SKAGEN Høyrente

Avkastningshistorikk30.09.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
SKAGEN Høyrente
Fond1,12,11,51,21,6
+/- Kat0,00,10,10,10,3
+/- Idx0,21,51,00,70,9
 
Statistikk
NAV
15.10.2019
 NOK 102,52
Endring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Pengemarked - kort
ISIN NO0008004017
Fondets størrelse(m)
30.09.2019
 NOK 2585,15
Andelskl. kapital(m)
30.09.2019
 NOK 2585,15
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.12.2018
  0,25%
Investeringsprofil: SKAGEN Høyrente
SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner, med gjenværende løpetid under ett år, samt bankinnskudd. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. SKAGEN Høyrente investerer i bankinnskudd samt sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og andre selskaper i norske kroner. Målet er å oppnå en avkastning bedre enn tre måneders NIBOR-rente (renten banken låner til seg imellom) over tid. Fondet har lave kostnader, noe som bidrar til høyere avkastning for fondets andelseiere.
Avkastning
Løpende avkastning15.10.2019
I år1,72
3 år annualisert1,56
5 år annualisert1,58
10 år annualisert2,23
12 mnd utbyttegrad 1,30
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Sigve Stabrun
25.09.2018
Startdato
18.09.1998
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.50OSE Statsobligasjonsind 0.25
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringNei
AnnetJa
Porteføljeprofil  SKAGEN Høyrente30.09.2019
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner78,300,0078,30
Kontanter21,700,0021,70
Annet0,000,000,00
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)