Parvest Equity Russia

Etter at vi har vært vitne til stabilisering i teamet og prosessen, har vår tiltro til fondets evner styrket seg. 

Ronald van Genderen 21.11.2017 | 9.44
Facebook Twitter LinkedIn

Fondet blir forvaltet av TKB Investment Partners som skiftet eiere i august 2015. Siden vi ikke ser tegn til destabilisering og at prosessen til forvalterne vedvarer, har vi økt vår Morningstar Analyst Rating fra Neutral til Bronze.

Som følge av Anatoliy Gavrilenkos oppkjøp av TKB Investment Partners i august 2015 og at medforvalter Igor Danielenko forlot selskapet samme måned, reduserte vi vår ‘personer’ pilar til nøytral som et forsiktighetsprinsipp. Vi var fortsatt positive til teamets kvaliteter. Ettersom teamet ikke har vist tegn til ytterligere uro, og de har til og med styrket laget i løpet av 2017, flytter vi vår ‘personer’ pilar tilbake til positiv. Teamet ledes av den erfarne CIO Vladimir Tsuprov, og han blir støttet at medforvalter Ruslan Muchipov. Muchipov steg i gradene etter at Danilenkov forlot TKB IP.

Vi har heller ikke sett tegn til at en ny eierskapssituasjon har medført endringer i fondet effektive og grundige prosess. De begynner med et filter som reduserer det investerbare universet til omtrent 70 aksjer. Interne og eksterne ressurser brukes for å estimere fremtidig kontantstrøm og til å underbygge hva teamet mener er korrekt verdsettelse per aksje. Fra-bunnen-og-opp aksjeutvelgelse er den viktigste faktoren her. Selv om porteføljen består av 17 aksjer som ikke finnes i referanseindeksen, er fondets portefølje bestående av 32 aksjer tungt vektet mot referanseindeksens beholdninger og fondet har en aktiv andel på 31 % mot MSCI Russia 10-40 indeksen per september 2017.

Fondet har vist til en mindreavkastning versus konkurrenter i kategorien når småselskapene går mye. Uansett, forvalterne har klart å slå referanseindeksen siden Tsuprov tok over fondet i april 2007. Resultatene er enda bedre dersom man sammenligner med konkurrentene i kategorien. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
BNP Paribas Russia Eq C Cap114,38 EUR16,30

Om forfatteren

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  er fondsanalytiker hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer