Ruglete tider må påregnes

Forsikringer må kjøpes før skaden er skjedd. 

Thomas Furuseth 06.02.2018 | 8.23
Facebook Twitter LinkedIn

Foreløpig er det tidlige dager i uroen, selv om Dow Jones IA falt med 666 poeng på fredag og markedene fortsatte ned mandag og i Asia tirsdag 6.2.2018 er de foreløpig ned 3-4 %. For øvrig er det bedre indekser å følge med på enn DJ, selv om den har vært i markedet lenge, har tiden gått fra den fordi den vekter de 30 beholdningene basert på aksjekursen. De fleste andre og mer moderne aksjeindekser vekter aksjene basert på markedsverdien til selskapet.

Dernest er jeg ikke noen stor tilhenger av indekspoeng, bare for å illustrere falt hovedindeksen med 141,57 poeng fra 14. september 2001 til 25. februar 2003. Fra 19. juli 2007 til 21. november 2008 falt den samme indeksen med 336,14 poeng. 2,4x større fall, eller? Siste periode falt indeksen med 64 %, mens første periode falt den 59 %, så noe større var det, men ikke slik som poengene gir inntrykk av. Indeksens endrede nivåer sier deg ingenting om utviklingen uten en referanse til indeksens størrelse, OSEBX her p.t. på omtrent 800, mens den bunnet under 100 i etterkant av dotcom.

Og siden vi snakker om indekser som har en naturlig vekst i sine størrelser, vil poengfallene virke bare større og større, selv om fallene i % er tilsvarende. Slik er aksjeindeksenes natur over lang sikt. Og ja, jeg har fått med meg at Nikkei 225 fortsatt etter 30 år ikke er tilbake til de gylne 80-årene, igjen er Nikkei 225 en prisbasert indeks tilsvarende DJIA ovenfor. I tillegg har vi som norske investorer blitt noe reddet av bytteforholdet mellom kroner og japanske yen, slik at i norske kroner har du hatt ca 1,2 % p.a. avkastning i Topix siden slutten av 1989 til slutten av januar 2017. Til sammenligning har man fått 8,9 % p.a. i norske aksjer og 10,5 % p.a. i amerikanske (S&P500) i følge Morningstar Direct.

Perioder med svingninger må påregnes

Ingen vet nøyaktig når og hvordan neste korreksjon og krakk kommer. Det gjelder for Bitcoin, aksjer og renter. Men, vi kan si noe om aksjene er dyre og dermed om man bør forvente lavere avkastning fremover. For eksempel kan man se på fortjenestegrad (1/ P/E) og gjøre forsiktige estimater på fremtidig vekst. Tilsvarende gjelder også ved renteplasseringer, dersom effektiv rente på obligasjonsfondet ditt er 2 % p.a., så er dette også det du bør legge til grunn som forventet avkastning. For bitcoin har man ingen underliggende inntekter, og ganske få reelle bruksområder, så er det ikke enkelt å få grep om hva den underliggende verdien består av.

Korreksjoner i aksje- og rente- og eiendomsmarkedet er bra for de som har evne og vilje til å investere, men det er samtidig vanskelig for dem som skal tre ut av markedene nå eller i nær fremtid. Samtidig er det viktig at man har riktig innretning på investeringene slik at man kan stå gjennom korreksjoner og også kraftige børsfall. I beste fall kommer man bedre ut på andre siden, men dersom man går inn i en krisesituasjon med for høy risiko, er det en fare for at man blir tvunget til å selge på feil tidspunkt. I visse tilfeller kan det være flere uavhengige begivenheter som tilfeldigvis inntreffer samtidig, men det kan også være korrelerte hendelser. Eksempelvis dersom man har en jobb der bedriften er avhengig av billig finansiering og markedsbegivenheter gjør at finansieringen tørker opp, er det ikke utenkelig at finansieringen tørker opp samtidig med en krise i aksjemarkedene.

Når krisen er et faktum er det for sent å redde skinnet, så det er i gode perioder man setter grunnlaget for de dårlige. Hvis man går inn i dårlige markeder med svært høy belåning eller for høy risiko, kan tapene være en realitet allerede før man rekker å agere. Det betyr ikke at man ikke skal gjøre noe, gjør det du må, men vær bevist på at det kan være på ugunstig tidspunkt

Månedssparing er disiplinerende

Dersom man er redd for at aksjekursene både er for høye og at det kommer mer svingninger, så legg inn en månedssparing som tikker og går som en klokke. I perioder med fallende aksjekurser er dette en gunstig måte å investere på siden man får flere aksjer for samme pengesum, i lange oppgangsperioder er det derimot mer lønnsomt å gå inn med så mye penger som mulig så tidlig som mulig. 

Det er også slik at ved pensjonssparing hvor det er flere tiår med akkumulering, så handler det stort sett om å få inn pengene i aksjefond så fort som mulig slik at pengene kan forrentes så lenge som mulig.

Ved uttak

Når man skal ta ut pengene fra spesielt aksjemarkedet igjen, så bør man også gjøre det over tid. I tillegg bør man ta ned risikoen i porteføljen slik at man har nok likvide midler til å komme seg gjennom en vanskelig periode uten å måtte tappe av aksjene på ugunstige tidspunkt. Det vil si at man har minst 1-3 år men forbruk i sikre midler, mens de neste 3-5 års forbruk også har en relativt moderat til forsiktig risikoprofil (ergo lav aksjeandel). De pengene man planlegger å bruke lenger ute enn 10 år frem i tid kan godt forrente seg i aksjefond.

Unngå den vanligste feilen

En av de vanligste feilene i aksjemarkedet er at man selger og kjøper på ‘feil’ tidspunkt. Vi jager etter avkastning, hvis man ønsker et ekstremeksempel, så se gjerne på Bitcoin, men det finnes flust av eksempler også i aksjemarkedet. For eksempel dotcom, finanskrisen, asiakrisen, flash-krasj på 80-tallet også videre. Man blir redd for å gå glipp av en fantastisk oppgang, så kaster man seg inn, og da går det gjerne bra i en liten periode, så smeller det, og deretter begynner frykten sakte men sikkert å sige inn. Etter hvert som smerten stiger vil også følelsen av å ‘måtte gjøre noe’ komme. Når redselen er som verst, pessimismen er på topp og aksjekursene er på bunn, det er da man helst ikke skal selge.

For å unngå alt styret med timing av markedet, frykt og kriser er – som allerede nevnt – en fast månedssparing en enkelt forsikring for å unngå at kortsiktig frykt ødelegger den langsiktige avkastningsmuligheten som kan ligge i en veldiversifisert portefølje av fond.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer