10 undervurderte selskaper med høy utbetaling til aksjonærer

Investorer kan utvide deres mulighetsområde ved å redefinere ‘utbytte’.

Karen Wallace 06.02.2020 | 15.40
Facebook Twitter LinkedIn

Utbytte versus tilbakekjøp av aksjer

Investorer har lenge verdsatt utbytte fordi de tilbyr en jevn strøm av utbetalinger. En fugl i hånden er verdt mer enn ti på taket, slik ordtaket sier.

Samtidig blir utbytte skattlagt dersom man ikke investerer gjennom, eksempelvis, en aksjesparekonto eller holding-selskap for aksjer som opprinner fra EØS-området. Utenfor EØS gjelder andre regler som må følges opp avhengig av hvor selskapet stammer fra. Utbytte fra selskaper som eies direkte av privatpersoner skattlegges med inntil 31,68 % (man får fradrag for risikofri rente).

Tilbakekjøp av aksjer, derimot, er enklere å forholde seg til. Når et selskap kjøper tilbake egne aksjer, vil hver og en aksjonær få en større aksjonærbrøk fordi det er færre utestående aksjer i selskapet. Man får dermed retten til en større andel av fremtidig inntjening. I motsetning til utbytte er ikke tilbakekjøp av aksjer en potensiell skattbar hendelse når tilbakekjøpet skjer. Investorer trenger ikke å betale skatt før de selger aksjen (utenfor aksjesparekonto) eller før de tar ut pengene fra aksjesparekonto (aksjer innenfor EØS).

Fra selskapets ståsted kan optimistiske aksjekjøp tilby mye større fleksibilitet enn utbytte gjør, det er også derfor tilbakekjøp har blitt så populært de siste tiårene. Til sammenligning blir utbytte sett på som mer rigid, med en gang et selskap forplikter seg til å betale jevnlige utbytter vil det sitte langt inne å kutte ut utbytte fordi investorer kan anse at utbyttekuttet blir gjennomført fordi selskapet går gjennom tøffere finansielle tider.

Et nytt paradigme: Total utbetaling (utbytte pluss tilbakekjøp)

Den gode nyheten er at du ikke trenger å ta bare en side av argumentasjonen. Uavhengig av om man får utbyttebetaling eller tilbakekjøp av aksjer så vil investorer dra nytte av dette. I tillegg er det ikke slik at det er en enten eller proposisjon, mange selskaper utbetaler utbytte og kjøper tilbake egne aksjer.

I USA har det siden 1982, da tilbakekjøp av egne aksjer ble liberalisert, har selskapene i stadig økende grad valgt å bruke kontantene til å kjøpe tilbake egne aksjer og de fleste av disse selskapene utbetaler også utbytte.

Utbytte og tilbakekjøp av aksjer i USA

Kilde: Morningstar Indexes

På grunn av populariteten til tilbakekjøp av egne aksjer har det amerikanske markedets utbytteandel falt fra dets historiske område på 3 – 6 % av aksjeverdien til omtrent 2 %. Unntaket gjelder i området rundt finanskrisen hvor lave aksjekurser presset utbytteandelen opp.

Morningstars analytikere har funnet at når man legger til andelen som blir brukt på tilbakekjøp av aksjer, så blir totalutbetalingen omtrent på linje med det historiske gjennomsnittet. Hvis man inkluderer tilbakekjøp av egne aksjer i definisjon av utbytteandel, vil utbytteorienterte investorer kunne øke mulighetsområdet sitt.

Morningstar US Dividend and Buyback Index blir satt sammen av selskaper som stikker seg ut når det gjelder å dele ut profitt til investorer gjennom utbytte, tilbakekjøp av aksjer eller en kombinasjon, det vi kaller andelseierutdeling. Utbytte inkluderer eiendomsselskaper (real estate investment trusts), på tross av amerikansk skattelovgivning. Netto tilbakekjøpsandel, som kontrollerer for selskaper som utsteder nye aksjer (utvanning), blir regnet gjennomsnittlig over 8 foregående kvartaler (2 år). Bare de selskapene som har gitt tilbake kapital til aksjonærene innenfor dette tidsvinduet er inkludert i indeksen.

Nedenfor ser vi de ti amerikanske selskapene som er mest undervurdert i Morningstar US Dividend and Buyback Index.

Lavt verdsatte selskaper

Artikkelen er gjort om til å dekke noen norske skatteforhold, men artikkelen i utgangspunktet var tiltenkt et amerikanks publikum. På tross av dette er bør hovedpoengene i artikkelen være av interesse visse deler av norsk publikum.

Disclosure: Morningstar, Inc. licenses indexes to financial institutions as the tracking indexes for investable products, such as exchange-traded funds, sponsored by the financial institution. The license fee for such use is paid by the sponsoring financial institution based mainly on the total assets of the investable product. Please click here for a list of investable products that track or have tracked a Morningstar index. Neither Morningstar, Inc. nor its investment management division markets, sells, or makes any representations regarding the advisability of investing in any investable product that tracks a Morningstar index.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Bath & Body Works Inc50,67 USD1,02Rating
DuPont de Nemours Inc79,87 USD-0,05Rating
Expedia Group Inc114,32 USD0,27Rating
Halliburton Co37,96 USD0,16Rating
Kohl's Corp26,16 USD1,63Rating
Macerich Co15,22 USD-2,06Rating
Marathon Petroleum Corp176,08 USD-2,00Rating
Paramount Global Class B12,02 USD0,00Rating
SLB48,23 USD-0,74Rating
The Kraft Heinz Co35,78 USD-0,61Rating

Om forfatteren

Karen Wallace  Karen Wallace is an editor with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer