Noe høyere inflasjon enn ventet i USA

Markedet forventer fortsatt at Fed vil kutte renten, til tross for at inflasjonen kom inn noe høyere enn forventet i desember.

Sarah Hansen 15.01.2024 | 16.38
Facebook Twitter LinkedIn

usa inflasjon

Den langsomme fremgangen for amerikansk inflasjon fortsetter, selv om det generelle prispresset økte i desember, viser den siste KPI-rapporten.

Bureau of Labor Statistics rapporterte at KPI steg 3,4% på årsbasis og 0,3% på månedsbasis i desember. Årstallet var høyere enn avlesningen i november og økonomenes forventninger på 3,2%. Mer enn halvparten av de månedlige økningene var drevet av økte boligkostnader.

Til tross for avlesningen, forventes Federal Reserve å kutte renten i 2024, potensielt så tidlig som i deres politiske møte i mars.

"Dagens rapport viser at kjerneinflasjonen i utgangspunktet holder seg stabil, noe som burde tillate Fed å kutte i mars", sa Preston Caldwell, amerikansk sjefsøkonom hos Morningstar. Han bemerker at på en tremåneders annualisert basis kom inflasjonen på 1,8% i desember, dempet av et kraftig fall i energiprisene.

Kjerne-KPI, som ekskluderer volatile mat- og energipriser, steg 3,9% på årsbasis og 0,3% på månedsbasis i desember. Begge verdiene var noe høyere enn økonomer forventet, selv om den årlige kjerneinflasjonen nå har sunket under 4% for første gang siden mai.

Den totale inflasjonen falt kraftig i 2023, fra 6,4% på årsbasis i januar til litt mer enn halvparten så mye i desember. Torsdagens data understreker at fremskrittene i Feds inflasjonsbekjempelse kan være litt treigere og mer ujevn i løpet av sin såkalte «last mile» enn den var for ett år siden.

KPI vs Kjerne-KPI

Data per 31. desember 2023. Kilde: Bureau of Labor Statistics

Nøkkeltall fra KPI-rapporten:

- KPI steg 0,3% for måneden etter å ha steget 0,1% i november

- Kjerne-KPI steg 0,3% etter å ha steget med samme tall i november

- KPI økte 3,4% fra år til år etter å ha steget 3,1% forrige måned

- Kjerne-KPI steg 3,9% fra nivåene i fjor etter å ha steget 4,0% i november

Caldwell legger til at kjerneinflasjonen, som har vist seg å være klebrig, også har vært relativt stabil de siste tre månedene. Kjerneprisene steg 3,3% på en tremåneders årsbasis i desember, sier han, sammenlignet med 3,4% i november.

Konsumprisindeks

Data per 31. desember 2023. Kilde: Bureau of Labor Statistics

Boligkostnader fortsetter å stige

Mye av den siste tidens klebrighet i kjerneinflasjonen skyldes høye boligpriser, som inkluderer leiepriser og eiers tilsvarende boligkostnader. "Inflasjonen for boliger fortsetter å holde seg høy", ifølge Caldwell, og nådde 5,1% på en 3-måneders årsbasis i desember. Eksklusive boligkostnadskategorien ville kjerneinflasjonen vært bare 2% forrige måned.

Generelt sett pleier mål på boligkostnader å dukke opp i inflasjonsdata med en forsinkelse. Økonomer forventer generelt at inflasjonen for boligkostnader vil falle i de kommende månedene ettersom dataene tar igjen pågående fall i leieprisene.

"Kjerneinflasjonen vil gå tilbake til normalen hvis boligkostnadsinflasjonen avtar, noe som burde være rett rundt hjørnet", sier Caldwell, selv om han bemerker at "det nøyaktige tidspunktet er usikkert".

Endring for utvalgte KPI-komponenter

Data per 31. desember 2023. Kilde: Bureau of Labor Statistics

Når vil Fed kutte rentene?

Fed har signalisert til markedene at de har nådd slutten av sin renteøkningssyklus. Nå ser investorer fremover mot rentekutt og forsøker å avgjøre når og hvor ofte de vil komme. Prognoser fra sentralbanken på deres siste møte antydet totalt tre kutt i 2024, men investorer i obligasjonsmarkedet forventer minst fem, ifølge CME FedWatch Tool.

Fed forventes generelt å holde rentene på det nåværende målområdet på 5,25%-5,50% på møtet senere denne måneden. Noen strateger forventer rentekutt allerede i mars, og obligasjonsmarkedet er enig. Andre tror at kuttene er mer sannsynlige i andre halvår.

Caldwell er i mars-leiren, og legger til at PCE-inflasjonen – et eget mål på prisvekst som Fed foretrekker – har falt til 1,9% på årsbasis de siste seks månedene, under sentralbankens mål på 2%.

PCE-avlesningen betyr at til tross for torsdagens hetere inflasjon enn forventet, tror Caldwell at Fed sannsynligvis vil kutte rentene i mars. "Markedene ser ut til å være enige med vår vurdering", sier han, "med omtrent to tredjedelers sannsynlighet for et kutt i mars".

Som alltid kan disse forventningene endre seg avhengig av økonomiske data i de kommende ukene og månedene.

Forventninger til Fed-møtet i mars 2024

Data per 11. januar 2024 CME FedWatch Tool

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sarah Hansen  er markedsreporter for morningstar.com

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer