Active share og skapindeksering – ingen nyanser?

Media har den siste tiden igjen fokusert på den aktive andelen av porteføljen i fondene. Enkelte har fått kritikk, men finnes det ingen nyanser i dette? 

Ketil Myhrvold 24.04.2015 | 14:18 Thomas Furuseth
Facebook Twitter LinkedIn

Om Active Share (heretter aktiv andel)

Igjen har Aktiv Andel fått media oppmerksomhet. Diskusjonen har bl.a. kommet opp etter at et DNB fond fikk kritikk fra Finanstilsynet for kort tid siden. Dette fondet har nå økt sin aktive andel de siste månedene, og det siste er en reduksjon av den årlige forvaltningsavgiften. 

Aktiv andel ble i sin tid skapt av Antti Petajistö og Martijn Cremers som et måltall for hvor aktiv en forvalter var. Deres studier, som mange andre studier, tar for seg amerikanske fond. Fordelen ved å benytte det amerikanske markedet er at det finnes lenger historikk til fondene og reguleringen av hva som må oppgis har vært sterkere i lengre tid. Når en benytter konsepter laget for amerikanske aksjeforhold og benytter det i Europa kan det være nyttig å reflektere over forskjellene. Det blir kommentert videre litt senere i artikkelen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ketil Myhrvold  CEO Morningstar Norway

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies