Ikke fokuser på utbytte i isolasjon

Utbytteaksjer kan være fristende, men dersom man fokuserer for mye på utbytte kan det føre til problemer.

Alex Bryan, CFA 03.11.2017 | 9:46

Utbytte er ikke så viktige som de kan gi inntrykk av. Det er sant at utbytte kan tvinge toppledelsen til kapitaldisiplin, og gjør det vanskeligere for dem å skusle bort aksjonærenes penger på kjæledyrsprosjekter med lavt avkastningspotensial. Det er også sant at aksjer med høyt utbytte over tid har gitt høyere avkastning enn de aksjene som har delt ut lavt eller intet utbytte, dette vises i første grafikken. Men det later til å være en tilfeldig samvariasjon mellom utbytte og avkastning.

Dette avkastningsmønsteret kan heller bli forklart med at utbytteaksjene har en tendens til å være lavere verdsatt og at de har lavere sensitivitet til forretningssyklusen enn mindre generøse utbytteaksjer. Disse karakteristika har historisk sett blitt assosiert med bedre avkastning uavhengig av utbyttepolitikken. Dermed forteller ikke utbytte den fulle historien, fokuserer du for mye på utbytte kan det gi deg problemer senere.

Grafikk nummer 2 viser resultater av en statistisk regresjonsanalyse som forsøker å forklare avkastningen til seks porteføljer av aksjer basert på utbytteandelen sammen med markedets risikopremie, størrelsesfaktoren, verdi og profitabilitetsfaktoren gitt ved French Data Library. Etter at man kontrollerer for disse faktorene, så gir ikke høyutbytteaksjene høyere avkastning enn lavutbytteporteføljene. Men de svingte mindre og hadde lavere sensitivitet til markedets risikopremie (markedsbeta). Denne inverse relasjonen mellom utbytteandel og markedssensitivitet oppstår sannsynligvis fordi markedet ofte straffer selskaper som kutter i utbyttet. Selskapene ønsker nok ikke å binde seg til masten til å betale ut høye utbytter med mindre toppledelsen følte seg trygg på at selskapet evner å betale ut utbytte gjennom hele markedssyklusen. Ledere i selskaper med mer stabile kontantstrømmer (og lavere markedsbeta) er sannsynligvis mer komfortable med å betale ut høyere utbytte. Selskaper som ikke betaler ut utbytte tenderer til å være yngre selskaper som har større svingninger i kontantstrømmen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Alex Bryan, CFA  direktør analyse av passive/indeksfond for Nord-Amerika. 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies