Deutsche Invest I Top Dividend

Fokus på kvalitetsselskaper som evner å betale ut utbytte har gitt gode resultater.

Jeffrey Schumacher, CFA 30.11.2017 | 15:19

Fondet har fokus på å finne kvalitetsselskaper som har et bærekraftig nivå på utbytte. Dette utbyttet ønskes fortrinnsvis at skal vokse, men forvalterne fokuserer også på nedsiderisiko. Forvalteren Thomas Schüssler har vært i dette fondet siden september 2005. Han leder utbytte-teamet hos Deutche AM, dette teamet forvalter flere regionale utbytteorienterte fond. Teamet er en nyttig ressurs for ham, men vi legger også merke til at selskapet utvider sitt utbud av utbytteorienterte fond, noe som kan bety større belastning på teamet i fremtiden.

Investeringsprosessen har vært den samme i mer enn et tiår, og har blitt utført på en god og konsekvent måte. Schüssler genererer ideer fra-toppen-og-ned trender/syn som er gjengs i Deutche AM og fra en multifaktormodell. Denne modellen rangerer aksjer på utbytteandel (yield) med 50 % vekt, utbetalingsandel (25 %) og utbyttevekst (25 %). Resultatene fra denne modellen blir da analysert på fundamental basis, med et fokus på hvor bærekraftig utbyttet er (fri kontantstrøm & styrken til balanseregnskapet), i tillegg til forretningsmodellen, konkurransefortrinn og kvaliteten til ledelsen.

Porteføljen har strukturelle tilt mot de største selskapene i investeringsuniverset. Den er et resultat av egenskapene Schüssler søker etter i en aksje, men det er også en konsekvens at fondets signifikante kapitalbase. Over tid har denne strategien vokst til 25 milliarder euro (ca. 248 mrd. kroner, red. anm.), noe som begrenser forvalteren til å søke blant de mest likvide aksjene globalt. Selv om vi ser at strategien er skalerbar, så hadde vi vært mer komfortable dersom selskapet hadde tatt steg for å begrense innskuddene i dette fondet for å beskytte investorenes interesse.

Det er en sterk tilt mot defensive sektorer (47 % versus 29 % gjennomsnitt i kategorien, per oktober 2017). Årsaken til dette er store veddemål på defensivt konsum og forsyning. Finans er en stor undervekt, hvor banker nesten ikke er tilstede i porteføljen. Denne posisjoneringen og dets høye kontantlignende komponent (11,5 %) differensierer fondet fra konkurrentene i kategorien.

Avkastningen har vært veldig solid, fondet har hold følge med konkurrentene i oppgangsmarkeder og gitt god nedsidebeskyttelse. Det gir overbevisende risikojusterte resultater over flere tidsperioder. Fondet fortjener en Morningstar Analyst Rating på Silver.

Merknad, fondet har blant annet inneholdt tobakkselskaper som er ekskludert av NBIM og andre norske aktører. Fondet har p.t. 4 glober Morningstar Sustainability Rating. Red. anm. 30.11.2017.

Verdipapirer nevnt i artikkel
Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Deutsche Invest I Top Dividend LC197,19 EUR0,55
Om forfatteren

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux