ESG-vennlige aksjefond med best og dårligst avkastning hittil i 2021

2020 var et meget sterkt år for fornybar energifond, mens 2021 har så langt vært et antiklimaks. Her er de ESG-vennlige aksjefondene med best og dårligst avkastning hittil i 2021.

Christopher Greiner, CFA 20.04.2021 | 9.57
Facebook Twitter LinkedIn

Earth Week 2021

Morningstar Sustainability Rating kan hjelpe deg å vurdere ESG-risikoen i porteføljen din. Fond som tildeles 4 eller 5 Sustainability glober vurderes av Morningstar til å ha lavere ESG-risiko enn gjennomsnittet i kategorien for sammenlignbare fond (5 glober er høyeste utmerkelse på en skala fra 1 til 5 glober). Les gjerne denne artikkelen Fakta om Morningstar Sustainability Rating hvis du ønsker mer informasjon om vår Sustainability Rating.

Høsten 2020 avdekket vi at fornybare energifond hadde de beste avkastningene blant de ESG-vennlige fondene som var tildelt 4 eller 5 glober i Morningstar Sustainability Rating. Men hittil i år har vært et antiklimaks for fornybare energifond. Her er de ESG-vennlige aksjefondene med best og dårligst avkastning hittil i 2021. Alle avkastningene er per 15.04.2021 og er hentet fra Morningstar Direct.

De 5 beste aksjefondene hittil i 2021

Storebrand Global Multifactor med 4 tildelte glober i Morningstar Sustainability Rating har gjort det best hittil i år med en avkastning på hele 18,6%. Dette er betraktelig høyere enn gjennomsnittsavkastningen på 7,2% i Morningstar kategorien «Global, Fleksibel kapitalisering» der fondet hører hjemme. Storebrand Global Multifactor er et modellbasert faktorfond som søker å utnytte risikopremier fra faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Fondet investerer normalt i 300-400 store- og mellomstore selskaper fra referanseindeksen MSCI World. Storebrand Global Multifactor tilbyr også en valutasikret andelsklasse som kan vise til en avkastning på hele 21,5% hittil i år. Årsaken til at den valutasikrede andelsklassen har høyere avkastning er fordi utenlandske valutaer som for eksempel amerikanske dollar og euro har svekket seg mot den norske kronen hittil i år.

Andreplassen kapres av fondet DNB Finans som også er tildelt 4 glober i Morningstar Sustainability Rating. Finansaksjer er sykliske aksjer som ofte er veldig sensitive for konjunktursvingninger. Økte renter og lysere utsikter for høyere økonomisk aktivitet har derfor bidratt positivt til DNB Finans sin avkastning som er på hele 16,3% hittil i år. Til sammenligning er gjennomsnittsavkastningen i Morningstar kategorien «Bransjefond, Finans» 11,3%.

Tredjeplassen tilhører ODIN Sverige med 5 tildelte glober i Morningstar Sustainability Rating. ODIN Sverige har lagt på seg hele 15,6% hittil i år. Fondet består hovedsakelig av sensitive mellomstore vekstselskaper innen industri- eller teknologisektoren. Aksjemiksen til ODIN Sverige har åpenbart vært vellykket så langt i 2021, da gjennomsnittsavkastningen i Morningstar kategorien «Sverige, Små/mellomstore selskaper» er på 9,3% hittil i år.

De to resterende fondene på topp 5 listen er Nordea North American Small Cap (15% avkastning hittil i år) og Pareto Global (13,5% avkastning hittil i år).

tabell med 5 fond

De 5 dårligste aksjefondene hittil i 2021

Morningstar kategorien «Bransjefond, Alternativ Energi», der fornybare energifond hører hjemme, gjorde det meget sterkt i 2020 med en gjennomsnittlig avkastning på hele 74,6%. Men fordi ingen investeringer fortsetter å vokse rett oppover, er det kanskje ikke uventet at momentumet til fornybare energifond har avtatt i 2021. Hittil i år har alternative energifond et gjennomsnittlig tap på 4,3%. Begge de to ESG-vennlige aksjefondene som hadde høyeste avkastninger i september 2020 er blant de ESG-vennlige aksjefondene med dårligste avkastninger hittil i 2021.

Storebrand Fornybar Energi har hatt den dårligste starten hittil i år med en negativ avkastning på 10,5%. Storebrand Fornybar Energi er tildelt 5 glober i Morningstar Sustainability Rating. Fondet fikk topplasseringen da vi undersøkte ESG-vennlige fond med høyeste avkastninger i september 2020.

Det andre fornybare energifondet på denne bunn-listen er Handelsbanken Bærekraftig Energi med 5 tildelte glober i Morningstar Sustainability Rating. Handelsbanken Bærekraftig Energi har en negativ avkastning på 6,3% hittil i år. Dette fondet inntok andreplassen da vi undersøkte ESG-vennlige fond med høyeste avkastninger i september 2020.

Den høye volatiliteten blant disse fornybare energifondene gir en påminnelse til investorer om at konsentrerte bransjefond normalt byr på relativt store svingninger i avkastningene. På generelt grunnlag bør derfor slike konsentrerte bransjefond kun okkupere mindre andeler av din totale investeringsportefølje.  

De tre resterende fondene på bunn-listen investerer alle i vekstmarkeder. De to Handelsbanken fondene investerer i henholdsvis Brasil og Latin-Amerika, mens DNB Global Emerging Markets fondet investerer i globale vekstmarkeder.

tabell med 5 fond

Desto smalere og mer spisset fond du ønsker å ta inn i porteføljen, desto mindre andel bør fondet ha av den totale eksponeringen din i markedet. Smalere fond kommer med høyere risiko. Ønsker du bedre nattesøvn kan det være en god ide å la brede globale aksjefond være en hovedbestanddel i aksjeporteføljen.

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer