Lav skatt i aksjefond

Perspektiver: Den effektive skatten i aksjefond er vesentlig lavere enn mange tror. Allerede etter åtte år kan skatten være halvert til 14 prosent.

ODIN Forvaltning, 09.11.2009 | 14:29
Facebook Twitter LinkedIn
Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er mulighet for høy avkastning over tid. I tillegg er det to skattemessige forhold som påvirker hva du sitter igjen med i kroner og øre – begge i positiv forstand.

1) Utsatt skatt: Har du hørt uttrykket «å skyve skatten foran seg»? Til forskjell fra bank, hvor du må betale skatt på avkastningen hvert år, betaler du skatt på avkastningen i aksjefond først når du innløser (selger) andeler. Over tid gir denne skattekreditten deg langt høyere avkastning enn hva resultatet ville blitt med årlig beskatning. Jo lengre du sparer, desto større blir verdien.

Spart skatt aksjefond i forhold til banksparing

2) Skjermingsfradrag: I 200

6 ble aksjonærmodellen med skjermingsfradrag innført. Ved innføringen av de nye skattereglene slo Finansdepartementet fast at formålet med aksjonærmodellen er å «skjerme en risikofri avkastning på den investerte kapitalen». Sagt på en annen måte: Skjermingsfradraget er ment å være en kompensasjon for å ta på seg svingningsrisikoen som egenkapitalinstrumenter, som aksjefond, representerer.

Med skjermingsfradraget følger en skjermingsrente som gjør at deler av avkastningen blir skattefri. Skjermingsrenten tilsvarer det du kunne fått i banken over tid (tre måneders statskasseveksler etter skatt). For 2008 ble skjermingsrenten fastsatt til 3,8 prosent. Skjermingsrenten multipliseres med et skjermingsgrunnlag (i utgangspunktet det du betalte for andelen). For hvert år du eier aksjefond øker skjermingsgrunnlaget. Skjermingen siste år legges til tidligere års skjerming. Du kan ikke overføre skjerming fra et aksjefond til andre aksjefond du eier. Dersom andelen du innløser har lavere avkastning enn oppspart skjermingsfradrag, mister du overskytende skjerming. Du må eie andelene over nyttår for å få fradrag for foregående år (selger du rett før nyttår mister du årets skjerming).

I grafen øverst på siden har ODIN Forvaltning regnet på effekten av skjermingsfradrag og utsatt skatt over tid. ODIN Forvaltning har lagt til grunn åtte prosent avkastning pr år og en skjermingsrente på 3,6 prosent. Allerede etter ett år, etter det første skjermingsfradraget, faller den effektive skatten i aksjefond fra 28 til 15,4 prosent. Den skattbare delen er 4,4 prosent av åtte prosent avkastning (4,4x28)/8=15,4. Hvis du selger andelene etter åtte år, er skatten halvert til 14 prosent. Salg etter 20 års sparing gir en effektiv skatt på 11,6 prosent. I banken betaler du 28 prosent skatt på avkastningen uansett.

Avkastning etter skatt i aksjefond og bank

I grafen ovenfor har ODIN Forvaltning regnet på avkastningen på 100 000 kroner plassert i aksjefond og bank – andelene selges etter fem og ti år. I banken har ODIN Forvaltning lagt til grunn fem prosent årlig avkastning. I aksjefondet har ODIN Forvaltning som ovenfor lagt åtte prosent avkastning til grunn og en skjermingsrente på 3,6 prosent. Etter skatt sitter du igjen med drøyt 95 000 kroner i avkastning etter 10 år i aksjefond – eller nesten en dobling om du vil. I banken sitter du tilsvarende igjen med drøyt 42 000 kroner i avkastning.

Disclaimer: Artikkelen er skrevet av ODIN Forvaltning. Alle synspunkter og ytringer i denne 3. partsartikkelen er forfatters ytringer og representerer ikke nødvendigvis Morningstars oppfatning.

Ønsker du ditt innhold på Morningstar.no? Ta kontakt med Thomas Furuseth (thomas.furuseth (a_) morningstar.com).

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings