8 markedsrisikoer som investorer står overfor i 2024

Å jakte svarte svaner er en dårlig idé. Det er bedre å akseptere virkeligheten og forberede seg på den. 

Sara Silano 14.12.2023 | 16.34
Facebook Twitter LinkedIn

svart svane

Investorer balanserer alltid på en stram line av risiko. Men jakten på svarte svaner er et spill som bør unngås, ettersom sjeldne og katastrofale avvikende hendelser er uforutsigbare. Det er bedre å akseptere realiteten av markedsrisiko og forberede seg på dem.

Vi har identifisert åtte markedsrisikoer når går inn i 2024. Vi ser nærmere på disse, med hjelp av eksperter fra Morningstar Investment Management (MIM).

1. Utvidet konflikt i Midtøsten

Etter at Hamas angrep Israel 7. oktober, er mange observatører bekymret for en eskalering av konflikten som involverer andre land i Midtøsten. Dette kan påvirke energimarkedene og forårsake oljeprissjokk, som igjen kan øke risikoen for resesjon for sårbare økonomier. Selv om de fleste kommentatorer har vært relativt agnostiske om risikoen for at Israels egne markeder er i sentrum av en finanskrise, avhenger situasjonen av rollen som Tel Aviv spiller i eventuelle bakke- eller luftkonflikter.

2. Langvarig konflikt mellom Ukraina og Russland

Den langvarige konflikten mellom Ukraina og Russland kan fortsatt påvirke energi- og matvaremarkedene, noe som igjen kan øke risikoen for resesjon for europeiske land. Økonomisk aktivitet i eurosonen stagnerte generelt i 2023. I september reviderte Den europeiske sentralbanken (ECB) ned prognosen for vekst for bruttonasjonalprodukt (BNP), spesielt for i år og neste år, "på grunn av en større nedtrekkende effekt fra strammere finansieringsforhold og det svekkede internasjonale handelsmiljøet". Den forventer nå at blokkens økonomi vil vokse med 0,7% i 2023, 1,0% i 2024 og 1,5% i 2025.

3. Gjentakende inflasjon

Inflasjonen falt markant fra toppene i 2022 både i Europa og USA, men det er fortsatt oppsiderisiko. "Det er klart at nedgangen i energiprisene var den dominerende faktoren som fikk hovedtallet til å synke til 2,4% (i november, i eurosonen)," sier Morningstars europeiske markedsstrateg Michael Field.

"Imidlertid kan energiprisene være volatile, [så] de kan lett stige igjen i løpet av de kommende månedene". Hvis inflasjonen stiger igjen, vil sentralbankene bli tvunget til å heve renten, til tross for markedets forventninger om en reduksjon neste år. Dette kan også påvirke bedriftens overskudd og øke risikoen for resesjon.

4. Budsjettunderskudd for utviklede markeder

Med stigende gjeldsnivåer krever investorer økte terminpremier eller kompensasjon for risikoen ved å holde obligasjoner i utviklede markeder. De ser med andre ord etter høyere terminavkastning. I tillegg reinvesterer ikke sentralbankene lenger inntektene fra obligasjoner som forfaller som en del av kvantitative innstrammelser, og investorer finner det vanskelig å absorbere en strøm av nye obligasjoner. I dette scenariet forventes langsiktige renter å nullstille seg høyere, mens prisene faller.

5. Viktige valg

Det er to viktige valg i 2024: i Storbritannia og USA. Når de nærmer seg, foreslår MIM-ekspertene at de to hovedspørsmålene for investorer dreier seg om finanspolitisk ansvar og virkningen av potensielle politiske endringer. Hvilken vei vinden blåser for disse spørsmålene kan avgjøre markedets kurs. Et britisk valg må finne sted senest i januar 2025 og er planlagt til oktober, selv om det kan endres. Det amerikanske presidentvalget er planlagt til 5. november 2024. Europaparlementet vil også holde valg mellom 6. og 9. juni. 

Tidligere erfaring med denne typen "hendelsesrisiko" viser at store endringer kan forårsake salg i såkalte risikoaktiva – aksjer og selskapsobligasjoner. Samtidig har statsobligasjoner en tendens til å fungere som et verdilager fordi den langsiktige finansielle stabiliteten til statene ikke nødvendigvis står på spill. Det er imidlertid bemerkelsesverdige unntak fra denne regelen som investorer alltid bør være oppmerksomme på.

6. Krasj på næringseiendom

Som med de fleste andre investorer ser MIM-ekspertene potensialet for betydelige nedskrivninger innen kontorlokaler, hovedsakelig på grunn av endrede arbeidspreferanser i kjølvannet av Covid-19. "Vi har forsøkt å identifisere de ulike punktene der den bredere økonomien berører næringseiendom, og mens vi ser potensielle smerteområder for pensjoner, for eksempel, tror vi mesteparten av smerten for offentlige markeder vil ligge i regionale banker", sier de.

7. Kinas sekulære vekstkrasj

Mange observatører spådde at Kinas vekst ville ta seg opp i 2023 etter gjenåpningen etter Covid-19, men det har ikke vist seg å være tilfelle. En av hovedårsakene er eiendomskrisen, ettersom eiendom utgjør mellom 15% og 30% av landets BNP, avhengig av hvordan man definerer sektoren. Økonomisk svakhet kan fortsatt utgjøre en utfordring i 2024. Hvis Kinas økonomi stagnerer eller kollapser, øker også risikoen for resesjon for handelspartnere.

8. Kina-USA-konflikten

Den 15. november holdt USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping sitt første møte ansikt til ansikt på et år i San Francisco, i et forsøk på å stabilisere stadig mer anstrengte forhold. Men risikoen for konflikt består, og den forårsaker allerede global økonomisk usikkerhet og en rask "reshoring" av selskaper som er skremt av konsekvensene av enten en ordkrig eller en våpenkrig.

Hvordan utligne risikoer og finne muligheter i 2024

I følge MIM-ekspertene viser listen over risikoer i 2024 to konsistente temaer:

"For det første tror vi at de fleste av disse risikoene fører til volatilitet, men endrer ikke nødvendigvis forventningene til fremtidig avkastning, noe som betyr at i mange tilfeller kan prisforskjellen som oppstår som et resultat av disse hendelsene være en bred kjøpsmulighet", sier de.

"For det andre har vi en tendens til å se på høykvalitets statsobligasjoner for å sikre geopolitisk risiko. Hvorfor? Det er et relativt trygt forslag. Geopolitiske hendelser forårsaker ikke konsekvent salgspress på aksjemarkedet, men når de gjør det, finner vi ofte at statsobligasjoner - spesielt langsiktige, men noen ganger også kortsiktige obligasjoner - gir en motvekt".

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer