Vil 1,5-gradersmålet skrinlegges i Dubai?

Delegater ved COP28 vil fokusere på 1,5-gradersmålet, men det er mye mer å diskutere, hevder vårt panel av ESG-eksperter.

James Gard 28.11.2023 | 12.51
Facebook Twitter LinkedIn

Dubai om natten

Tidligere denne måneden svarte et panel av eksperter fra Morningstar på spørsmål fra britiske finansmedier under et møte i London. Temaet var den kommende COP28-konferansen i Dubai.

Her er de fem hovedtemaene som ble fremhevet.

Grader spiller en rolle

Delegatene vil fokusere på om målet om global oppvarming på 1,5°C, som ble avtalt i Paris ved COP21 i 2015, fortsatt er oppnåelig. Dermed vil en global "opptelling" av karbondioksidutslipp bli avslørt på toppmøtet, og det er en voksende konsensus om at "verden er i ferd med å tape løpet" for å nå målet, sier Hortense Bioy, Morningstars globale direktør for bærekraftsforskning. 

Hun sier at det er en mulighet for at 1,5 °C kan "dø i ørkenen i Dubai", etter å ha blitt holdt i live på COP26 og satt på livsstøtte på COP27 i Egypt i fjor. Morningstars data viser at 87% av selskapene er på vei mot en global temperaturøkning på 2,1%. Så delegater og verdensmedia vil fokusere på overskridelsen.

Når det er sagt, er det også en fare for at fokuset blir for snevert, argumenterer Anya Solovieva, global leder for klimaløsninger i Morningstar Sustainalytics. OECD-landene er allerede enige om netto nullutslippsmål, hevder hun, så å argumentere om 1,5° eller 1,6° virker ganske reduktivt.

Farene ved pessimisme

Tonen er allerede satt. Men Bioy argumenterer også mot overdreven pessimisme: "Det er viktig at vi ikke gir etter for dommedagsmentaliteten. Dommedagsmentaliteten fører til distansering, noe som bare gavner de som fremmer en 'business-as-usual'-tilnærming", sier hun. 

Hvis verden er ute av kurs med hensyn til målene, bør vi ikke justere Paris-målet til noe mer realistisk? Bioy sier at dette kan være kontraproduktivt med tanke på konsekvensene på eksisterende og fremtidige investeringsplaner. Selvtilfredshet er fienden.

"Å flytte målstolpene kan føre til at privat sektor utsetter nødvendige investeringer for å avkarbonisere driften raskere", hevder hun. Det inkluderer også teknologiske fremskritt som karbonfangst, lagring og direkte luftfangst (DAC), som innebærer å fjerne CO2 fra atmosfæren. Fossilbrenselsektoren krever også mer investeringer for å klare overgangen.

Bedrifter har fortsatt tid til å investere i lavkarbonteknologi, argumenterer hun.

La oss snakke business 

Nylig har COP-toppmøter gjentatte ganger understreket viktigheten av næringslivet og finanssektoren for å oppnå netto null. Samtalen har allerede skiftet mot hvordan finanssektoren kan lede klimatilpasning, sier Lindsey Stewart, Morningstars direktør for Investment Stewardship Research.

Med klimaendringer allerede her i form av ekstrem varme i 2022 og 2023, er det nå fokus på hva vi kan gjøre for å tilpasse oss dagens situasjon.

"Tilpasning vil være et nøkkelord på COP28, og investorer har en rolle å spille", sier han. Men han argumenterer for at finanssektoren, beslutningstakere og regjeringer nå må fokusere på å levere på løfter som allerede er gitt.

For finansmiljøet er mål viktig, samt det å klargjøre hva investorene forventer av prosessen, sier Steward. For Morningstar Sustainalytics' Solovieva er dette en pressende samtale som investorer har i dag - det er ikke lenger nok å vite at det er klimaendringsmål på plass. 

"[Investorer trenger å vite] hvilke tiltak selskaper tar i dag for å gi dem tillit til at selskapet er på vei til å oppfylle sine fremtidige forpliktelser", sier hun. 

Klimarisikoeksponering er en viktig del av den samtalen, sier hun, og en som vil gi gjenlyd lenge etter at konferansen er over.

Praktiske spørsmål, passive produkter

ESG-spørsmål er allerede en viktig del av investeringsprosessen, sier Rob Edwards, produktsjef hos Morningstar Indexes. Dette kom tydelig frem i en fersk undersøkelse blant andelseiere utført av Morningstar. Og det er også her indekser og benchmarks kan være nyttige for å avgjøre om selskaper er på avveie. Fremtidsrettede klimamålinger er viktige fordi mye av vitenskapen bak klimaendringsmåling er retrospektiv, legger han til. 

På COP28 forventer han et fornyet fokus på den passive investeringens rolle i finansieringen av overgangen til netto null. Dette vil igjen vinkle debatten mot spørsmål om biologisk mangfold og vannrisiko. Produkter utvikles raskt når den regulatoriske byrden øker, legger han til. 

Investorer blir kloke

Når det gjelder bærekraftige fond og aksjer, har begge hatt en boom i løpet av pandemiåret. Men bærekraftig investering er ikke et enkelt spørsmål om å hoppe på et bevegelig tog og håpe at det går i riktig retning – som vi så med hvordan ESG-produkter presterte i fjor.

En del av dette skyldes usikkerhet om hvordan fremtiden vil se ut, hvor alvorlige effektene av klimaendringene vil være og hvor effektiv innsatsen vår for å dempe dem kan være. Så scenarioplanlegging er fortsatt viktig for aksje- og obligasjonsinvestorer, sier Nicolo Bragazza, porteføljeforvalter i Morningstar Investment Management Europe.

"Vi vet ikke nøyaktig hvordan fremtiden vil se ut", sier han. Så veien til netto null byr på muligheter og utfordringer for investorer. Alternative energiaksjer har underprestert siden Paris-avtalen i 2015, bemerker han, noe som er kontraintuitivt gitt det globale presset for å bekjempe klimaendringer.

"Vekstmuligheter oversettes ikke alltid til investeringsmuligheter", sier han. Investorer må fokusere på tradisjonelle finansielle mål som verdivurderinger og ikke betale for mye for eiendeler.

"De må også tenke på den generelle robustheten til porteføljen, balansere investerings- og klimarisikovurderinger basert på kundenes mål", bemerker han.

En annen faktor er at investorene har blitt mer realistiske om virkningen på bruttonasjonalproduktet av å takle klimaendringene. "Veien til netto null vil bli svært kostbar", sier han.

Som vi så med fjorårets begivenhet, med krigen i Europa, er bærekraftige investeringer ikke immune mot globale hendelser. Bioy er enig og sier at krigen i Ukraina avslørte mange av motsigelsene i ESG-bevegelsen, som vil utspille seg på denne COP-konferansen igjen.

"S" i ESG kan nå betraktes som "sikkerhet", sier hun. Ettersom geopolitikk igjen kommer i forgrunnen, er dens rolle som hjelp eller hindring ennå ikke bestemt.

Panelet fra Morningstar besto av:

Hortense Bioy, Global Director of Sustainability Research, Morningstar

Rob Edwards, Director of Product Management, Morningstar Indexes 

Lindsey Stewart, Director, Investment Stewardship Research, Morningstar

Anya Solovieva, Global Head of Climate Solutions, Morningstar Sustainalytics

Nicolo Bragazza, Portfolio Manager, Morningstar Investment Management Europe

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer