Skagen kjøpes av Storebrand

Storebrand har erfaring med å ha uavhengige selskaper under paraplyen, med kjøpet av Skagen blir Storebrand Norges 2. største forvalter av fond. 

Thomas Furuseth 25.10.2017 | 12.39
Facebook Twitter LinkedIn

Storebrand har i det siste kjøpt to selskaper, restene av Silvers pensjonsportefølje for en halv milliard, og skal legge ut 1,6 milliarder for å kjøpe Skagen AS. Sistnevnte er avhengig av godkjennelse fra myndighetene i Norge og Sverige, men gitt at Storebrand allerede har operasjoner i begge markedene, vil det være rart om de setter foten ned. I tillegg kan det være konkurransespørsmål, men all den tid det finnes 22 forvaltningsselskaper i Norge, samt at dette er en internasjonal bransje, så vil det være rart om dette ikke går igjennom.

Skagen har en interessant historie som outsideren som gjorde forvaltning på sin måte, brydde seg ikke så mye om hva andre gjorde, og med svært aktive posisjoner og andelseierne fikk klekkelig betalt i en lang periode.

Så kom Finanskrisen, og i etterkant har verdibasert forvaltning hatt store problemer med å henge med. I tillegg har det vært vanskeligere i vekstmarkeder og områder hvor Skagen har hatt kjernekompetanse. Skagen skal, etter meldingen, fortsette som uavhengig selskap.

Delphi er et uavhengig selskap under Storebrand

Siden Storebrand allerede har erfaring med lignende oppkjøp, tenkte jeg det ville være interessant å se hva som er situasjonen i Delphi. Delphi er uavhengig i den forstand at forvalterne har full diskresjon til å gjøre sine aksjevalg. De har sine metoder, og disse metodene har gitt god avkastning i visse markeder og perioder, og de har hatt det vanskeligere i andre (eksempelvis ble vekstmarkedsfondet lagt ned). Poenget er at forvalterne har hatt operasjonell frihet til å investere slik de ønsker. Fondene markedsføres også under Delphi-fanen. Dette antar jeg vil fortsette fremover også for Skagen, og det står også i pressemeldingen.

På baksiden derimot, så er de tett knyttet opp mot Storebrands organisasjon. De deler systemer og ressurser på back office og middle office (altså rapportering og støttefunksjoner).

Skagen har, som en av de store uavhengige miljøene, gjort mye selv. De har bygget opp alt fra rådgivere (salg), compliance også videre internt. I pressemeldingen til Storebrand har Skagen 130 medarbeidere. Skal man høste stordriftsfordeler er det lenger bak i organisasjonen man må lete. I ytterste konsekvens kan Skagen se ganske forskjellige ut på ‘innsiden’ i fremtiden, men hvordan det nøyaktig vil bli er nesten umulig å spekulere i, og endringene kommer nok også over tid. Det er det bare Storebrand som vet hvilke planer som er for oppkjøpet, men pressemeldingen nevner synergier på 50 millioner og at lønnskostnader i Skagen var 380,5 millioner i 2016. Det ser dermed ut til at noen kloke hoder blir borte enten fra Storebrand, Skagen, eller fra begge organisasjoner. Det er store endringer i fondsbransjen fremover med stadig større krav til forvaltningsselskapene vil det være rart om vi ikke ser flere transaksjoner i Europa i årene som kommer.

På en måte syns jeg dagens nyheter var litt vemodig. Jeg likte at Skagen var uavhengig og gjorde ting på egen måte, selv dagens nyheter har ligget i luften en god stund allerede. Gründerne startet å søke etter strategiske alternativer allerede i slutten av 2014.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
SKAGEN Avkastning144,82 NOK0,01Rating
SKAGEN Focus A234,14 NOK-0,95Rating
SKAGEN Global A3 737,77 NOK-1,17Rating
SKAGEN Høyrente105,13 NOK0,01
SKAGEN Kon-Tiki A1 220,18 NOK-1,38Rating
SKAGEN m2 A276,89 NOK-0,25Rating
SKAGEN Vekst A5 040,63 NOK-1,29Rating
Storebrand ASA109,50 NOK0,55

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer