Parvest Equity Russia

Etter at vi har vært vitne til stabilisering i teamet og prosessen, har vår tiltro til fondets evner styrket seg. 

Ronald van Genderen 21.11.2017 | 9:44
Facebook Twitter LinkedIn

Fondet blir forvaltet av TKB Investment Partners som skiftet eiere i august 2015. Siden vi ikke ser tegn til destabilisering og at prosessen til forvalterne vedvarer, har vi økt vår Morningstar Analyst Rating fra Neutral til Bronze.

Som følge av Anatoliy Gavrilenkos oppkjøp av TKB Investment Partners i august 2015 og at medforvalter Igor Danielenko forlot selskapet samme måned, reduserte vi vår ‘personer’ pilar til nøytral som et forsiktighetsprinsipp. Vi var fortsatt positive til teamets kvaliteter. Ettersom teamet ikke har vist tegn til ytterligere uro, og de har til og med styrket laget i løpet av 2017, flytter vi vår ‘personer’ pilar tilbake til positiv. Teamet ledes av den erfarne CIO Vladimir Tsuprov, og han blir støttet at medforvalter Ruslan Muchipov. Muchipov steg i gradene etter at Danilenkov forlot TKB IP.

Vi har heller ikke sett tegn til at en ny eierskapssituasjon har medført endringer i fondet effektive og grundige prosess. De begynner med et filter som reduserer det investerbare universet til omtrent 70 aksjer. Interne og eksterne ressurser brukes for å estimere fremtidig kontantstrøm og til å underbygge hva teamet mener er korrekt verdsettelse per aksje. Fra-bunnen-og-opp aksjeutvelgelse er den viktigste faktoren her. Selv om porteføljen består av 17 aksjer som ikke finnes i referanseindeksen, er fondets portefølje bestående av 32 aksjer tungt vektet mot referanseindeksens beholdninger og fondet har en aktiv andel på 31 % mot MSCI Russia 10-40 indeksen per september 2017.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  er fondsanalytiker hos Morningstar

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies