Fondene som får stryk

Dårlig avkastning er ikke alene nok til at fond avvikles. 

Thomas Furuseth 08.06.2017 | 11.28
Facebook Twitter LinkedIn

For en stund tilbake gikk Forbrukerrådet ut og kritiserte fondsbransjen for å sminke dyre fond ved å legge ned de dårlige fondene. Se artikkelen som jeg skrev 1. mars i år. Nå har Morningstars kvantitative forskerteam gått løs på oppgaven med større grad av vitenskapelig tilnærming (min artikkel var tross alt mine oppfatninger, men de viste seg å være ganske treffende).

Jeg skal ikke gå inn på det greske her, dersom du vil gå dypt inn i materien, foreslår jeg at du leser det med forfatternes egne ord.

Dårlig avkastning er ikke alene bestemmende for om fond avvikles

Dårlig avkastning i fond skader åpenbart investorer, men også selskapene som drifter slike fond. Det er derimot ikke nok for at forvaltningsselskapene skal bestemme seg for å avvikle fondene. Årsakene til avvikling er heller ringvirkningene fra dårlig avkastning. For eksempel kan dårlig avkastning føre til at investorene selger fondsandeler, noe som gjør at forvalterne må holde kontanter, noe som kan føre til dårlig avkastning, som fører til mer uttak. Etter hvert vil fondet bli så lite at det ikke lønner seg å videreføre det.

Testen til forfatterne viser at dårlig avkastning alene ikke er signifikant, men må også bli møtt med uttak, bytte av forvalter også videre for at man skal se en klar sammenheng og statistisk signifikans.

Forvaltningskapital

Det er ikke veldig overraskende at forvaltningskapitalen er en av de viktigste årsakene til at fond legges ned. Lav forvaltningskapital og samtidig lav vekst i kapitalen er viktige årsaker til at forvaltningsselskaper velger å legge ned fond. Det vil si, dersom fondene har hatt liten nettotegning de siste 12 månedene, og fondet samtidig har lite kapital, så øker sannsynligheten for at fondet snart kan komme til å bli avviklet. Man bør sterkt vurdere om det er tilrådelig å investere i de helt minste fondene.

Forvaltningsselskapet

Forvaltningsselskapet har åpenbart stor innvirkning på valget om å la fondet leve eller la dø. For eksempel kan man ha en hypotese om at små selskaper ønsker å holde fondene flytende lenger, fordi de bidrar proporsjonalt mer til inntektene enn et lite fond i et stort selskap. Denne hypotesen viste seg kun å gjelde i USA, mens i Europa og Canada var det ikke tilfelle. Forfatterne tror hovedårsaken til dette er forskjellig distribusjon av fond, for eksempel har Europa mange vertikalt integrerte selskaper. Dersom rådgiverdelen i egen selskap/konsern bruker et lite fond som en viktig brikke, kan terskelen for å avvikle fondet bli høyere, enn dersom man har uavhengige rådgivere.

Derimot har selskaper som har en historikk med å avvikle fond, en tendens til å fortsette å gjøre det. Oddsen for at de fortsetter virksomheten i tilsvarende spor er høy, men man bør kombinere tallene også med raten av fondsopprettelser og andre måltall på om forvalterne tar vare på sine investorer.

Forvalterendring tegn på problemer

Dersom forvalteren slutter, uavhengig av årsak og uavhengig av om forvalter er en del av et team, øker det oddsen drastisk for at fondet blir avviklet, enten via fusjon eller full avvikling. Dersom forvalteren som sluttet også hadde gode resultater å vise til, øker dette sannsynligheten enda mer for at fondet blir fusjonert bort.

Populære kategorier

Fond som er i kategorier som er populære har mindre utfordringer med avviklinger enn fond som er i upopulære kategorier. Årsaken er naturlig nok forvaltningsselskapenes persepsjon av investoretterspørsel gjør at man utsetter avvikling dersom kategorien mottar mye kapital.

Fondene etterlater seg lang rekke spor på at problemer er i anmarsj

Allerede seks måneder til to år før fondene avvikles starter vi å se spor etter problemer. Dersom man ser tegn til at fondene mister forvalter, mister kapital, fondet er i en upopulær kategori, og forvaltningsselskapet har en historikk med å avvikle fond, da er faren stor for at fondet man sitter i blir avviklet.

Alle typer endringer har påvirkninger for deg som investor. En fusjon er enklere å håndtere skattemessig enn om man selger posisjonen og kjøper noe annet. Det gjelder spesielt om man ikke har investert gjennom forsikringskonto (eller aksjesparekontoen når den er oppe og går). Man bør være ekstra forsiktig med fond som er små i størrelse. Selv om studien ikke spesifiserer hva som er lite kapital, så bør man gå et par runder med seg selv om fondet har under 1 milliard kroner i forvaltningskapital og har vært på markedet lenge. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer