De nominerte til årets forvalter

De nominerte til Morningstars European Fund Manager of the Year Awards.

Christopher J. Traulsen, CFA 13.02.2014 | 0.12
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar European Fund Manager of the Year Awards er nesten over oss, der vinnerne blir utnevnt på en galla etter den første dagen av Morningstar Europe Investment Conference i Amsterdam den 27. mars.  Vi gir ut bare tre av disse prestisjetunge, kvalitative tildelinger i Europa hvert år: European Equity Fund Manager of the Year, European Global Equity Fund Manager of the Year, og European Fast-Income Fund Manager of the Year. Vinnerne av disse tildelingene blir nominert og valgt av Morningstars team bestående av 30 fondsanalytikere rundt om i Europa. Bare forvaltere som våre analytikere rater høyt, noe som betyr at vi har tildelt dem Morningstar Analyst Rating enten Gold, Silver eller Bronze, er kvalifisert for nominasjon. For å bli en Morningstar medaljist, har fondene gått gjennom en grundig evaluering ved hjelp av vår fem pilarer metodikk. Analytikerne vurderer kvaliteten på forvalterne, styrkene til prosessen som brukes til å drifte fondet, kvaliteten på den overordnede organisasjonen (inkludert hvordan den behandler investorer i sine fond), resultater og kostnader.

Nominert ledere bør ha hatt sterk resultater i 2013, men viktigst av alt, de burde ha vist en evne til å tjene investorer godt på lang sikt.

European Equity Fund Manager of the Year

Forvalter: Tim Stevenson             

Nominert for: Henderson Horizon Pan European Equity, Henderson Euro Trust Plc

Det er ikke ofte at vi kommer over en forvalter som har tjent investorer konsekvent godt i over to tiår, ja langvarig ledere er blitt en sjeldenhet i fondsindustrien. Fondsforvalter Tim Stevenson sluttet seg til Henderson Global Investors i 1986 og han har vært forbundet med europeiske aksjer siden den gang. Stevenson har forvaltet Henderson Eurotrust Plc egenhendig siden 1992, og han tok senere ansvaret for fondet Henderson Horizon Pan European Equities ved lanseringen i 2001. Vi verdsetter forvalterens lange erfaring i bransjen, men vi tror også at Stevenson har utnyttet denne erfaringen på en utmerket måte og han har bygget opp en dyp kunnskap om selskapene i sin sektor som har ført til en vellykket gjennomføring av prosessen.

Til tross for lunefulle markedene de siste årene, har den overordnede investeringsstilen forblitt stort sett uendret. Stevensons fokus på balansekvalitet har vært en del av hans "fra bunnen og opp" utvelgelsesprosess lenge før finanskrisen rammet i 2008. Dette har hans investorer nytt svært godt av når markedene ramlet i 2008 og så vel som under "risiko av"-periodene som fulgte i årene i etterkant. Men Stevenson todelte fokus på verdsettelsene hjalp ham til å unngå kanskje overbefolkede handler i defensive sektorer og i 2013 var han i stand til å rotere porteføljen inn i mer syklisk sektorer samtidig som han fortsetter å etterfølge sine aksjeutvelgelseskriterier. Faktisk kom det fleste av meravkastningen i Henderson Horizon Pan European Equities i 2013 fra aksjeutvelgelse. Fondet endte året i den øverste tidelen av sin Morningstar Europe Large Cap Blend Equity, med en avkastning på 28,5 % (målt i britiske pund). Enda mer gledelig er forvalterens 9 % årlige avkastning siden fondets oppstart i 2001, som i betydelig grad overstiger de fleste fond i hans kategori og som han har klart med under gjennomsnittlig volatilitet. 

 

Forvalter: Nicolas Walewski

Nominert for: Alken European Opportunities

Nicolas Walewski har akkumulert 20 års investeringserfaring. Han grunnla Alken Asset Management i desember 2005 og der har han bygget opp et kompakt, men godt kvalifisert team av fem sektoranalytikere og en medforvalter. Walewski investeringsstil er i stor grad opportunistisk; han er interessert i "glemte" aksjer hvor eiendelene er undervurdert av markedet, eller hvor han mener han har identifisert nye kilder til resultatvekst. Uansett hva årsak til investering, foretrekker Walewski selskaper med troverdige ledergrupper som er i stand til å realisere virksomhetens høye lønnsomhetspotensial. Han prøver å unngå markedsutskeielser, og kan være kontrær i sine investeringsvalg, noe som gjenspeiles i beslutningen om å holde seg borte fra supersyklusen innen råvare / fremvoksende markeder i løpet av de siste årene. Han har bygget en enestående historisk meravkastning, både under hans tidligere periode hos Banque Syz (hvor han ledet Oyster European Opportunities Fund) og hos Alken. Fondet Alken European Opportunities rangerer i øvre kvartil av sin Morningstar Europe Flex-Cap Equity under hans ledelse (inntil desember 2013), og har levert topp-desil avkastning i 2013, særlig hjulpet av god aksjeplukking i teknologisektoren. Walewski sin forvaltning er videre dokumentert av hans beslutning om å lukke strategien til nye investorer i september 2013, og dermed bevare interessene til eksisterende fondseiere.

 

Forvalter: Isabel Levy

Nominert for: Metropole Sélection

Med mer enn 20 års erfaring i kapitalforvaltning var Isabel Levy en av grunnleggerne av Metropole Gestion i 2002. Siden da har hun ledet et stabilt og erfarent team som nå består av syv forvaltere med gjennomsnittlig 17 års erfaring. Den erfaringen er nøkkelen til vår tillit til lagets tilnærming som krever en høy grad av kunnskap og overbevisning i sin analyse. Levy og hennes kolleger søker undervurdert store og mellomstore europeiske aksjer og er villig til å ta svært kontrære standpunkter. For Metropole Sélection, firmaets flaggskipfond, har de konstruert en svært konsentrert portefølje på rundt 25 beholdninger og det etterlater lite rom for feil i aksjevalgene.

Til tross for risikoen som ligger i en så kompakt portefølje har Levy bevist sine ferdigheter på dette området mange ganger. Faktisk rangerer Metropole Sélection i første kvartil over 10 år ved utgangen av desember 2013. Dette har kommet, og vil sikkert fortsette å gjøre det i fremtiden, på bekostning av noen perioder med underavkastning (2006, 2007 og 2011) da lagets stil var upopulær i markedene. I tillegg bør investorer oppmerksom på at konsentrasjonen av porteføljen, dets posisjonering i sykliske sektorer, men også naturen av denne verdistrategien som har gjort fondet mer volatil enn sine konkurrenter over tid. Lagets tilnærming lønte seg i 2013 da fondet raste sin gjennomsnittlige konkurrent i Morningstar Europe Large-Cap Value kategori med mer enn 6 prosentpoeng. Det nytte særlig fra svært vellykket aksjeplukking i industri (Randstad), teknologi (Capgemini) og finansielle tjenester (Unicredit).

Sist men ikke minst, har Levy formidlet en solid investering kultur på Metropole Gestion og over gjennomsnittlig forvaltning, noe som illustreres best ved firmaets fokus på sin kjernekompetanse, nemlig europeiske verdiaksjer.

 

European Global Equity Fund Manager of the Year

Forvalter: Stuart Rhodes

Nominert for: M&G Global Dividend

Stuart Rhodes har vært en del av M&G globale aksjegruppe siden 2005, og har på relativt kort tid steget til å bli en viktig forvalter i et av de største forvaltningsselskapene i Europa. Rhodos begynte å forvalte M&G Global Dividend ved lanseringen i 2008, og er nå ansvarlig for en av de største globale utbytte-fondene i verden med verdier for mer enn 10 milliarder euro. Vi tror ikke populariteten av fondet er en bekymring da Rhodos har skapt en prosess som er skalerbar og som den fokuserer på store, likvide selskaper med lang tradisjon for å betale voksende utbytte. Forvalteren balanserer utbyttefokuset i porteføljen sammen med selskaper som utviser en mer konjunkturutsatt stilling, noe som resulterer i en portefølje som viser større spredning enn mange av hans konkurrenter. Konkurrentene har en tendens til å fokusere på relativ avkastning og har en mer defensiv tilbøyelighet. Vi liker Rhodos' helhetlige tilnærming i forhold til konkurrentene, og fondet har fortsatt å levert meravkastning i forhold til konkurrentene. Samtidig har de klaret å oppnå en utbytteavkastning som er større enn MSCI All Countries World Index. Fondets fine løp ble opprettholdt i 2013 da det gav en avkastning på 20 % noe som er komfortabelt foran både indeksen og Morningstar Global Equity Income kategori. Konsistensen av avkastning på tvers av ulike markedssykluser er et testament til Rhodos' kvalitet som forvalter.

 

Forvalter: Kristoffer Stensrud & team

Nominert for: Skagen Kon-Tiki

Veteranforvalter Kristoffer Stensrud hadde nok et fantastisk år i 2013 og gav en meravkastning i forhold til konkurrentene på 10,6 prosentpoeng i euro. Selv om 2013 har vært eksepsjonelt bra, er Stensrud på ingen måte ukjent med å slå sin referanseindeks; han har klart å utkonkurrere sin referanseindeks 19 av de siste 20 kalenderårene hos Skagen. Han har vært ved roret i Skagen Kon-Tiki siden oppstart i 2002, og under hans kommando har fondet vært i stand til å utkonkurrere den neste konkurrenten på avkastningstoppen med mer enn ett prosentpoeng per år de ti årene fram til 31. desember 2013. Stensrud har også en egenskap vi liker å se, nemlig en stor personlig investering i SKAGEN Fondene, det gjør at han sitter i samme båt som sine fondsinvestorer.

Fondet har et usedvanlig sterkt team av fire medforvaltere som jobber sammen med Stensrud og kan trekke av større team av aksjeforvaltere i SKAGEN. Som er typisk for huset, har Kon-Tiki forvalterne har svært få begrensninger, det viktigste er at de må investere minst 50 % av fondets midler i vekstmarkeder. Deres opportunistiske, kontrære tilnærming leder dem til å jakte på verdipapirer de anser billig, og dette fører ofte dem til underanalyserte eller upopulære aksjer. I tråd med deres stil bruker de sin fleksibilitet til å investere i utviklede markeder og det gjør de effektivt, men fokus for fondet er alltid vekstmarkedet. Men i 2013 kom det meste av det meravkastningen fra fremvoksende markeder, spesielt i fra sørkoreanske preferanseaksjer og kinesiske aksjer. Denne tilnærmingen bærer risiko som er verdt å merke seg, men det er vanskelig å se for seg noen mer i stand til å utføre den, enn det Stensrud har gjort opp i gjennom årene.

 

Forvalter: Vincent Strauss og Wojciech Stanislawski

Nominert for: Comgest Growth Emerging Markets, Magellan

Vincent Strauss og Wojciech Stanislawski er investorveteraner i vekstmarkedene, etter å ha sluttet seg til Comgest i henholdsvis 1994 og 1999. En slik stabilitet er et kjennetegn på Comgest, der 17 vekstmarkedsporteføljeforvaltere og analytikere jobber i et svært kollegialt miljø. Porteføljeforvaltere er basert i Paris, samt i Hong-Kong, Singapore og Mumbai. Strauss og Stanislawski utmerker seg gjennom sin uvillighet til å inngå kompromisser på Comgest strenge investeringskriterier, best oppsummeres som "kvalitet" og "vekst" i den rekkefølgen. Dermed vil de ikke investere i svært sykliske navn og de unngikk bankene god tid før nedsmeltingen i 2007-2008. Begge forvalterne er personlig investert i fondene de leder, og de anser investorer som langsiktige partnere heller enn bare kilder til kapitalvekst. For eksempel har de til tider advart investorene mot å sette penger i fondene, da de fryktet vekstmarkedene skulle bli overopphetet. Over sin lange ansiennitet har Strauss og Stanislawski bygget en svært ettertraktet merittliste med meravkastning. Siste års resultater er ytterligere bevis på strategiens overlegne robusthet i vanskelige markeder: begge fondene endte 2013 i positivt territorium noe som illustrerer teamets fornuftige investeringsprosess, samtidig som de fleste konkurrentene gav tap for investorer.

 

European Fixed-Income Fund Manager of the Year

Manager name: Michael Krautzberger

Nominated for work on: BGF Euro Bond

Michael Krautzberger joined the firm in 2005 and brought with him a wealth of experience, having spent the past fifteen years running global and euro bond mandates at Union Investment and DWS. As Head of Euro Fixed Income, he has built a very strong franchise at the firm, applying successfully his risk controlled investment approach to a wide range of Euro bond strategies. In addition, he has made good use of BlackRock’s well-resourced global fixed income team of experienced investors and analysts, who provide invaluable input into the process.

Krautzberger believes in an active approach to fixed income that is diversified in terms of holdings and investment strategies but which at the same time can take advantage of new market opportunities when they arise. At the core of the process are relative value plays, but the manager also uses other more traditional fixed income strategies such as duration, sector, country or security selection. This approach has led to added value across the vast majority of the diversified range of alpha sources since he took over the fund in October 2005. The fund has performed well, achieving first or second quartile performance within the Morningstar EUR Diversified bond category in all calendar years over his tenure (from 2006 – 2013), which is also in line with its objective to add incremental value over the benchmark consistently over time. Strong risk adjusted returns over the long term are testament to the strength of this risk controlled process and the skills of the manager.

 

Manager name: Mikael Lundström

Nominated for work on: Evli Corporate Bond; Evli European High Yield

Corporate bond investing took off in Finland only after the country joined the euro in 1999, and Mikael Lundström is the country’s pioneer in this market. He was instrumental in designing the process of Evli Corporate Bond, which he has steered since the fund’s launch in Sept 1999. As a resounding proof of his competence, Evli Corporate Bond has beaten its EUR Corporate Bond in all but one calendar year out of 14, and has outperformed the category by 1.67 percentage points on an annualised basis, albeit with higher credit risk than that of the typical peer (the fund’s custom benchmark includes 25% in high-yield bonds). Evli launched European High Yield in 2001 for Lundström, who has built a strong track record as a high yield investor there as well, with the fund outperforming its EUR High Yield category by 1.6 percentage points on an annual basis.

Through time Lundström has built a capable investment team of six professionals. Both funds’ success is grounded in the execution of a rigorous security selection process that focuses on the long-term viability of the businesses under analysis. The process leads Lundström to craft portfolios that typically differ markedly from their benchmarks in terms of exposures to issuers, sectors, and countries. This bottom-up work is complemented by Lundström’s reading of the market based on his experience over several market cycles. That strong combination was again on display in 2013 when Lundström kept Evli Corporate Bond’s credit risk higher than the norm with an unusually large weight in high-yield names alongside several non-rated bonds, while the interest rate risk of the portfolio was kept below benchmark levels. Both views benefited the fund’s investors. 

 

Manager name: Richard Klijnstra & Team

Nominated for work on: Kempen (Lux) Euro Credit

Richard Klijnstra and his team have been managing the Kempen Euro Credit Fund since May 2008. During this period they have established an exceptional strong track record. Klijnstra (15 years of relevant experience) leads the team and, together with Alain van der Heijden (12 years) and Rik den Hartog (6 years), constitutes the Investment Committee. Both Den Hartog en Van der Heijden have been part of the Kempen Euro Credit team for almost their entire career. The team is dedicated to managing IG credits only and consists of a total of 7 managers/analysts with an average experience of 11 years. Each member carries direct responsibility for the portfolio. The team is cohesive and a good mix in terms of experience and backgrounds.  All managers invest in their own fund and their bonuses are linked to long term performance objectives, thereby aligning their interests with those of investors.

Their approach is straightforward, with a focus on adding value through both top-down allocation (portfolio beta positioning and sector allocation) and bottom-up selection within a limited risk budget. The team uses thorough in-house credit analysis and bottom up selection is strongly rooted in relative value analysis. In the context of their risk budget, they prefer to take small diversified bets across a range of potential performance drivers. The quality of the team’s execution is corroborated by its consistent ability to employ diversified alpha sources.

 Since May 2008, the fund has managed to consistently outperform both its benchmark (Iboxx EU Corporates TR) and the category average by relatively wide margins whilst keeping risk in check. The team has shown to be able to generate alpha both in down and rising markets through both beta positioning, sector allocation and bond selection across a broad range of sectors. In our view, the exceptional track record and the stability and quality of this team are prime examples of a strong investment culture which is present at Kempen Capital Management.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
BGF Euro Bond A226,89 EUR0,10Rating
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR  
SKAGEN Kon-Tiki A1 220,18 NOK-1,38Rating

Om forfatteren

Christopher J. Traulsen, CFA  er direktør for forvalteranalyse i EMEA for Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer