine, altså, biler med forbrenningsmotor).

DuPont de Nemours (DD)

 • DuPont selger spesialpolymerer, materialer for å produsere batteriseparatorer og elektroniske materialer til bilprodusenter og billeverandører i hele forsyningskjeden for elbiler. Selskapet genererer omtrent 50% mer omsetning per elbil eller hybridbil kontra ICE.
 • DuPont tildeles Narrow i Morningstar Economic Moat Rating som kommer av DuPonts patenterte portefølje av spesialprodukter. DuPonts evne til kontinuerlig innovasjon gir stabil priskraft og lar firmaet tjene meravkastning på kapitalen.
 • DuPont investerer omkring 4% av salget i forskning og utvikling hvert år, noe vi tror er nok til å fortsette utviklingen av nye premiumprodukter. Etter hvert som elbil-adopsjonen vokser, bør DuPont dra fordel av å selge en større andel premiumprodukter til forsyningskjeden for elbiler.

Edison International (EIX)

 • Edisons elektriske forsyning i Sør-California er i gang med den største utvidelsen av elbilladere i USA akkurat nå. Investeringen i ladenettet og distribusjonsinfrastrukturen for å støtte de nye laderne vil utgjøre omtrent 1 milliard dollar.
 • Som en fullt regulert elektrisk distribusjonsselskap, er Edisons monopol på tjenesteområde i Sør-California og dets storskala fordel hovedkildene til at Edison tildeles Narrow i Morningstar Economic Moat Rating. California sin regulering av forsyninger (vann, elektrisitet og gass) er for det meste konstruktiv, ettersom staten innser at den trenger finansielt sunne forsyningsselskaper som kan tiltrekke seg kapital for å støtte sine miljømål.
 • Edison planlegger å bruke 16 milliarder dollar i løpet av de neste tre årene på distribusjons- og overføringsoppgraderinger i California, noe som representerer 7% årlig vekst basert på eiendelene. Etter hvert som elbil-adopsjonen vokser, forventer vi at investeringer i elbilrelatert infrastruktur og energilagring vil utgjøre en større andel av vekstinvesteringene. 

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)

 • SQM sin største virksomhet er litiumproduksjon. Litium vil dra nytte av økt elbil-adopsjon ettersom større litiumbehov vil resultere i høyere priser og fortjeneste.
 • SQM er tildelt Narrow i Morningstar Economic Moat Rating som stammer fra selskapets kostnadsfordeler innen litium-, jod- og spesialgjødselproduksjon. SQM opererer den billigste saltlake-baserte litiumressursen globalt.

Til orientering: Denne artikkelen er oversatt fra engelsk og ble opprinnelig publisert den 13.10.2021 på www.morningstar.ca

Want to Invest in Electric Vehicles?

Get the latest industry report here

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
BorgWarner Inc35,69 USD1,74Rating
DuPont de Nemours Inc81,12 USD2,77Rating
Edison International74,57 USD0,43Rating
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR49,45 USD1,71Rating

Om forfatteren

Seth Goldstein, CFA  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer