Startskuddet går for aksjesparekonto 1. september.

Det blir en overgangsordningen som sannsynligvis er begrenset i tidsrom, dersom man ønsker å sikre seg skattefri konvertering av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto bør man gjøre det før nyttår.

Thomas Furuseth 27.06.2017 | 9:45
Facebook Twitter LinkedIn

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en kontoform som tilbys av finansielle organisasjoner som fondsselskaper, banker også videre. Fordelen med denne kontoen, kontra direkteinvestering, er at man kan kjøpe og selge verdipapirer (aksjer og aksjefond) innad i kontoen uten at man må skatte av eventuell gevinst. Samtidig får man heller ikke fradrag for eventuelle tap. I tillegg opparbeider man seg skjermingsfradrag omtrent som om man var direkteinvesterende. Aksjesparekontoen får skjermingsfradrag for det minste innskuddet i løpet av et skatteår påløpende år. Reglene ble foreslått slik for å unngå at man satte innskudd rett før 31.12. og oppnådde skjermingsfradrag for hele beløpet, og deretter tar pengene ut rett etter nyttår. Dette vil medføre innskutte beløp i løpet av året ikke får effekt før året etter, da inngangsverdien i et år (1.1.) som regel vil være laveste punkt, dersom man ikke tar ut innskuddet på et senere tidspunkt.

Man må fortsatt skatte av mottatt utbytte løpende, noe flere har gitt tilbakemelding om at bør endres. Foreløpig har det ikke skjedd.

En finurlighet i regelverket gjør at man kan ta ut hele innskuddet uten å betale skatt. For de som har hatt innskudd i aksjer og aksjefond lenge kan dette være svært gunstig fordi man ønsker i utgangspunktet å utsette skatten så lenge som mulig for å få (rentes) rente på avkastningen (før skatt).

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies