Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Børsfondinvestorer solgte vekstmarkedene i november

November var en måned der rekordene falt i de europeiske børshandlede produktene. I etterkant av Trumps seier, har vi sett at investorer selger obligasjonsfond og ETFer med verdipapirer i verdifulle metaller. 

Morningstar 14.12.2016 | 11:22

Investorer øste 8,36 milliarder euro inn i børsfond med europeisk opprinnelse (domisil), det høyeste nivået siden vi startet å følge disse tallene i Europa i 2008. På en måned så vi en organisk vekstrate på 2,6 %, noe som er en betydelig oppgang siden det finnes 339 milliarder euro i aksjerelaterte børsfond. Børsnoterte obligasjonsfond opplevde på sin side uttak på 3,83 milliarder euro, noe som tilsvarer 2,9 % av kapitalen fra starten av måneden. 

Når vi ser på kapitalflyt per Morningstar Kategori, så ser vi at november representerte et klart skift i sentiment. For eksempel kom pengene tilbake til aksjefond som investerer innenfor eurosonen i november, mens man tidligere i år har sett store uttak fra denne kategorien. Det motsatte var tilfellet for globale vekstmarkeder, som tidligere i år begynte å få tilbake penger etter lang periode ute i kulden. I november snudde sentimentet igjen for disse investeringene.  Økte renter bidro også til uttak fra statsobligasjonsfond både i USD-denominerte kategorier og i EUR. 

 

 

I november var det en fordel å ikke ha obligasjonsfond blant ETF-produktene, på grunn av store uttak. De som var vinnere denne måneden har lite kapital i obligasjonsfond, mens de største obligasjonsforvalterne, som iShares, havnet lenger ned på listen grunnet innskuddene på aksjesiden ble utlignet av uttak på obligasjonssiden. 

Om forfatteren

Morningstar