Forberedelser til et nytt fondsår

Helst bør tap tas før nyttår, mens gevinst tar du etter nyttår, men det er ikke risikofritt å utsette realisering. 

Thomas Furuseth 01.12.2014 | 13.24
Facebook Twitter LinkedIn

For å ta det første først, skattemotiverte transaksjoner kan medføre gjennomskjæring fra skattemyndighetene. Men hvis man uansett skal gjøre endringer, kan det være greit å tenke gjennom konsekvensene av de valgene man tar. Artikkelen retter seg i første rekke mot investeringer direkte i fond, og ikke via forsikringsløsninger ala fondskonto link, unit link også videre. Disse forsikringsløsningene har andre implikasjoner for skatten og man kan fritt bytte mellom verdipapirer innad i forsikringsløsningen uten skattepåvirkning.

Renteplasseringer

De fleste rentefond surrer og går med lav, men relativt trygg avkastning. Denne avkastningen må man skatte av hvert år. Vanligvis har norske rentefond «avkastningsandeler» hvor det utbetales nye andeler. Derimot, hvis man har valgt rentefond med høyere risiko så kan man så absolutt tape penger på renteplasseringene. Hvis du vurderer å selge et rentefond hvor du har tapt penger, så kan et slikt tap lønne seg å realisere før nyttår for å få med skattefradraget på årets ligning.

Aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond

Det er fortsatt en periode igjen til årets slutt, og mye kan skje innen den tid slik som markedene svinger i perioder, men så langt har de fleste aksjekategoriene hatt positiv avkastning i norske kroner hittil i år. Det finnes unntak selvfølgelig, og hvordan fondene gjør det innad i kategoriene varierer mye, men så langt er «taperkategoriene» blant annet russiske aksjer, Øst-Europa og energi-sektorfond, og selv aksjene på Oslo Børs har stort sprik i kursbevegelsene i år. Men det er selvfølgelig ikke siste års avkastning som spiller en rolle, det er inngangsverdien når du kjøpte fondet. Selges aksjer eller aksjefond med gevinst før nyttår, så belastes du med den opparbeidede skattekreditten. Ved å vente til over nyttår utsettes skatten ett år og du får også opparbeidet et år til med skjermingsfradrag (selv om skjermingsfradraget er lavt om dagen).

Som nevnt innledningsvis bør ikke skatten være det eneste argumentet for kjøp eller salg, det er først når man har bestemt seg for å gjøre endringer det kan være grunn til å tenke gjennom når en skal gjøre endringene. Spesielt når en nærmer seg nyttår bør det være greit å tenke gjennom konsekvensene, men utsetting av transaksjon vil medføre at man har en åpen eksponering og markedsbevegelser kan i verste fall bety vel så mye som skattebelastningen.

Effektiv rebalansering

De samme prinsippene kan benyttes hvis du bare skal justere eksponeringen, eksempelvis hvis visse aksjer/aksjefond har gått opp så mye at du vil hente hjem litt gevinst, eller ta ned risikoen før man skal begynne å bruke av midlene. Slike justeringer er enklere å gjennomføre innenfor spareordninger som unit linked, siden man ikke trenger å ta hensyn til skatten før du tar penger ut av ordningen (verken gevinst eller tap gir utslag så lenge man holder seg inne i forsikringsordningen). Riktignok går du glipp av skjermingsfradrag, og ofte tilkommer det en ekstra avgift, som må veies mot fordelene. En passiv langsiktig investor i aksjefond, kan komme bedre ut med direkteinvestering i aksjefond, mens de som ofte endrer porteføljen kan komme bedre ut innenfor unit linked.

Det er ikke sikkert man trenger å gjøre noe, og skatt alene bør ikke være utslagsgivende for hvordan det handles fond og verdipapirer, men inngangen til et nytt år snart rundt hjørnet kan det være greit å sjekke at man er på rett spor og planlegge endringer

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer