De beste forvaltningsselskapene

Og har det skjedd endringer siden 2011?

Thomas Furuseth 19.05.2016 | 14.34
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Rating er en objektiv måte å måle historiske resultater. Den tar ikke hensyn til fondets referanseindeks, og Morningstar legger fondene i relevante Morningstar Kategorier basert på fondenes faktiske porteføljer og måler hvor godt fondene gjør det relativt til likeverdige fond. Morningstar Rating bør alltid følges opp med videre analyse av fondets kvaliteter, for det vil alltid være forhold som den ikke klarer å fange opp (forvalterskifte, strategiendringer også videre).

Nye forvaltere

Det har kommet noen nye forvaltningsselskaper siden 2011, blant annet Borea, Solsten og andre forvaltere har opprettet nye verdipapirfond slik som Sector, men mange av disse har relativt få fond med Morningstar Rating. Det vil være enkelt for investorer å se opp deres fond på Morningstars websider. Det er er noe overlevelseskjevhet i disse tallene, forvaltere som har forsvunnet helt er ikke tatt med. Kun de som har mer enn 3 fondsklasser tilgjengelig i dag er tatt med. Riktignok er de avviklede fondene tatt med i utvalget for april 2011 for de forvalterne som er med.

Eksisterende forvaltere

Flere av de nordiske forvalterne, slik som Handelsbanken, Carnegie og SEB har forbedret seg klart i positiv retning og har godt over gjennomsnittlig stjernerating. Noen andre sliter mer med markedene slik de har vært de siste fem årene, og det kommer knapt som noen overraskelse at blant annet Skagen har falt ned på gjennomsnittsoversiktene, sammen med blant annet Holberg og Fondsfinans. Utvalget er ikke komplett, men valgt ut.

Klikk på bilde for økt lesbarhet.

Utvalget er sortert på Morningstar Rating Overall april 2016.   

Morningstar Rating for norske og nordiske forvaltere

Morningstar Rating er ikke statisk. Flere forvalterne følger en bestemt strategi, og hvis denne strategien er populær eller upopulær, kan det medføre en glidning av Morningstar Rating oppover eller nedover over tid. I tillegg er fondsuniverset i konstant utvikling, fond med svake resultater faller i fra og nye ideer blir prøvd ut. Derfor vil det være endringer i Morningstar Rating. For mange av forvaltningsselskapene er gjennomsnittsratingen relativt stabil. Merk at forventet gjennomsnittlig Morningstar Rating er 3 gitt hvordan Morningstar deler ut ratingen i en normalfordeling hvor det er like mange 1 og 5 stjerners fond og like mange 2 og 4 stjerners fond, samt at de fleste fond får 3 stjerner. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer