4 miljø-, sosiale- og selskapsstyringsrisikofaktorer

Når man innarbeider ESG-analyser inn i investeringsprosessen, kan dette bidra til å avdekke skjulte risikofaktorer eller gi tidligvarsel om risikofaktorer som investorer overser.

Jon Hale 21.03.2018 | 14.34
Facebook Twitter LinkedIn

Sustainalytics offentliggjorde nylig «10 for 2018», som undersøkte ESG-risikofaktorer i 10 industrier og hvordan selskapene innenfor disse industriene adresserer disse utfordringene. Her er et utdrag fra funnene.

Risikoene olje- og gasselskapene står ovenfor: Overgang til lav-karbonenergi

Etterspørselen etter fossile brennstoffer vil fortsette som før på kort sikt, men endrede mønstre for energikonsum, drevet delvis frem av karbonregulering, kommer til å ha stor påvirkning på lønnsomheten til olje- og gasselskapene fremover. Investorer presser på for større transparens, noe som ble klart etter generalforsamlingene i Exxon Mobil og Occidental Petroleum der det ble etterspurt klimarelaterte opplysninger. ‘Taskforce for Climate-related Financial Disclosures’ har utstedt anbefalinger for rapportering, noe som gir selskapene muligheten til å vise investorer at de forstår risikofaktorene og har en troverdig strategi for å møte disse risikoene.

I følge rapporten er det de selskapene som har høyest produksjonskostnader som løper den største risikoen, slik som oljesand i Canada, boring i arktiske strøk og visse prosjekter innen flytende naturgass. I tillegg har de med lite diversifisert produktsammensetning høyere risiko.

Nedenfor ser du Sustainalytics’ vurderinger av risikostyringen rundt drivhusgasser fra de ti største børsnoterte olje- og gasselskapene. Lederne er Royal Dutch Shell, Total, Eni og Chevron. Etternølerne inkluderer BP og Exxon Mobil, i tillegg til kinesiske og russiske selskaper. Royal Dutch Shell er det eneste selskapet på listen som har satt seg karbon-reduksjonsmål og samtidig diversifiserer sin produktsammensetning ved å gå inn i markedet for elektriske kjøretøy.

ESG risiko for olje og gassindustrien

Kilde: Sustainalytics

Risiko for mat og leskedrikkindustrien: Voksende helseproblemer rundt sukkerforbruk

Bekymringer rundt helseeffektene av for høyt sukkerkonsum resulterer i skiftende forbrukerpreferanser, økt regulering, og rettstvister for mat og leskedrikkindustrien. Leskedrikkselskapene prøver å adressere denne risikoen ved å introdusere produkter med redusert kalorinivå og markedsføring rundt disse produktene. Men, som rapporten sier, så har industrien kommet under lupen for å bruke sin innflytelse til å villede offentligheten om sukkerrelaterte helserisikofaktorer.

Graf nummer to viser Sustainalytics’ syn på sukkerrelatert risikostyring for de fem største selskapene. Danone og Nestle leder an fordi deres robuste offentliggjøring rundt produktenes helseeffekter, markedsføringspolitikk og politiske involvering. Coca-Cola på den andre siden scorer lavt, og det reflekterer at selskapet bruker mye ressurser på lobbyvirksomhet og har svake rutiner rundt politisk involvering. Selskapet er også mer involvert i kontroverser rundt lobbyvirksomheten og forskningsbidrag.

"Coca-Cola's legal and reputational risks resulting from allegations that it knowingly misled consumers and repeatedly acted to block sugar regulations could result in significant liabilities in the short and long term," konkluderer rapporten.

mat og leskedrikkindustriens ESG faktorer

Kilde: Sustainalytics

Risikofaktorer for programvare og tjenester: Økt oppmerksomhet rundt antikonkurransepraksis.

Selskaper som Alphabet (Google), Facebook og Microsoft har konsolidert markedsmakten og dermed har antikonkurransehensyn blusset opp, og sannsynligheten har økt for «antitrust»-lovgivning testes i retten i USA. Selskapene kan, i ytterste konsekvens, bli splittet opp. Antikonkurransehensynene stammer primært fra lukkede økosystemer som skaper barrierer som gjør at konkurrentene ikke kommer inn i markedet. Innsamling av massive konsumentdata, og plattformene som inndriver disse dataene, er gearet for å få annonseinntekter og salgsinntekt. Dette gir ikke bare signifikante bærekraftige konkurransefortrinn, det skaper også bekymringer rundt personvern og spredning av desinformasjon. Lovgivende myndigheter, spesielt innenfor EU, starter å sette spørsmålstegn rundt om konsentrasjonen av makt innenfor teknologiselskapene er til fordel for konsumentene på lang sikt.

Graf 3 viser antitrust-relaterte hendelser innenfor denne sektoren de siste årene. Alphabet har fått flest slike hendelser rettet mot seg, og dette inkluderer en rekordhøy bot på 2,4 mrd. euro i juni 2017. Selskapet har anket boten, men dette kan tvinge Alphabet til å revurdere hvordan dets annonsebaserte virksomhet er organisert og dette er hoveddelen av selskapets virksomhet. Det er vanskelig å vite resultatene av regulatoriske undersøkelser, konkluderer rapporten at det blir stadig tydeligere at store teknologileverandører må i større grad «balansere deres ambisjoner sammen med deres ansvar ovenfor deres interessenter».

ESG risiko i programvare

Kilde: Sustainalytics

Risikoen for klesindustrien: Oversikt over leverandørene og forsyningskjedene

En voksende oppmerksomhet fra offentligheten rundt klesleverandørenes forsyningskjeder øker selskapenes eksponering mot finansielle risikofaktorer relatert til ‘sourcing disruption’, juridiske kostnader, og negativt omdømme grunnet dårlige lønninger og arbeidsforhold. Ettersom disse selskapene utvider sine operasjoner til nye områder, følger leverandørrisikoen etter. For eksempel har det nylig har klesindustrien flyttet produksjonen fra Bangladesh til land som Myanmar og Etiopia hvor lønningene er lavere. Vestlige land trapper opp presset for økt oppsyn. Frankrike vedtok en lov i 2017 som gir mulighet til å bøtelegge selskaper som ikke kan vise til tilstrekkelig ‘due dilligence’ når de overvåker leverandørene.

Graf nummer 4 viser leverandørstandardene og resultatene for de 10 største selskapene. H&M har toppscore grunnet dens «arbeid med å forbedre forsyningskjedens styring og transparens». Selskapet jobber også med ‘Sustainable Apparel Coalition» for å danne standarder for å vurdere hvor bærekraftig en forsyningskjede er, og engasjert i Etiopia sammen med myndighetene rundt tema som lønninger og de betaler deres arbeidere langt over minstelønnen.

Klesindustriens ESG risikofaktorer

Kilde: Sustainalytics

Selskapene i alle disse fire industriene er eksponert mot store ESG-relaterte risikofaktorer, men noen er bedre forberedt enn andre for å forvalte denne risikoen. Sustainalytics mener Royal Dutch Shell er godt posisjonert for å adressere energitransformasjonsrisikoen og H&M er forberedt for å adressere forsyningskjederisiko. Alphabet og Coca-Cola er på den andre siden dårlig forberedt når de skal håndtere ESG-risikoen som selskapene møter. Den fulle rapporten diskuterer ESG-risikoen i seks andre industrier og selskapene som er godt eller dårlig forberedt til å forvalte denne risikoen.

Miljø-, sosiale-, og selskapsstyringsfaktorer blir ofte tenkt på som et sett med kriterier som blir satt likt på alle bransjer og at dette ikke trenger å være av finansiell betydning for et selskap. Men dette er langt i fra sannheten, ESG kan i stedet bli nøyaktig definert som finansielle risikofaktorer som relaterer til større miljø-, sosiale, og selskapsstyringsrisikofaktorer som finnes innen konteksten i en industri eller innen et selskap. Risiko kommer ofte bitende når man venter det minst, og den er ikke alltid fullstendig innarbeidet i den finansielle analysen, men som «10 for 2018»-rapporten viser, kan den fulle oppmerksomhet rundt disse faktorene gi nøkkelinformasjon for investorer.

Last ned hele rapporten her.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alphabet Inc Class A179,63 USD1,89Rating
BP PLC471,00 GBX0,11Rating
Chevron Corp155,28 USD-0,87Rating
Coca-Cola Co62,77 USD0,95Rating
Danone SA58,54 EUR1,99Rating
Eni SpA13,94 EUR-1,39Rating
Exxon Mobil Corp110,76 USD-0,88Rating
Hennes & Mauritz AB Class B194,20 SEK1,65Rating
Meta Platforms Inc Class A494,78 USD-1,38Rating
Microsoft Corp449,78 USD0,92Rating
Nestle SA93,70 CHF-1,26Rating
Shell PLC32,87 EUR0,03Rating
TotalEnergies SE61,77 EUR-0,87Rating

Om forfatteren

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer