Så stor andel bør du ha i belånte børsnoterte produkter

Eksklusiv premiere i forbindelse med storslått lansering av Mini-Futures og belånte ETN’er.

Thomas Furuseth 05.05.2017 | 11.59
Facebook Twitter LinkedIn

I forbindelse med lanseringen av «Tusenvis» av børsnoterte fond som ETN og Mini-Futures, hvor man får alt fra 1x til 15x daglig eksponering tenkte jeg det var på tide å ta på seg «forskerfrakken» og finne en formel som viser deg maksimalt anbefalt eksponering mot en gitt type børsfond. Kan det ikke bli sagt med formler, er det ikke verdt å nevne. 

Fiktiv formel for belåningsgrad i børsfond

Hvor e er den naturlige konstanten (2,7), og L står for det nynorske ordet Leverage factor, eller belåningsmultiplikatoren på norsk bokmål. Formelen gjelder for L lik eller større enn 1.

Uten gearing kan man ha inntil 100 % av porteføljen mot denne typen fond, gitt at det er et veldiversifisert fond. Ved 2x gearing vil maksimunsandelen være omtrent 0,0000000000000000000000000118%. Det føles som en riktig maksimumsandel, men jeg tar ingen ansvar for feil anvendelse eller feil i formelen, dette er et resultat av empiriske tester (også kalt prøv-og-feil og "data mining").

Formelen er selvfølgelig bare tull, og kun ment til å illustrere hva jeg mener om belånte fond. Sagt med ord, man bør ikke ha høyere belåningsfaktor enn 1, altså helt vanlige normale fond og børsfond uten belåning. Belånte børsfond er helt uegnet i langsiktige porteføljer, ved volatilitet (børsuro) vil den innskutte verdien bli knust grunnet fondenes daglige rebalansering. Det spiller ingen rolle om du er long eller short, du kommer til kort uansett. 

Bull og bear børsfond kilde Morningstar Direct

Kilde: Morningstar Direct

Den mest beskrivende delen av grafen er fra starten (slutten av 2007) til slutten av 2011, hvor OBX-fondet uten gearing er tilbake til 0 i avkastning etter en tøff periode under finanskrisen, mens Bull-fondet hadde en avkastning på -55 % i samme periode. I perioden 2014 – 2016, vaket bullfondet rundt 0-linjen, samtidig som OBX vaket rundt 60 % avkastning siden 2008. Hvis du virkelig har lyst til å kvitte deg med mye penger, foreslår jeg bear-fond med høy gearing og holde det lenge (blå linje).

Det herlige med belånte mini-futures, og ETN’er er at man trenger ikke tillatelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for å skape dem, selv om vi kan se tallene blinke som om vi var i Las Vegas.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer