Aktive fonds vanskeligheter i etterkant av finanskrisen

Suksessraten til de viktigste kategoriene har vært svært lave i etterkant av finanskrisen.

Thomas Furuseth 23.02.2018 | 14:52
Facebook Twitter LinkedIn

Definisjon av suksessrate

Den vanligste definisjonen av suksessrate er at 1) fondet må overleve perioden. I dette tilfellet har jeg derimot tatt bort fusjonerte fond fra utvalget dersom fondene fusjonerte inn i et fond fra samme kategori. Hvis ikke, blir fondet definert som mislykket. Avvikling, restrukturering også videre teller som mislykket i en gitt periode.
2) fondet må gi høyere avkastning enn en referanse. Siden indekser ikke har kostnader og at man ikke kan investere direkte i indeksfond, har jeg valgt å bruke medianen av indeksfond i en sin gruppe. På denne måten unngår vi de fleste tilfeller med ekstremverdier, samtidig som det brukes et investérbart alternativ. Det er riktignok verdt å merke seg at utvalget indeksfond blir tynt etter hvert som vi går tilbake i tid.

I tillegg startet Morningstar opp i Europa på begynnelsen av 2000-tallet, dermed vil man få en overlevelsesbias i tallene som strekker seg tilbake lenger enn ca. 2000.

Resultatene

Suksessrate fond i Europa per desember 2017

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies