Hvorfor "grønne fond" fortsatt kan eie forurensere

En nærmere titt på porteføljene til klimafond og fond for ren energi avslører noen overraskende resultater. 

Sara Silano 28.11.2023 | 14.32
Facebook Twitter LinkedIn

oljebilde

Hvis du tror at klimafond ikke forurenser, tar du feil. En studie fra Morningstar avslører riktignok at av de 1156 analyserte strategiene, har flertallet (63%) lavere karbonintensitet enn en tradisjonell kurv med globale aksjer, målt ved Morningstar Global Target Market Exposure Index. Men det er fortsatt en betydelig prosentandel som er høyere.

Karbonintensiteten, beregnet som forholdet mellom utslipp og en bedrifts inntekter, er høyere for carbon solution-fond – som investerer i selskaper som bidrar til karbonnøytrale transaksjoner gjennom sine produkter og tjenester – og rene energifond, som fokuserer på fornybar energi.

Klimastrategier med høyest karbonintensitet

Tabellen nedenfor viser hvordan fondene innenfor ulike klimastrategier er sammenlignet med Morningstar Global Target Market Exposure (TME)-indeksen. Blant de fornybare energifondene har kun 53% en karbonintensitet under referanseindeksen, en prosentandel som synker til 43% for klimaløsningsfond, men stiger til 77% for lavkarbonfond (de investerer i verdipapirer med lav karbonintensitet) og 76% for klimaomstillingsfond (investerer i selskaper som tar hensyn til klimaendringer i sin forretningsstrategi). 

Karbonintensitet for alle fondsgrupper sammenlignet med Morningstar Global TME Index (tCO2/USD millioner)

Karbonintensitetsfond

"Dette reflekterer det faktum at ved siden av rene aktører innen den fornybare energisektoren, som lavkarbon-produsenter av solcellesystemer slik som SolarEdge Tech og Enphase Energy, investerer mange klimaløsninger og ren energi/teknologi-porteføljer i mer diversifiserte selskaper som driver virksomhet med høy karbonintensitet", sier Hortense Bioy, global direktør for bærekraftsforskning i Morningstar. Disse selskapene, som for øyeblikket har høye utslipp, vil være de viktigste drivkreftene for overgangen til en lavkarbonøkonomi. 

Selv om den elektriske leverandørindustrien fortsatt er svært karbonintensiv, har danske Ørsted (ORSTED) forbedret sitt karbonavtrykk betydelig de siste årene ved å selge sine olje- og gassressurser, kraftig redusert dens avhengighet av kull og investert aggressivt i vindenergi. 

Klimafond mest involvert i fossilt brensel

Et annet aspekt for å forstå hvorfor klimafond "forurenser" er deres involvering i fossilbaserte aktiviteter, som olje- eller gassproduksjon eller kullgruvedrift. Morningstar-studien viser at de fleste klimastrategier har mindre eksponering mot fossilt brensel enn den globale aksjeindeksen, men bare 25% av grønne obligasjonsfond og 58% av alternative energifond oppfyller dette kriteriet. Igjen er årsaken til dette tilstedeværelsen av selskaper innen kraftbransjen i porteføljen, som investerer i fornybar energi, men som fortsatt er avhengige av fossile kilder. For eksempel henter NextEra Energy (NEE), en ledende produsent og operatør av vindturbiner og solceller i USA, fortsatt deler av sin energimiks fra fossilt brensel (termisk kull, olje og gass) og bygger og driver gassrørledninger.

Prosentandel av involvering av fossilt brensel vs. Morningstar Global Target Market Exposure Index

Karbonintensitetsfond

Strategier som investerer i klimaløsninger

Mens den klimabevisste investoren må vurdere å ha selskaper med høy karbonintensitet i porteføljen, kan han eller hun også fokusere på fond som investerer i klimaløsninger, slik som ren energiproduksjon, energieffektivitet, grønn transportteknologi og grønne bygninger. I følge Morningstar-studien har 86% av klimaløsningsfondene og 95% av fondene for ren energi en eksponering mot disse næringene som overgår den globale aksjeindeksen. En av de mest fremtredende aksjene i disse porteføljene er EDP Renováveis (EDPR), en utvikler av fornybar energi som bygger, eier og driver kraftverk. Dette selskapet fokuserer nesten utelukkende på vindkraft (onshore og offshore) og solenergi.

En lang vei til netto null

Det faktum at klimafondene fortsetter å forurense er ikke overraskende når man tar i betraktning at ingen av de store selskapene i deres porteføljer har en implisitt temperaturøkning (ITR) på 1,5 °C eller mindre, noe som betyr at de ikke er i samsvar med målene i Parisavtalen. 

ITR er en indikator beregnet av Morningstar Sustainalytics, som sammen med graden av tilpasning til banen for å begrense temperaturøkningen til 1,5°C utgjør Morningstar Low Carbon Transition Rating (LCTR), en vurdering som gir investorer en vitenskapsbasert og fremtidsrettet vurdering av et selskaps tilpasning til nullutslippsbanen frem til 2050.

Ifølge Morningstar-analysen er de store selskapene i lavkarbonstrategiene totalt sett minst tilpasset 1,5°C-banen (i gjennomsnittlige verdier), men det finnes unntak, inkludert Redeia Corporacion (RED), som eier og driver det spanske strømnettet. Alternative energifond ser ut til å være mer i tråd med COP21, hovedsakelig takket være selskaper som Ørsted, som har robuste styringsplaner for klimaomstilling, og First Solar, som har satt opp et insentivsystem knyttet til ytelse for å redusere klimagassutslipp, er transparente om utslippsdata og er ledende innen fornybar energi.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer