Hamstre kvalitetsaksjer – Morningstars aksjeanalytikeres syn

Morningstars aksjeanalytikere går gjennom verdsettelse av aksjesektorer, og mener tiden er inne for å hamstre kvalitetsaksjer. Nyhetsbildet vil derimot sannsynligvis bli verre før det blir bedre.

Morningstar Equity Analysts 25.03.2020 | 15.02
Facebook Twitter LinkedIn

Stygt på kort sikt

På kort sikt må vi være forberedt på at dette kan bli enda styggere enn det vi er vitne til akkurat nå, men med en global innsats for å hindre spredning av koronaviruset covid-19 forventer vi at innsatsen leder til at viruset kommer innunder kontroll innen de neste 9 månedene. Vi baserer vårt syn på en historisk analyse av tidligere pandemier i analysen "Coronavirus: Widespread Disease but Drug Pipeline Progress" (abonnement på Morningstar Direct kreves), publisert 9. mars 2020. Se norsk sammendrag her.

Erfaringene fra tidligere pandemier legges til grunn for våre vurderinger av utfallsrommet for global vekst i 2020. Vi forventer den kortsiktige påvirkningen til å være brutal og avskjærer global vekst med to prosentpoeng. Vi forventer derimot at det kommer en vaksine sommeren 2021 eller sent det samme året, noe som legger opp til en vei tilbake til det normale. Vi forventer en rask tilbakehenting av den globale økonomien i 2021. Raske og aggressive penge- og finanspolitiske inngrep annonsert av sentralbankene og myndighetene globalt gir enorm medvind for verdensøkonomien og vil gjøre at man tar igjen det meste av det tapte innen 2024.

Verdsettelse under koronakrisen

 

Det har vært svært vanskelig å holde følge med de raskt skiftende omstendighetene, men kollektivt finner vi flere muligheter å kjøpe enn å selge på nåværende nivåer. Fordi denne hendelsen presenterer en skarp kortsiktig økonomisk krise for mange selskaper, mener vi at det er gunstig å se på selskaper som har økonomisk vollgrav rundt seg og som er finansielt sett trygge. Vi mener det er en lang rekke selskaper med økonomisk vollgrav rundt seg som investorer burde vurdere å legge til i sin portefølje. Videre finner vi også noen selskaper som er tungt nedsolgt som kan komme til å vise til solid postvirus hopp i aksjekursen.

I denne rapporten ser vi nærmere på ti aksjer fra hvert av de fire regionene Morningstars aksjeanalytikere dekker (Nord-Amerika, Europa, Asia og Australia/New Zealand). Vi kan på ingen måte foreslå at aksjemarkedene har bunnet ut, men vi liker at vi ser god verdi versus risiko i mange selskaper. Vi forsøker også å svare på nøkkelspørsmål investorer har rundt spesifikke industrier og diskuterer trender som skrider frem, disrupsjon og vurderer sannsynlige påvirkninger på kort og lang sikt.

Hovedfunn i rapporten

Vi forventer at innvirkningen av koronaviruset blir dramatisk i 2020, med BNP-vekst som faller med 2 prosentpoeng under trend. Dette medfører kortsiktig nedsiderisiko i forhold til konsensus-fortjenesteestimatene og utbytte. Men, markedene er for pessimistiske og ekstrapolerer de svake økonomiske utsiktene for langt frem i tid. Vi mener at behandling kan ta brodden av viruset fra slutten av 2020 og at en vaksine kommer på markedet så tidlig som midten av 2021. Avtagende aktive infeksjonssaker sammen med en behandling og vaksine er potensielle katalysatorer for en endring av markedssentimentet.

Hardest rammede sektorer

Økonomiske vollgraver er viktigere enn noen gang. Selv om de fleste forretninger mest sannsynlig blir påvirket, vil de med konkurransefortrinn kunne øke sine forsprang. Noen industrier, slik som flyselskaper, har en historikk som viser at de er prosykliske. Det betyr at kurshoppet for disse sannsynligvis blir enda større enn for andre selskaper. Videre tynger priskrigen på olje alle energiselskapene. Vi mener begge deler er av forbigående art.

Sykliske konsumvarer er blant selskapene med aksjekurser som har falt mest, men forbruket vil øke igjen og det betyr at det finnes muligheter dersom man leter blant de selskapene med økonomisk vollgrav.

Strømmetjenester drar nytte av at flere mennesker er innendørs og det vil sannsynligvis medføre en materiell oppgang i bruken og det vil friste konsumentene til å forsøke nye tilbud.

Topp 10 aksjer Europa

Picks Europa

På tross av signifikante kortsiktige avbrudd i forsyningskjedene har vi ikke lagt til grunn at det vil bli langtrekkende endringer i selskapenes forsyningskjeder. Derimot tror vi det tar tid før etterspørsel etter maskiner og utstyr kommer tilbake til nivåene før krisen. Samtidig bør det være stødig etterspørsel etter helseprodukter, ettersom etterspørselen endrer seg lite som følge av konstant behov for viktige helseprodukter.

Vi er det første til å innrømme at banker vanligvis gir mindreavkastning under kriser, men vi mener at banker generelt sett er bedre posisjonert til å håndtere nedturen enn ved tidligere anledninger.

Topp 10 aksjer USA

Picks USA

For aktive forvaltere med tung eksponering mot aksjemarkedet, kommer vi sannsynligvis til å se en dobbelsmell hvor man ser nedgang i kapitalen som følge av nedgangen i markedet, i tillegg til at investorene som søker seg til tryggere havner trekker ut penger. Børsselskaper og selskaper som selger data bør være relativt stabile.

Den kortsiktige påvirkningen av leieinntekter blir sannsynligvis begrenset grunnet at de fleste leietakere er bundet av langsiktige kontrakter, samtidig har noen REITs har lansert tiltak for enkelte leietakere.

Vi ser en relativt moderat eksponering til effektene av koronaviruset i telekomsektoren, dermed mener vi at det finnes flere gode muligheter i etterkant av nedsalget.

Topp ti aksjer Asia

Picks Asia

Merknad: Informasjon gitt i utdanningsøyemed og kjøp/salg av verdipapirer bør alltid ta hensyn til personlige forhold og gjøres for egen risiko og regning. Morningstar Rating for aksjer gjelder for den dagen de gjøres og vil oppdateres daglig basert på kursbevegelser.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer