Vekstmarkedsfond verdig din portefølje

Vekstmarkedsindeksen MSCI EM har økt 12,6 % de første 8 månedene i 2014. Her kommer en liste over fond som Morningstars analytikere liker. 

Thomas Furuseth 16.09.2014 | 14.55
Facebook Twitter LinkedIn

Forskjellige vekstmarkedsfond

Fondene nedenfor har forskjellig dynamikk og sammensetning. Derfor har de også oppført seg ganske så forskjellig både i 2013 og hittil i 2014, men fondssparing er en langsiktig plasseringsform og man bør forvente at et fond som har sterk avkastning i 2013 kan få moderat eller svak avkastning i 2014 og motsatt. Så behold det i minnet når du eventuelt gjør endringer i din spareportefølje. Her har du et utvalg fond som du kan vurdere å sette opp på kortlisten over fond det kan være verdt å betale for og ett fond som, om du eier det nå, burde se litt nærmere på om det virkelig er verdt å eie.

Medaljører – utvalgte fond

Aberdeen Global Emerging Markets Equity – Gold Rating

Fondet støttes av et investeringsteam som består av 45 personer, og vi liker at det er lavt omløp av ressurser. Asia-delen av porteføljen forvaltes av det Singapore baserte teamet under ledelse av Hugh Young, mens resten av vekstmarkedene dekkes av det London-baserte teamet ledet av Devan Kaloo.

En av hovedattraksjonene til dette fondet er prosessen som har vært den samme siden oppstarten av fondet, og som er hjørnesteinen i Aberdeens investeringsfilosofi. Teamet leter etter verdi og kvalitet. Etter deres syn vil kvalitetsselskaper ha kjennetegn som konkurransedyktige forretningsmodeller, sterk balanse og høy avkastning på aktiva og kapital, samt god selskapsstyring og selskapsledelse.

Fondet blir sammensatt uten hensyn til konkurrenter eller indekser, noe som kan føre til relativ mindreavkastning i perioder. For eksempel tapte fondet mye i 2013 grunnet dets sammensetning der valuta fikk uforholdsmessig stort utslag grunnet nedtrapping av kvantitative lettelser (tapering) i USA og de påfølgende konsekvensene.

Hittil i år er fondet igjen foran konkurrentene, med en 19. prosentil rangering frem til 31.8.2014.

Fidelity Emerging Markets – Bronze Rating

Fondets forvalter, Nick Price, har ledet fondet siden juli 2009 og blir støttet av fire regionale porteføljeforvaltere, samt 40 vekstmarkedsanalytikere lokalisert rundt i verden. Teamet fokuserer på selskaper med kvalitetsvekst med følgende karakteristika: sterk og bærekraftig avkastning på aktiva, sterk og lavt belånte balanseregnskap, eiervennlig ledelse og fornuftig verdsettelse. Price er til syvende og sist ansvarlig for porteføljen og tenderer til å være mer konservativ enn de andre regionale forvalterne, noe som gjør at fondet har høyere ROE (Return on Equity) enn Fidelity’s Asia og Latin Amerika- porteføljer. Fondets ROE er også høyere enn den Globale vekstmarkedskategorien. Porteføljen har vært overvektet i Afrika sør for Sahara og Kina, siden det er her forvalter ser konsumledet vekst i årene fremover, på bekostning av blant annet Brasil og India, som forvalter syns er dyre for tiden. Gitt fondets kvalitetsbias, kan fondet relative avkastning holde bedre i nedgangsmarkeder mens det kan henge etter i oppgangsmarkeder. Ett unntak er riktignok 2013, hvor investorer foretrakk de områdene Price hadde valgt ut.

JPMorgan Emerging Markets Equity – Bronze Rating

Forvalteren Austin Forey har forvaltet fondet siden november 2000 og har vært hele sin karriere hos JP Morgan. Han benytter seg av et team på 30 stykker som fokuserer på vekstmarkedene. Som Nick Price i Fidelity EM, fokuserer Forey på selskaper som har kvalitetsvekst, og han fokuserer på følgende egenskaper: attraktiv fortjeneste, sterk balanse, god avkastning på kapitalen, bærekraftig konkurransefortrinn og evnen til å øke markedsandelen og generere signifikant verdi for aksjonærer.

Fondet har sterke langsiktige resultater over forvalterens periode i fondet. Gitt fondets strategi, kan det henge etter i råvaredrevne rally, mens Forey’s fokus på kvalitetsvekst kan også medføre at fondet holder seg i bakgrunn slik i det momentumdrevne markedet i 2009.

Skagen Kon-Tiki – Gold rating

Fondet de fleste fondssparere i Norge har hørt om og som nesten like mange har investert i, og med god grunn. Fondet er fortsatt det vekstmarkedsfondet med høyest avkastning de siste 10 årene (per 31.8.2014), og Stensrud og co hadde et svært sterkt år i 2013. I likhet med mange av de andre forvalterne i listen, så har fondet enten gjort det bra i 2013 eller i 2014. Veldig få fond har gode resultater begge årene. Det er godt kjent at Kristoffer Stensrud har veldig få kalenderår hvor han ikke har slått indeksen, men det er delvis fordi man måler innenfor faste punkter. Hvis man ruller avkastningen 12 måneder, så ser det fortsatt svært bra ut, men vi ser også at teamet har vært nær null og i rødt før (12 måneder rullende avkastning målt mot MSCI EM, hvor man flytter måleperioden frem en måned om gangen).

Skagen Kon-Tiki - meravkastning versus MSCI EM, 12 mnd rullende avkastning

Det er verdt å merke seg at grafen ovenfor er et sjeldent skue for et fond, ofte er det mye mer rødt i grafen. I tillegg bør en ikke forvente like kraftig meravkastning som i starten på fondets liv, da hadde Stensrud et mye mindre fond enn det han og teamet må hanskes med i dag.

Skagen Kon-Tiki er også aksjefondet hos Skagen hvor det har vært minst endringer i personell. Teamet fortsetter å vokse og det er nå 5 personer om bord.

I motsetning til fondene ovenfor så benytter forvalterne Skagens tre U’er, undervurdert, under-analysert og/eller upopulære aksjer. I all hovedsak er dette en verdibasert filosofi hvor de kjøper verdipapirer de mener er billige, venter til prisen kommer opp til deres verdi før de selger og kjøper noe annet. Det er også typisk Skagen å ha brede mandater som ikke begrenser forvalters handlingsfrihet og frihet til å følge egen overbevisning.

Templeton Emerging Markets – Negative rating

Neste fond ut er et fond som Morningstars analytikere ønsker at du vurderer nærmere om det er verdt å ha med i porteføljen. Fondet ledes av en trio hvor Mark Mobius er med. Mobius var en av pionerene for vekstmarkedsinvesteringer og begynte med dette tidlig på 90-tallet. Dessverre er resultatene så dårlige at fondet har Morningstar Rating 2 stjerner. Over ti år henger fondet 3,8 prosentpoeng bak indeksen per år.  Fondet har oftere vært i den dårlige halvdelen av kategorien. I tillegg til svake resulter er fondet blant de dyreste med sine årlige kostnader på 2,5 %.

Fondet har mange personer å lene seg på og trioen i førersetet har alle lange fartstider, men Morningstars analytiker mener de ikke har evnet å gi tilstrekkelige resultater og gir «personer» pilaren også en Negative.

I en portefølje

Som du har sett, har fondene ovenfor forskjellige løsninger og resultater. Hvilket fond som passer i din portefølje kan være forskjellig fra hva din nabo velger. Du bør sjekke at fondene passer godt sammen, hvis det er mye overlapp mellom et av dine andre fond og et av fondene ovenfor, kan det være lurt å finne ett som gjør noe på en annen måte. Om ikke annet enn av diversifiseringsårsaker (risikospredning). Det kan også være et uttrykk for personlige preferanser, kanskje du foretrekker «kvalitetsvekstselskaper» over verdiselskaper, eller motsatt? 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
abrdn Emerging Markets Eq A Acc USD70,89 USD0,06Rating
Fidelity Em Mkts A-Acc-USD20,57 USD0,30Rating
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD30,91 USD0,13Rating
SKAGEN Kon-Tiki A1 256,87 NOK0,74Rating
Templeton Emerging Markets A(acc)USD46,76 USD-0,32Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer