Etikk på dagsordenen i Norden

Nordiske forvaltere er flinke til å ta flere hensyn og med Norges Banks etiske arbeid som rettesnor, har spesielt norske forvaltere lavest andel i kontroversielle investeringer.

Thomas Furuseth 14.03.2018 | 9:51

Morningstar hadde gleden av å ha Henrik Syse, forsker og professor ved ‘Peace Research Institute Oslo (PRIO) på Morningstar Executive Forum og Morningstar Fund Awards-seminaret sist uke. Han er jo en særdeles dyktig taler. Jeg klarer ikke å gjenta alt han sa, han snakket for fort og hadde for mange gode poenger til at jeg husker alle detaljer, så jeg skal i stedet ta min egen tolkning og overføre det til dagens tema. Ergo dette er mine ord og ikke hans, men innholdet er i utgangspunktet inspirert fra hans foredrag

Mye av kjernen i god etikk er basert på sunn fornuft. De fleste vet nå at det å nyte tobakk er skadelig for helsen og at de som røyker forkorter forventet levealder med for mange år. Er det greit å tjene penger på å ha tobakksprodusenter i porteføljen? Tobakk er en av sektorene som har økt mest, og er der hvor oljefondet og indeksforvaltere som trekker ut tobakk har tapt mest i forhold til ikke-justerte indekser. Sett fra et rent avkastningsperspektiv har det vært dumt å ekskludere tobakk på lang sikt.

Men er det likegyldig hva man tjener penger på? Norge tjener jo mye på tobakksavgifter, men hensikten er å begrense bruken, dessuten betaler vi også helsetjenester for de som bruker tobakk, så nettobildet har jeg ikke klart for meg. Innenfor NBIM har man ekskludert tobakksprodusenter i en årrekke og sagt at dette ønsker vi ikke å tjene på. Det samme har vi sagt til produsenter av særlig uetiske våpensystemer slik som klasevåpen og atomvåpen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Smith & Wesson Brands Inc18,18 USD-0,55

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies