Fem investeringsstrategier ved lave avkastningsforventninger

Rentenivåene i vesten fortsetter å være lave, og aksjekursene i de utviklede markedene flater ut etter et vedvarende oppgangsmarked. Så hvordan kan investorer klemme ut avkastning i et lavavkastningsmiljø?

Christine Benz 29.07.2015 | 9.57
Facebook Twitter LinkedIn

De siste årene har dystre markedsovervåkere advart investorer om å forberede seg på mer moderat avkastning fra deres investeringsporteføljer. Akkurat som at trær ikke vokser inn i himmelen, kan ikke markedsrally pågå i all evighet.

De fundamentale forholdene i markedene angir at man bør være forsiktig når man setter forventninger til fremtidig avkastning. Forventet rente på obligasjonsfond har vært en god pekepinn for totalavkastningen. I dag er Barclays U.S. Aggregate Bond Index rundt 2,25 % (i Norge er det få gode obligasjonsindekser, men norsk stat 5 år har en forventet rente på ca 1 %, Red. anm.)

Selv om aksjer kan fortsette å være det beste av de dårlige alternativene, kan verdsettelsesnivået sette et tak på aksjenes potensielle oppgang. Hvis markedene ikke gir deg en hjelpende hånd som tidligere, så må investorer gjøre de tyngre løftene selv. Det kan gjøres ved å øke sparingen i inntektsgivende år og redusere uttaket fra pensjonskontoen i pensjonisttilværelsen, for å få ligningen til å gå opp.

Det er fem andre strategier for å gjøre sparingen enklere, selv om markedsavkastningen kan bli svak de neste ti årene (eller enda lengre frem).

Strategi 1: Gjennomgå forutsetningene

Den amerikanske indeksen S&P500 har i gjennomsnitt gitt 20 % årlig avkastning (i USD) siden bunnen i mars 2009. Aksjers langsiktige avkastning har i gjennomsnitt vært godt under det halve av dette, og det er rimelig å forvente at avkastning neste tiår vil være lavere enn det historiske gjennomsnittet grunnet høye verdsettelser i dag. Hvis du benytter kalkulatorer sjekk deres antagelser og, om mulig, legg inn lave forventninger til avkastning for obligasjoner (f.eks. 2 %) og aksjer (f.eks. 6 %). Hvis lav avkastning gjør at du kommer til kort med sparingen, kan du gjøre tiltak for å komme på rett spor. Enten det er å øke sparingen, utsette uttak, redusere uttak, eller en kombinasjon av alle tre. Det er lettere å gjøre endringer tidlig enn når man nærmer seg tiden for uttak.

Strategi 2: Vurder din aktivaallokering

Det er vanskelig å forutsi avkastningen til aksjer, selv om verdsettelsen ved investeringstidspunktet historisk har vært et av de beste tegnene, kan andre faktorer slik som økonomisk vekst og innovasjon også forme markedsavkastningen. Obligasjonsavkastningen er på sin side enklere å forutsi. Det betyr at forsiktige investorer i dag vil låse inn en lav avkastning i fremtiden (merk, i Norge er det større andel flytende rente på obligasjonene enn i USA, red. anm.). Aksjeinvestorer blir ikke nødvendigvis rike, men de har i alle fall en mulighet til å få avkastning over inflasjonsnivået.

Dette betyr ikke at man bør kaste tradisjonelle aktivaallokeringsmodeller ut av vinduet, investorer med kort horisont på sparingen trenger bankinnskudd og obligasjoner. Men, på lang sikt kan den følte sikkerheten i sikre instrumenter vise seg å være illusorisk.

Strategi 3: Overvåk investeringskostnadene som en hauk

Lav avkastning fremover gjør at viktigheten av å holde lave kostnader i sparingen øker. Hvis du betaler 1 % av en balansert portefølje som gir 10 %, gir man vekk 1/10 (10 %). Hvis fondet bare gir 6 %, blir kostnaden 17 % av avkastningspotensialet.

På bakgrunn av kalkuleringen ovenfor, så ser det rasjonelt ut for investorer å gå inn i passive og billige fond (indeksfond og børsfond/ETF).

Strategi 4: Reduser skattebelastningen

Unngå høy rotasjon av investeringer hvis man investerer direkte i fond og aksjer. Obligasjonsfond beskattes årlig, så her er det ikke så avgjørende når man gjennomfører transaksjoner. Det man kan vurdere er hva som skal plasseres i forsikringssparing (Unit Link, fondskonto link og tilsvarende). Spesielt fond og aksjer som kjøpes og selges ofte kan med fordel gjøres gjennom forsikringskonto, men også obligasjonsfond kan ha en fordel av å være på forsikringskonto. Pass derimot på at kostnadene i forsikringssparingen er fornuftig.

Strategi 5: Bygg et forsvar mot inflasjon

Inflasjon er et større tema, akkurat som kostnader og skatt, når avkastningen er lavere. Inflasjon har vært ganske gunstig de siste årene, men dette trenger ikke å være tilfellet i fremtiden. Aksjer gir investorer den beste muligheten til å få høyere avkastning enn inflasjon, så unge investorer som har tilstrekkelig aksjeandel trenger nødvendigvis ikke å gjøre så mye. Når man er i akkumuleringsfasen får man sannsynligvis også lønnsøkninger som hjelper til å utligne høyere priser, og avkastningen fra aksjeplasseringene vil sannsynligvis slå inflasjonen. Men inflasjonsbeskyttelse er viktigere for pensjonister som har høy andel i renteplasseringer og som bruker av sparepengene. Et alternativ er realaktiva (eiendom etc), men også her kan man utsettes for blant annet prisrisiko. Det er få enkle måter å få avkastning uten å ta risiko. Noen steder (USA og Sverige blant annet) finnes obligasjoner som beskytter mot inflasjon, men disse har også utfordringer.

Artikkelen stod opprinnelig på Morningstar.com og er tilpasset norske forhold av Thomas Furuseth.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christine Benz

Christine Benz  er Morningstars direktør for personlig finans i USA og hun har forfattet bøkene "30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer