Valuta – hvorfor valuta på fondets kurs ikke spiller noen rolle

Som oftest spiller ikke valutaen på fondets kurs noen rolle, les hvorfor her.

Thomas Furuseth 01.03.2013 | 15.45
Facebook Twitter LinkedIn

En leser lurte på hvorfor det var så stor forskjell i avkastning på eksakt samme fond på Morningstar.no og på Morningstars andre websider internasjonalt. Svaret var valuta. Det er ikke bare våre lesere som undrer på dette, også forvaltere spør hvorfor deres fond har «feil» avkastning, og visse er slående uenig i at man skal vise fondets avkastning i lokal valuta slik vi gjør på nettsidene våre i Norge. I noen tilfeller kan det være gode grunner til forvalterens ståsted, men altså er Morningstar.no her for å tjene norske investorer, derfor oppgir vi avkastning på alle fond og verdipapirer i norske kroner, om ikke annet er oppgitt.

I tilfellet til investoren var det et fond HSBC GIF Euroland Eq Smaller Co E, som har henholdsvis 6,78 % og 4,79 % avkastning hittil i år (27.2.2013) i NOK og EUR.

Hvordan omregnes avkastningen?

Svaret er at du trenger NAV-kurs for inngangsverdi og utgangsverdi. I vårt tilfelle har vi NAV-kurs 40,87 (EUR) og 42.82 (EUR). Avkastningen er 4,8%. For at avkastningen skal bli forskjellig må valutakursen ha endret seg. I vårt tilfelle gikk NOK/EUR fra 7,34 til 7,48. NAV i NOK blir da hhv 299,85 og 320,17 og avkastningen 6,78.

Vi kan ikke gå direkte fra 4,8 til 6,78 ved å justere avkastningen via endring i valutakurs. Årsaken er at hele det investerte beløpet påvirkes av valutasvingningene og ikke bare endringsverdiene (avkastningen).

Hvilken valuta burde man investere i?

Oppfølgingsspørsmålet blir alltid, ok, stor forskjell i avkastning grunnet valuta, hvilken valuta burde man investere i?

Svaret er i de fleste tilfeller: Det spiller ingen rolle hvilken valuta fondet står oppgitt i.

Hvorfor? Fordi du er bosatt i ett land, har de fleste finansielle aktiva i en valuta (i norske kroner). Du har to vekslingspunkter du har kontroll over, kjøp og salg. Men, og her kommer hovedpunktet, du veksler som oftest ikke inn til valutaen som NAV-kursen står skrevet til, men en rekke forskjellige valuta som fondet eier eiendeler i. Ta for eksempel et tilfeldig globalfond, det vil sannsynligvis eie verdipapirer som handles i USD, EUR, JPY, GBP, kanskje noe svenske kroner også videre. Forvalteren regner ut NAV-kurs ved å gjøre om alle verdipapirene til èn valuta, og den kan like enkelt konverteres til andre valuta. Ved uttak gjør du om alle disse valutaene til norske kroner. Om du går veien om NAV i EUR eller GBP før du fører over til NOK spiller i normale tilfeller ingen rolle. Og det er derfor Morningstar viser avkastning i lokal valuta, fordi det er denne avkastningen investor, i normale tilfeller, bryr seg om.

Et viktig unntak er om fondet, helt eller delvis, er valutasikret. Det vil si at alle eiendelene inne i fondet er sikret tilbake til en valuta. Da vil det spille en stor rolle om du velger fond som er valutasikret til NOK eller EUR. Hvis det skal være en sikring, så må fondet sikres til den valutaen du bruker til vanlig (eller når du planlegger å bruke pengene). Velger du valutasikring til noe annet blir det ikke sikring lenger, men valutaspekulasjon. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer