Bærekraftige forretningsmodeller er ikke bare for rike land

ESG - (miljø-, sosial-, selskapsstyring) lederne kan komme fra hvor som helst, inkludert vekstmarkedene.

Dan Lefkovitz 17.04.2018 | 14.42
Facebook Twitter LinkedIn

En vanlig påstand vi møter er at bærekraftige investeringer er et luksusgode som bare de rike landene kan unne seg. Dette blir ofte basert på ideen om at vestlige økonomier da de var i tidlig utviklingsfase så var de mer avhengig av industri, de forurenset, de utnyttet arbeidere og smurte hjulene med uetisk forretningspraksis. Nå når vi er blitt rike og komfortable har vi også vokst vår samvittighet. Samtidig har fattigere land en travel tid med å klatre seg opp på utviklingskurven og tar mindre hensyn til miljøet, sosiale forhold og selskapsstyring. Ikke hold vekstmarkedene til vestlig standard.

Selv om det er noe sannhet i dette synet, så er den overforenkling å hevde at vekstmarkedene er en ødemark for bærekraftige investeringer, og vesten en bastion.

Den siste utgaven av Morningstar Sustainability Atlas viser at ESG-lederskap kan komme fra overraskende deler av kloden. Denne halvårlige rapporten vurderer den bærekraftige profilen til 46 aksjemarkeder basert på innholdet deres i Morningstars landspesifikke indekser.

Selskapsnivå-score kommer fra Sustainalytics, som også er drivkraften bak Morningstar Sustainability Rating for fond. Investorer kan bruke rapporten for å identifisere de største risikofaktorene og investeringsmulighetene sett fra ESG-(miljø, sosial og selskapsstyring) perspektiv.

Morningstar Sustainability Atlas

Ved å se på karten ovenfor ser vi at Norden og eurosonen er klare bærekraftsledere, mens Kina, Russland og visse asiatiske markeder har mye arbeid foran seg.

Men blant de globale lederne finner vi også Colombia!? Dette lille latin-amerikanske landet er en topputøver takket være selskaper som Bancolombia, Ecopetrol og Grupo Sura, som alle er ESG-ledere innenfor deres globale industrier.

Colombia er ikke det eneste vekstmarkedet som har høy standard på ESG-arbeidet. Ungarn, Taiwan og Tyrkia har også gode skussmål. Sør-Afrika, Brasil og Chile har høyere score enn Japan, Canada og USA. India har høyere resultater enn Singapore og New Zealand.

Fokus på termisk kull

Denne nye rapporten drar også nytte av nye bærekraftsdatapunkter. Morningstar Portfolio Product Involvement dataene (finnes i Morningstar Direct) lar investorer søke etter og analysere eksponering mot en lang rekke produkter, tjenester og forretningsaktiviteter slik som testing på dyr, kontroversielle våpen, GMO, tobakk og termisk kull (en karbonintensiv energikilde). Denne utgaven fokuserer på termisk kull.

Termisk kull bærekraft investeringer fond aksjer

Fordelene ved bærekraft

Et økende antall selskaper og investorer verden rundt ser bærekraft som en god forretningspraksis. Det å bruke mindre energi hjelper ikke bare jorden, det sparer også penger. Det å behandle sine ansatte godt er en måte tiltrekke og holde på talent. Et uavhengig styre gir en viktig sjekk av selskapsledelsen og bør lede til bedre beslutningsprosesser.

Verden rundt er bærekraft i stadig større grad viktig som monetære verdi og ikke bare våre verdier.

This research was conducted using  Morningstar Direct. If you’re a user, you have access. If not, take a free trial.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Dan Lefkovitz

Dan Lefkovitz  er innholdsstrateg for Morningstars indeksvirksomhet. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer