Startskuddet går for aksjesparekonto 1. september.

Det blir en overgangsordningen som sannsynligvis er begrenset i tidsrom, dersom man ønsker å sikre seg skattefri konvertering av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto bør man gjøre det før nyttår.

Thomas Furuseth 27.06.2017 | 9.45
Facebook Twitter LinkedIn

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en kontoform som tilbys av finansielle organisasjoner som fondsselskaper, banker også videre. Fordelen med denne kontoen, kontra direkteinvestering, er at man kan kjøpe og selge verdipapirer (aksjer og aksjefond) innad i kontoen uten at man må skatte av eventuell gevinst. Samtidig får man heller ikke fradrag for eventuelle tap. I tillegg opparbeider man seg skjermingsfradrag omtrent som om man var direkteinvesterende. Aksjesparekontoen får skjermingsfradrag for det minste innskuddet i løpet av et skatteår påløpende år. Reglene ble foreslått slik for å unngå at man satte innskudd rett før 31.12. og oppnådde skjermingsfradrag for hele beløpet, og deretter tar pengene ut rett etter nyttår. Dette vil medføre innskutte beløp i løpet av året ikke får effekt før året etter, da inngangsverdien i et år (1.1.) som regel vil være laveste punkt, dersom man ikke tar ut innskuddet på et senere tidspunkt.

Man må fortsatt skatte av mottatt utbytte løpende, noe flere har gitt tilbakemelding om at bør endres. Foreløpig har det ikke skjedd.

En finurlighet i regelverket gjør at man kan ta ut hele innskuddet uten å betale skatt. For de som har hatt innskudd i aksjer og aksjefond lenge kan dette være svært gunstig fordi man ønsker i utgangspunktet å utsette skatten så lenge som mulig for å få (rentes) rente på avkastningen (før skatt).

Videre har man alle rettigheter som aksjeinvestor, slik at man kan stemme også videre.

Det som fortsatt er ikke er helt kjent er hva en slik konto vil koste hos de ulike leverandørene, men forhåpentligvis blir det det samme som om man var direkteinvesterende. En del selskaper har vært ute og luftet noen av sine planer for aksjesparekonto, så noe informasjon finnes. Det later til at flere åpner opp sine distribusjonsplattformer og gir rom for eksterne forvaltere. Det bør gi sterkere konkurranse.

Bør man overføre fra ordinær konto til aksjesparekonto?

Man har overgangsvindu ut 2018, etter overgangsvinduet blir overføringen ansett for å være realisasjon (med den skattepåvirkningen det medfører). Gitt begrensede kostnadene på aksjesparekonto , bør sannsynligvis overføre til aksjer (innenfor EØS) og aksjefond til aksjesparekonto dersom man planlegger å bytte dem ut med en annen aksje eller aksjefond, en eller annen gang i fremtiden. Det er såpass gunstig å utsette skatten, at det sannsynligvis vil lønne seg. Dersom man angrer, så er det uansett ikke for sent å selge seg ut, men bordet fanger jo i den form at da vil man få skattemessig realisasjon.

Bør man overføre fond med tap til aksjesparekonto?

Det er ikke et helt enkelt spørsmål, for mens man kan lett si at det er en fordel å utsette beskatning ved gevinst, så er det to forhold som man bør tenke på hvis verdien av aksjefondene har utviklet seg i negativ retning; tap av opparbeidet skjermingsfradrag og fordelen av å få fradrag (tidligere). Disse to størrelsene må vurderes mot hverandre og det vil variere fra investor til investor. Skjermingsfradraget er relativt lavt om dagen, noe som kan tale for å realisere først, få skattefradrag, deretter sette inn på aksjesparekonto (eller en annen kontotype).

Hva med forsikringskonto, fondkonto, fondkonto link, unit linked?

Forsikringssparing kan ikke overføres til aksjesparekonto uten å realisere gevinst/tap. Som hovedregel bør man derfor beholde fondskonto link dersom man har utsatt skattefordel. Fordelen med en forsikringsbasert konto er at den foreløpig skattes som renteinntekt selv om man har investert i aksjefond. Regjeringen Solberg endrer dette fra og med 2019. Se detaljer her.

Ulempene er at fondene teknisk sett ikke er dine, men forsikringsselskapets. Foreløpig får man ikke fradrag for formueskatt (men 10 % fradrag er relativt begrenset), ikke skjermingsfradrag (det er ukjent for meg hva som skjer i fremtiden med regjeringens skatteendringer). Konkursen i Silver viste også at innskuddsbaserte forsikringsprodukter var underlagt kredittrisiko, og det kan være vanskelig å få oversikt over hvordan forsikringsselskapenes finansielle stilling er og hvordan forsikringskontoen eventuelt er unntatt et eventuelt konkursbo. Videre bør man være oppmerksom på gebyrer som enkelte kan ha (administrasjonsgebyr), og at man får en forsikringspremie.

Forsikringskonto eller aksjesparekonto?

Hvis man allerede spare direkte i aksjer/aksjefond er det kun spesialtilfeller hvor det ikke vil lønne seg med aksjesparekonto (gitt ingen/lave kostnader på aksjesparekontoen). Tenk gjerne to ganger dersom det finnes aksjefond og/eller aksjer hvor man sitter med tap. Det kan være lønnsomt å vente til etter overgangsordning, eventuelt realisere og kjøpe noe annet i aksjesparekontoen. 

Dersom man allerede har forsikringskonto med latent skattekrav (fondkonto link, unit linked etc) bør man nok beholde denne dersom det ikke er særlige årsaker til å bytte. Det er gunstig å utsette skatt så lenge som mulig, så realisasjon av forsikringskonto er nok ikke ønskelig fra skatteperspektiv.

Hva om man ikke har noen av delene?

Dersom man ønsker å samle alle fondene i en paraply er fondskonto link/unit link eneste alternativ. Hvis man ønsker primært aksjefond og aksjer, så er aksjesparekonto et naturlig valg, spesielt gitt noen av ulempene ved forsikringssparing. Betingelsene på disse konti vil sannsynligvis konvergere i en viss grad, spesielt på skattesiden. Foreløpig er skattesatsene såpass mye lavere på forsikringskonto at man kan leve med bortfall av skjermingsfradrag og litt høyere formueskatt, men ikke regn med at denne fordelen vedvarer, da den er allerede foreslått skjerpet.

I bunn og grunn handler valget om personlige prioriteringer og ønsker for sparingen. I tillegg kommer ny, og vesentlig forbedret, individuell pensjonssparing, noe som gjør det lønnsomt å spare der. Dermed får man mange valgmuligheter etter hvert. IPS låser riktignok pengene inne til pensjonstilværelsen, men med gunstig skatt bør man nok konsentrere seg om denne kontoen for pensjonssparing (når den blir relansert). For de som allerede har spart i en av disse er valgene enklere, har man investert direkte i aksjer (innenfor EØS) og aksjefond (innad i EØS), og sitter på gevinst, så bør man sannsynligvis overføre disse midlene før 31.12.2017 til aksjesparekonto. Det siste usikkerhetsmomentet er prisingen på disse kontoene, men noen har allerede sagt at det er samme betingelser som for direkteinvesteringer. Da er veien åpen, man får bedre betingelser og ingen ulemper. Før over til aksjesparekonto.

 

Artikkelen er oppdatert per 1.11.2017 med regler som har kommet frem inntil da.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer