Hjemmekjære nordenforvaltere

Bare ved å se på hvor ditt nordenfond er opprettet, kan du anta dets skjevhet. 

Thomas Furuseth 13.05.2013 | 14.16
Facebook Twitter LinkedIn

Hjemmekjært eller «home bias» er et relativt velkjent fenomen, og betyr at vi, som investorer, har høyere vekt i lokalmarkedet enn det som kan være naturlig. Og vi ser det overalt, avisene fylles disse dager opp med artikler om kvartalstallene på Oslo Børs, mens det er mindre av utenlandske nyheter. Aviser fokuserer selvfølgelig på det du og jeg kjenner. Men er det nødvendigvis slik at vi, som norskbaserte investorer, bør ha en overvekt av norske aksjer i alt vi tar i?

Mens nordenfond som er registrert i Danmark, Sverige eller Finland har godt under 20 % plassert i norske aksjer (13 – 19 %), har de norskregistrerte nordenfondene ved siste måling 26 % i Norge. Og slik er det nedover hele listen, danske nordenfond har mest i Danmark, finske nordenfond har mest i Finland og Svenske nordenfond har mest i nettopp Sverige. I forhold til snittet til alle fond har de fondene som opprinner fra sitt lokalmarked fra underkant av 5 prosentpoeng overvekt til 12 prosentpoeng.

Når man tenker etter, så kan det være flere årsaker til at en forvalter har mer i sitt lokalmarked enn utenfor. Det kan være at han eller hun leser lokale nyheter, eller det kan være at forvalteren også passer på et lokalt fond slik at personen blir mer komfortabel med de lokale aksjene personen kjenner best. Det vi helst vil er at forvalteren velger de aksjene han eller hun mener er mest attraktive. Nå kan det hende de gjør nettopp det, men vi mener det er påfallende at hjemmarkedet er det mest attraktive.

Hva betyr det for de norske fondene?

De norske nordenfondene falt mer enn de øvrige fondene i 2008, tok igjen noe av det tapte i 2009. Den samme tendensen ser vi i 2011. De norske nordenfondene faller mer enn de andre i snitt. Forskjellen er at de norske fondene ligger på linje med de andre i 2012. Fondene skiller seg heller ikke ut vesentlig de første fire månedene i 2013, dog har de svenskregistrerte nordenfondene hatt bedre avkastning hittil i år.

Hva betyr det for deg som investor?

Mange fond har overvekt av hjemmemarkedet «by design», slik som fond av typen SKAGEN Vekst, som har 50 % i Norge og resten utlandet. Det er flere varianter fra 20 % norske aksjer og opp til nærmere 80 % (med så høy andel i norske aksjer vil fondet av Morningstar bli klassifisert i kategorien norske aksjer). Hvis du allerede har en høy vekt i norske aksjer, jobber i Norge også videre, så bør du kanskje kjøpe et nordisk fond forvaltet av eksempelvis en svensk forvalter?

Det er kanskje litt flåsete, poenget mitt er at man bør sjekke at man er tilstrekkelig diversifisert. Det norske markedet er veldig spisset inn mot olje og energi, noe som gjør at vi er ofte mer sykliske. Noe som igjen betyr større opp og nedturer. Man kan leve godt med et norsk forvaltet nordenfond om den totale eksponeringen din mot norske aksjer er innenfor det du mener er rimelig. Har du 20 – 40 % av aksjeeksponeringen mot norske aksjer burde du ha nok.

Legger du inn din portefølje på Morningstar.no kan du enkelt sjekke hvor mye du har i hver enkelt region og du kan følge utviklingen over tid.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer