Børsfondinvestorer solgte vekstmarkedene i november

November var en måned der rekordene falt i de europeiske børshandlede produktene. I etterkant av Trumps seier, har vi sett at investorer selger obligasjonsfond og ETFer med verdipapirer i verdifulle metaller. 

Morningstar 14.12.2016 | 11.22
Facebook Twitter LinkedIn

Investorer øste 8,36 milliarder euro inn i børsfond med europeisk opprinnelse (domisil), det høyeste nivået siden vi startet å følge disse tallene i Europa i 2008. På en måned så vi en organisk vekstrate på 2,6 %, noe som er en betydelig oppgang siden det finnes 339 milliarder euro i aksjerelaterte børsfond. Børsnoterte obligasjonsfond opplevde på sin side uttak på 3,83 milliarder euro, noe som tilsvarer 2,9 % av kapitalen fra starten av måneden. 

Aa etf flows europe nov 2016

Når vi ser på kapitalflyt per Morningstar Kategori, så ser vi at november representerte et klart skift i sentiment. For eksempel kom pengene tilbake til aksjefond som investerer innenfor eurosonen i november, mens man tidligere i år har sett store uttak fra denne kategorien. Det motsatte var tilfellet for globale vekstmarkeder, som tidligere i år begynte å få tilbake penger etter lang periode ute i kulden. I november snudde sentimentet igjen for disse investeringene.  Økte renter bidro også til uttak fra statsobligasjonsfond både i USD-denominerte kategorier og i EUR. 

 

 Etf flows nov 2016 top bottom category

I november var det en fordel å ikke ha obligasjonsfond blant ETF-produktene, på grunn av store uttak. De som var vinnere denne måneden har lite kapital i obligasjonsfond, mens de største obligasjonsforvalterne, som iShares, havnet lenger ned på listen grunnet innskuddene på aksjesiden ble utlignet av uttak på obligasjonssiden. 

Etf flows nov 2016 top bottom brandingname

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer