This is the main reason why we regard Abel, who brings with him not only the operational experience of running BHE for many years, but also a ton of experience in making acquisitions, as the more likely successor to Buffett in the longer term.

Video publisert på Morningstar.com 11.1.2018. Vennligst bemerk at estimater og fremskrivninger er usikre av natur, analytiker kan endre oppfatning som følge av ny informasjon eller revideringer av sine modeller. Alltid forhør deg med finansiell rådgiver før kjøp eller salg av verdipapirer. Vennligst klikk her for å se Morningstars metode.