Kostnader er viktig for fond, men hva betaler du for?

Hvilke kostnader trekkes fra fondet, hva er inkludert i NAV, og hvilke kostnader kommer i tillegg?

Thomas Furuseth 05.11.2015 | 15:34

Avkastning, grafer også videre på Morningstar.no

Morningstar benytter i de fleste tilfeller NAV (og reinvestert utbytte/utdeling der det er relevant), og på våre websider viser vi alltid avkastning og grafer basert på NAV. NAV står, i dette tilfellet, for netto andelsverdi. Det betyr at alle løpende kostnader og påløpte forpliktelser er blitt trukket vekk fra verdiberegningen av hver andel. NAV skal baseres på markedsverdi av hvert enkelt verdipapir, men det finnes tilfeller der det kan være skjønnsmessig verdifastsettelse for verdipapirer der det ikke finnes en observerbar kurs. For eksempel rentefond kan være en utfordring da mange investorer holder verdipapirene til forfall. ‘Nordic Bond Pricing’ er derfor blitt dannet som en tjeneste for å få en uavhengig verdsettelse av rentepapirene. Det finnes tilsvarende andre leverandører, men noen selskaper gjør også egne verdsettelser. I disse tilfellene bør det være en gruppe uavhengig av forvalterne som setter kursene.

Når man har verdien på alle postene i fondet og trukket vekk påløpte forpliktelser, så kan man dele den totale verdien på antall utestående andeler for å finne netto andelsverdi. Når det kommer friske penger inn i fondet, så utstedes det nye andeler til markedsverdi. Det er åpenbart at når fondet får kontanter inn, må forvalterne, etter hvert, må sette pengene i arbeid. Ved innløsninger så skjer det motsatte, man tar først av kontantbeholdningen, deretter må man selge aktiva.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies