Vinnerene av Morningstar Fund Awards Norge 2014

Disse fondene har utmerket seg spesielt. 

Thomas Furuseth 28.02.2014 | 11.21
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar feirer årlig god forvaltning ved å gi ut både lokale priser i hvert land i Europa, samt en pan-europeisk pris blir delt ut i Amsterdam senere i år. Vår fremste misjon er derimot å gi deg, som privat investor, tilgang til nøytral og uavhengige tanker rundt investeringer, det være seg i børsfond, aksjer, vanlige fond og vi kan også ha meninger om andre typer investeringsprodukter der det er tilfelle.

Den lokale Morningstar Fund Award er ment å tjene deg, og sette søkelyset på forvaltere som har utmerket seg. Men, som alltid, et fond skal alltid vurderes ut i fra dine behov, og det kan være at fondene som kommer frem her passer en bestemt type investor.

Kort om metode

Morningstar Fund Awards er kvantitativ av natur, men vi forsøker etter beste evne å vurdere om fondet er en verdig vinner. Vi ser etter risikofaktorer som for eksempel skifte av forvalter, liten kapitalbase (forvaltningkapital), inkonsistent avkastning, tilgjengelighet for norske investorer. Hvis fondet har en Morningstar Analyst Rating, skal fondet i normale tilfeller være medaljør, det vil si at fondet skal ha en positiv Analyst Rating (Bronze, Silver og Gold) eller ha en Neutral rating hvor vi er positive i ytring, men av ulike årsaker ikke har gitt utslag i positiv Analyst Rating. Forskjellen mellom Bronze og Gold er graden av tiltro Morningstars 30 (+) analytikere har til at fondet vil gi meravkastning fremover. For liste av alle nominerte, vennligst klikk her. Rangeringen er riktignok strengt kvantitativ, ved at vi ser på resultater relativt til fondets kategori over 1 (30 %), 3 (20 %) og 5 (30 %) år, og graden av risiko relativt til kategori over 3 (8 %) og 5 (12 %) år.

Vinner av Morningstar Kategori Norge

Nordea Norge Verdi


Fondet har Neutral Rating, men det er først og fremst fordi vi syns universet er litt lite for prosessen. I et marked som det norske, med mange sykliske selskaper innenfor sjømat og energi og energirelatert industri, så har Robert Næss en filosofi om å finne selskaper med stabil inntjening, enklere forretningsmodeller og som analytikerne har enklere for å sette en nøyaktig verdi på. Samtidig forsøker han å få selskapene så rimelig som mulig. Med bakgrunn i prosessen hans, ser fondet svært annerledes ut enn mange andre fond i kategorien, med mye investert i finansselskaper og mindre i energirelatert. I fjor ble det blink for Næss, og han gav nesten 6 % meravkastning i forhold til indeks og 7,2 % i forhold til snittet i kategorien. Men også på lang sikt har Næss innfridd målsetningen, han har hatt vesentlig lavere historisk risiko enn sine konkurrenter, og dermed vil fondet, dersom de lavere svingningene fortsetter, være enklere å eie enn mange av konkurrentene.

Vinner av Morningstar Kategori Norden

Handelsbanken Nordiske SMB


Dette fondet, forvaltet av norskættede Tore Marken fra Handelsbankens kontor i Stockholm, har gitt solid avkastning i forhold til nordiske småselskapsindekser slik som Carnegies indeks og i forhold til Bronze ratede Nordea Nordic Small Cap. Investorer her bør være oppmerksomme på at fondet har denne stiltilten. Videre bør fondets størrelse holdes et øye med, da fondet allerede har 8,5 mrd. SEK under forvaltning, men foreløpig har ikke dette stoppet Tore Marken til å gi fondet sterk avkastning og 2013 var ikke noe unntak, ved å gjøre kvalitativ vurdering av selskapets strategi, markedsutvikling og resultater i forhold til prisingen i markedet.

Vinner Morningstar Kategori Europa

Invesco Pan European Structured

Silver Ratede Invesco Pan European Structured har en strategi hvor de søker lavvolatilitetsaksjer med attraktive fundamentale data basert på kvantitativ metode. Noen av indikatorene som benyttes er fortjeneste momentum, pristrend og relativ verdi. Fondet har, grunnet sin strategi, hatt lav beta og dermed vanligvis beskyttet nedsiden godt, samtidig som det vanligvis henger etter i skarpe oppgangsperioder. Dette var ikke tilfellet i 2013 og de sterke resultatene da kom som følge av endringer teamet gjorde i 2012 ved å øke viktigheten av relativ verdi i modellen. Det medførte at forvalterne var helt i toppen avkastningsmessig i 2013, med en avkastning på 40,25 %.

Vinner Morningstar Kategori Global

DNB Global (II)

DNB Global (II) hadde et middels 2012, men kom desto sterkere tilbake i 2013, hvor forvalterne slo 93 % av konkurrentene i sin kategori. Mange av dere kjenner resultatene til DNB Nordic Technology allerede, da dette fondet er det fondet flest ser på hos Morningstar, men tilsvarende som i teknologi-fondet, så hadde DNB Global-serien til DNB sterk aksjeplukking i teknologisektoren. Det var ikke den eneste, men en av de viktigste bidragsyterne til fondets sterke prestasjon i fjoråret.

Vinner Morningstar Kategori Globale vekstmarkeder

Fidelity Emerging Markets

Fidelity snappet prisen rett foran SKAGEN Kon-Tiki, mest fordi Fidelity Emerging Markets har lavere historisk risiko. Fidelity Emering Markets har Bronze rating av Morningstars analytikere. Forvalter Nick Price søker kvalitetsaksjer som vokser og fokuserer på bærekraftig og høy avkastning på eiendelene, sterk balanse og aksjonærvennlige selskaper, samt fornuftig verdsettelse. I 2013 nøt fondet godt av sine aksjevalg i Afrika (under Sahara) og Kina. Den eksponeringen, samt undervekt i markeder som India og Brasil hjalp fondet til 21,4 % avkastning i 2013, milevis foran den gjennomsnittlige konkurrent i kategorien.

Vinner Morningstar Kategori Asia

HSBC Asia Ex. Japan Equity Smaller Companies

Dette fondet er det andre som har en vekt mot småselskapsbias i Morningstar Awards, men som tidligere har fondet gitt god meravkastning også når en måler mot relevant småselskapsindeks. Nordmenn har som oftest Asia-eksponering gjennom brede vekstmarkedsfond, så da kan en spesialist innenfor et slikt område være et godt krydder. I likhet med mange andre forvaltere hadde HSBC-fondet et svært sterkt 2013.

Vinner Morningstar Kategori USA

MS US Advantage

Forvalteren av MS US Advantage fra Morgan Stanley har samme forvalter som Morningstar i USA gir Gold Rating, han vant dessuten den prestisjetunge prisen som «Årets forvalter» i USA. Dette fondet har noen av de samme egenskapene, fokus på vekstselskaper som er ledende i sin industri, eller selskaper som forvalterne tror står ovenfor paradigmeskifte hvor forvalterne åpenbart selskapene i deres portefølje står i en sterk posisjon i et slikt skifte. Prosessen fører til at fondet har en veldig utradisjonell sammensetning, selv om en finner store amerikanske mammuter i porteføljen, så finnes det også vekstselskaper som kan synes å være ganske dyrt priset.

Teamet har stor fleksibilitet og det kan også medføre perioder med uventede resultater. De kan også investere i selskaper tidlig i deres syklus, noe som kan føre til at noen av disse selskapene ikke lykkes.

Men MS US Advantage har gitt god meravkastning de siste 5 årene, spesielt i forhold til sine konkurrenter i kategorien, men som nevnt, man bør være forberedt på uventede hendelser.

 

Vinner Morningstar Kategori Rente NOK Obligasjoner

DNB Obligasjon (I)

Denne kategorien har kun hatt to vinnere historisk, KLP Pensjon og DNB Obligasjon (I), noe som viser stabiliteten til begge fondene. DNB Obligasjon (I) har relativt stor eksponering mot finansrelaterte obligasjoner. Fondet holdes innenfor 90 % «investment grade», og det meste er BBB og A kredittrating/skyggerating (skyggerating er ikke offisiell kredittrating, men laget av markedsaktørene i Norge i mangel av rating fra de store byråene). Historisk avkastning har også vært stabil historisk, noe som gjør fondet enkelt å benytte i en portefølje. I denne kategorien er alle fond aktive, og selv relativt like fond kan være forskjellig på innsiden. Forsøk å være inneforstått med risikotakning og effektiv rente i fondene for å ikke bli tatt helt på sengen hvis avkastningen blir litt svakere fremover. Fordelen i Norge er at mange obligasjoner har flytende rente og relativt kort horisont på rentebindingen.

Beste fondsforvaltningsselskap

Beste fondsforvaltningsselskap er litt forskjellig fra de andre prisene, da vi ser på resultatene til alle fondene til forvalteren tilgjengelig i Norge. Vi ekskluderer kun forvaltningsselskaper der fondene er vanskelig tilgjengelig eller har risikofaktorer som gjør at vi ikke ønsker å dele ut pris til den gitte forvalteren. Resultatene måles risikojustert over 5 år målt ved årsslutt. Vi gjør en justering av resultatene slik at forskjellene mellom store og små selskaper skal bli mindre. For detaljer, se gjerne metodedokumentet.

Vi har tre kategorier, aksjer, obligasjoner og en kategori som omfatter forvaltning av både aksjer, obligasjoner og andre fond. Alle fondene må riktignok ha fem års historikk og en Morningstar Rating.

Fidelity Worldwide Investments gjorde rent bord denne gangen. Fidelity har en lang rekke analytikere som treffer mange selskaper og satser mye på analyse. Fidelity i Europa er uavhengig av sitt amerikanske søsterselskap, noe som betyr egne forvaltere og analytikere her.

Morningstar vil benytte anledningen til å gratulere vinnerene.

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Fidelity Em Mkts A-DIST-USD30,25 USD-0,17Rating
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AD78,03 USD-0,03Rating
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A € Acc24,98 EUR0,04Rating
MS INVF US Advantage A104,48 USD-0,65Rating
Nordea Norge Verdi21 734,46 NOK0,90Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer