Elektriske kjøretøy

Salget av elektriske kjøretøy i Kina og Europa vil etterlate USA i støvet, noe som bidrar til over konsensus global adopteringsrate.

Morningstar Equity Analysts 11.10.2018 | 12.42
Facebook Twitter LinkedIn

Adopsjon av elektriske kjøretøy

I løpet av det neste tiåret vil batteridrevne elektroniske biler oppnå kostnadsparitet med ordinære forbrenningsmotorer. Videre vil batteriinnovasjon bidra til økt rekkevidde og korte ned ladetiden slik at elektriske kjøretøy ikke lenger vil være et underlegent produkt i forhold til kjøretøy med forbrenningsmotorer. Ladeinfrastruktur vil være et regionalt jokerkort som enten vil bidra til økt etterspørsel, eller begrense den. På mellomlang sikt vil utslippsdrevne reguleringer bidra til økte investeringer for å bygge bedre elektriske kjøretøy og drive opp adopsjonen av dem.

På lang sikt vil adopteringen av elektriske kjøretøy ta av i regioner som kombinerer god ladeinfrastruktur og sterk regulering. I Kina og EU anslår vi at adopsjonen av lette elektriske kjøretøy som andel av nybilsalget vil nå henholdsvis 25 % og 20 % innen 2028. USA vil være etternøler fordi ladeinfrastrukturen er mindre utviklet og reguleringer er mindre strengt, derfor vil adopsjonen, tror vi, bare nå 12,5 % i 2028. Ved å bruke en regional oppbygning av estimatene, anslår vi at elektriske kjøretøy vil nå 15 % av globalt bilsalg innen 2028. Det er over konsensus på 11 %.

I tillegg til rene elektriske kjøretøy, anslår vi at hybride elektriske kjøretøy vil få 21 % av nybilsalget innen 2028, noe som gjør at vi anslår sammenlagt nybilsalg innenfor elektriske og delelektrisk kjøretøy vil utgjøre 36 % av globalt salg. Vi tror adopteringen av hybride kjøretøy vil variere regionalt, hvor EU vil gå forbi global penetrasjon med en markedsandel av nybilsalget på 25 %, mens USA og Kina kan havne bak med anslag på henholdsvis 20 % og 15 % av nybilsalget innen 2028.

Batterier vil dra nytte av lavere kostnader og forbedret kjemi

Bedre og billigere batterier er en av hovedpunktene for å få kostnadsparitet med biler med forbrenningsmotorer. Nå er batteridrevne biler dyrere enn bensin- og dieselbiler grunnet høye batterikostnader, som står for omtrent 27 % av totale kostnader. Hybride vil også bli billigere enn forbrenningsbiler grunnet fallende batterikostnader.

Batterikostnadene vil falle, tror vi, grunnet ny teknologi som gjør at man bruker billigere råvarer som også øker rekkevidden. Kostnadene vil også falle fra mer effektiv produksjon i gigafabrikker som nå blir bygget verden over. Nikkel vil overta for kobolt noe som gjør at batteriintensiteten øker og rekkevidden vil bedres. Vi forventer at standardrekkevidden i elektriske kjøretøy vil komme over 48 mil (300 miles) allerede før storskala kommersialisering av ‘solid-state’ batterier.

Selv om ‘solid-state’ (bruker fast stoff på både elektroder og elektrolytter, i stedet for flytende eller polymer elektrolytter som finnes i litium-ion eller litium polymer batterier) ikke er blitt kommersialisert for elektriske kjøretøy enda, tror vi dette vil bli det neste store gjennombruddet for litium-teknologien og som vil føre til at rekkevidden dobler seg med lavere kostnader og færre sikkerhetsutfordringer.

Uavhengig av kjemien vil alle elektriske kjøretøy bruke litium, noe som vil gagne litium-produsenter. ‘Solid-state’-batteriene vil bruke enda mer litium, noe som vil øke etterspørselen enda mer.

Våre toppvalg for å investere i den voksende adopteringen av elektriske kjøretøy er Albemarle, BMW, BorgWarner, Edison International, General Motors og SQM.

Dette er kun et kort sammendrag. Rapporten med vedlegg er på 93 sider og fås ved å være kunde hos Morningstar (Direct eller Select).

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Albemarle Corp122,58 USD-5,93Rating
Bayerische Motoren Werke AG112,00 EUR-0,09
BorgWarner Inc33,50 USD-2,90Rating
Edison International68,63 USD-0,31Rating
General Motors Co43,08 USD-1,73Rating
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR47,94 USD-6,29Rating

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer