Det har blitt lettere å finne ESG-fond

En ny forordning gjør det lettere for investorer å identifisere fond med bærekraftig mandat.

Sara Silano 30.04.2021 | 14.34
Facebook Twitter LinkedIn

EU SFDR

EUs Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) - offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (offentliggjøringsforordningen) - trådte i kraft 10. mars 2021. SFDR krever at fondsselskaper klassifiserer fondene sine i en av tre kategorier: artikkel 6, artikkel 8 eller artikkel 9, avhengig av fondets mål.

Alle fond er nå pålagt å gi noe ESG-informasjon i henhold til artikkel 6, mens artikkel 8 og artikkel 9 fond vil være pålagt å gi mer detaljert ESG-informasjon til investorer.

artikkel 6, 8 og 9

Bærekraftige fond i Europa kan være verdt 2,5 billioner euro

Selv om industrien fremdeles tilpasser seg tiltakene, og selv om det fortsatt er usikkerhet rundt klassifiseringen av artikkel 8 og artikkel 9, har Morningstar begynt å samle inn SFDR-data fra fondsprospektene. Per 27.04.2021 har Morningstar innhentet SFDR-data for cirka 52% av det europeiske investeringsuniverset (over 150 000 investeringer). 20,9% av fondene er klassifisert som artikkel 8 og 2,7% er klassifisert som artikkel 9, hvilket representerer 2,16 billioner euro i total kapital. Merk at dette universet inkluderer pengemarkedsfond, fond-i-fond og feeder-fond. Morningstar estimerer at det europeiske ESG og bærekraftige fondsmarkedet kan være verdt hele 2,5 billioner euro, basert på den innsamlede SFDR-dataen og ekskludert for pengemarkedsfond, fond-i-fond og feeder-fond.

En titt på fondene

Morningstar Manager Research har også undersøkt et utvalg på 30 kapitalforvaltere av forskjellige nasjonaliteter og størrelser, alt fra store europeiske og amerikanske selskaper som Amundi, UBS, BlackRock og JPMorgan til mindre selskaper som Candriam og Mirova.

Vi fant ut at de franske forvalterne Amundi og BNP Paribas tilbyr noen av de største utvalgene av investeringsprodukter klassifisert som artikkel 8 eller 9, med henholdsvis 529 og 310 fond. Andre selskaper har valgt å klassifisere langt færre fond som artikkel 8 eller 9. BlackRock har for eksempel 103 klassifiserte produkter, og UBS og JPMorgan har klassifisert henholdsvis 54 og 10 av fondene sine som artikkel 8 eller artikkel 9 produkter.

SFDR Europe

Norden og Nederland på topp

I forhold til fondskapitalen er nordiske og nederlandske selskaper blant de med den høyeste andelen av fondskapitalen klassifisert som artikkel 8 eller 9. For eksempel har SPP (en del av Storebrand) klassifisert 100% av fondskapitalen som artikkel 8 eller 9. KLP og Robeco følger hakk i hel med langt over 90% av fondskapitalen klassifisert som artikkel 8 eller 9.

 

"Mange av kapitalforvalterne vi snakket med sier det er viktig å ha så mange fond som mulig klassifisert under artikkel 8 og 9. De ser på SFDR som en mulighet til å demonstrere sin forpliktelse til bærekraftig investering," sier Hortense Bioy, Global Director of Sustainability Research i Morningstar. "De føler også press fra noen distributører og fondskjøpere som har sagt at de bare vil vurdere fond som er i artikkel 8 og 9 kategoriene fremover."

 

Ser vi på hvordan fond har blitt klassifisert så langt, kan vi se en rekke tilnærminger, med noen kapitalforvaltere som sa at de foretrakk å ta en konservativ tilnærming av frykt for å måtte nedgradere fondene senere, bemerker Bioy: "Kapitalforvaltere har kategorisert produktene sine basert på deres forståelse av de regulatoriske definisjonene, som hittil har resultert i et bredt spekter av investeringsprodukter som er klassifisert som artikkel 8 og 9.” Ytterligere veiledning fra regulatoren bidra til å skape et mer homogent bilde i fremtiden.

 

Få siste nyheter om SFDR

Trykk her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer