Statoil gjør fremskritt med kostnadskutt

Statoil leverte et underskudd i fjerde kvartal, men gjør en innsats for å tilpasse seg lave oljepriser. 

Allen Good 08.02.2016 | 12.40
Facebook Twitter LinkedIn

Selskapet leverte bedre enn ventet, eller som ventet, på kostnadsreduksjonstiltakene og øvrige resultatforbedringer. I 2015 reduserte Statoil kostnadene med $1,9 milliarder, noe som var over målet på $1,7 milliarder. Selskapet forventer ytterligere kostnadsreduksjon med $600 millioner i 2016, noe som skaper årlig kostnadsbesparelse på $2,5 milliarder i forhold til 2014. Operasjonelle kostnader, generelle kostnader og administrative kostnader per fat har falt med 11 % i Norge og 18 % internasjonalt. Det finnes potensial for videre forbedringer.

Statoil planlegger å investere $13 milliarder i 2016, sammenlignet med $14,7 milliarder i 2015, men selv på dette nivået forventer vi negativ kontantstrøm som er utilstrekkelig for å dekke utbytte. Det vil gjøre at gjeldsnivået må øke fremover. Statoil har innført, grunnet forventet press på balanseregnskapet, frivillig aksjeutbytte (utbetaling i aksjer i stedet for kontantutbytte) med 5 % rabatt på aksjene de neste to årene. Utbyttet blir opprettholdt på $0,2201 per aksje.

Selv med aksjeutbytte og videre fleksibilitet i kapitalplanen, forventer Statoil at de trenger $60 per fat for at kontantstrømmen balanseres i 2017. Dette er langt over nåværende futures-kurser. Situasjonen forventes å bedre seg i 2018 og 2019 ettersom selskapet forventer vekst i produksjonen (2 % - 4 %) i gjennomsnitt til 2017, og kapitalfleksibiliteten forbedres ytterligere. I 2018 forventer selskapet at kontantstrømmen balanser ved oljepris på $50/fat, noe som fortsatt er over de nåværende futures-kursene.  

Statoil har også redusert dekningspunktet for sin operasjonelle portefølje, så ikke-sanksjonerte prosjekter som skal starte innen 2022 har dekningspunkt på $41/fat, sammenlignet med $70/fat tidligere, noe som hjelper selskapet å bedre sin konkurranseposisjon.

Vi planlegger å oppdatere vår finansielle modell med de siste guidingene, men forventer ikke endringer av vårt fair value estimat eller vår moat rating.

Selv om vi applauderer fremskrittene Statoil gjør, så ser fremtiden utfordrende ut, med negativ kontantstrøm og økt gjeldsgrad i nær fremtid. En bedring avhenger av produksjonsvekst lenger frem, og høyere oljepris. Selv om man forventer høyere oljepris fremover (noe vi gjør), så ser Statoilaksjen kun moderat undervurdert ut. Dermed finner vi bedre alternativer i blant de integrerte oljeselskapene. 

Notatet ble opprinnelig publisert 5.2.2016 på Morningstar Select.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Equinor ASA289,80 NOK-0,21Rating

Om forfatteren

Allen Good

Allen Good  er senior aksjeanalytiker hos Morningstar, og han dekker olje- og gassindustriene. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer