DNB omdanner fond til UCITS

DNB omdanner en rekke fond til å følge det felleseuropeiske regelverket, UCITS. 

Morningstar 28.05.2013 | 11:04

Det er varslet innføring av en rekke nye regler i Europa og, Norge som en del av EØS, innfører de fleste i sitt lovverk. 

Snart kommer AIFMD som regulerer det meste av ikke-UCITS. I Norge er nasjonale fond, som nå DNB har omdannet til UCITS, vært en del av den samme reguleringen (Lov om verdipapirfond), men samtidig kan det være flere fordeler av å ha UCITS. Blant annet blir fondene enklere å eksportere. Bransjen selv tror ikke AIFMD vil treffe nasjonale fond, men UCITS blir regnet som "personkundefond" og ukompliserte produkter, mens fond under AIFMD (alternative fond) kan i ytterste konsekvens bli kun for profesjonelle investorer (med krav til kompetanse og kapital).

Som følge av omdanningen til UCITS har DNB også endret indeks som tar hensyn til diversifiseringsregelene i UCITS (posisjoner over 5 % av fondet, men under 10 % kan maks utgjøre sammenlagt 40 % av fondet). I praksis betyr det at Statoil vil få mindre vekting/betydning i DNBs norske aksjefond. 

DNB Navigator (I), DNB Kompass, DNB Global Allokering og DNB Folkefond får også lavere forvaltningshonorar. I tillegg gjøres fond om fra direkteinvesterende til master/feeder eller fond-i-fond. 

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Aktiv 10448,09 NOK0,02
DNB Barnefond456,96 NOK-0,26
DNB Europa142,73 NOK0,12
DNB Global (II)  -
DNB Global (III)212,43 NOK0,00
DNB Global Etisk (IV)  -
DNB Likviditet (I)  -
DNB Likviditet (II)  -
DNB Likviditet 20 (I)1 000,90 NOK0,01-
DNB Likviditet 20 (II)9 588,42 NOK0,01-
DNB Likviditet 20 (III)  -
DNB Norden (II)  -
DNB Norden (III)1 775,46 NOK0,43
DNB Norge591,22 NOK0,75
DNB Norge (Avanse II)  -
DNB Norge (III)7 801,20 NOK0,75
DNB Norge (IV)7 252,97 NOK0,75
DNB Obligasjon (II)  -
DNB Obligasjon 20 (II)978,20 NOK0,03
DNB Obligasjon 20 (III)997,70 NOK0,03
DNB Rentespar99,07 NOK0,02-

Om forfatteren

Morningstar