Norges høyest rangerte forvaltningsselskaper

Hvilke fondsforvaltere har høyest gjennomsnittlig Morningstar Rating, og hvordan er det endret fra fem år tilbake?

Thomas Furuseth 30.11.2015 | 12.55
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Rating er en objektiv relativ vurdering av historiske resultater, justert for kostnader og risiko. Morningstar Rating er ikke ment til å si noe om fremtiden. Derfor kan det være interessant å se hvilke forvaltere som aggregert har klart å levere best risikojustert avkastning til investorer. Men det er viktig å se at bildet også kan endre seg over tid. For eksempel har Skagen gått fra 4 stjerner i gjennomsnitt, til 3,1. Hvis man hadde tatt hensyn til aktiva (vektet Morningstar Rating på forvaltningskapital) hadde forskjellen blitt noe større siden mye av kapitalen hos Skagen ligger i Skagen Global og Skagen Kon-Tiki som hadde høy Morningstar Rating tilbake i 2010, samtidig ville også 2015-tallene bli noe høyere. Det ble litt for tidkrevende å regne ut vektet Morningstar Rating for alle fondene, da det må gjøres justeringer der hvor det mangler tall (rating i 2015, men ikke i 2010 også videre).

For å få et mest mulig representativt bilde har jeg også tatt ut fond som eksiterte i 2010, men som er blitt fjernet fra forvalternes utvalg siden den gangen. Fond blir tatt ut av utvalget av mange årsaker, blant annet dårlig avkastning, dårlig relativ avkastning, som oftest er det da også nødvendigvis lav forvaltningskapital. Hvis det er substansiell forvaltningskapital, så kan det hende et fond med dårlig avkastning fusjonerer inn i ett fond med bedre avkastning.

Morningstar Rating deles ut med et gjennomsnitt på 3,0. Det betyr at under 3, så har man et utvalg som i snitt leverer dårligere risikojustert avkastning enn konkurrentene. Over 3 betyr at man har noe høyere risikojustert avkastning. For forvaltere med stort fondsutvalg blir det stadig vanskeligere å komme ut i en av endene av distribusjonen av Morningstar Rating. 5 stjerner deles kun ut til 10 % av fondene, og like mange fond får 1 stjerne.

Jeg har allerede nevnt en årsak til bedret Morningstar Rating, justering av fondsutvalget. Et annet kan være at perioden man er inne i nå passer selskapets investeringsfilosofi bedre enn tidligere. I motsatt fall er det visse typer forvaltere som har hatt problemer, blant annet Skagen. Odin går også under samme paraply, men der har forvalterne justert kursen.

Noe annet som tallene ikke forteller, og som det er vanskelig å være presis på, er om gode resulter i 2010 la grunnlaget for påfølgende dårligere resultater og vise versa. For eksempel, tenk et fond som har gjort det veldig bra, har 5 stjerner, og får investors oppmerksomhet. Etter hvert som fondet vokser får det større problemer med å gi konkurransedyktig avkastning og faller ned til et gjennomsnitt. Utfordringen er å identifisere hvilke fond som lider under sin popularitet, og hvilke fond som ikke har problemer. Klikk på bildet for økt lesbarhet. 

Morningstar Rating norske forvaltere

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer