Vær naturlig skeptisk til rådgivere fra små selskaper

Det som kommer frem i media er ofte ytterpunktene, men det skader aldri å være aktsom.

Thomas Furuseth 31.01.2018 | 14.25
Facebook Twitter LinkedIn

Eldre personer og rådgivere

Man skal ha respekt for livsvisdom og hva mennesker har opplevd. Dessuten er det slik at de som er unge i dag vil bli eldre i fremtiden, det er naturens gang. Likevel er det slik at etter hvert som man går av med pensjon og blir eldre, så vil de kognitive evnene avta. Faktisk avtar våre evner allerede når man fyller 20 år, men når man passerer 70 år og oppover så er det en overhengende fare for at våre kognitive evner svekkes merkbart. Det vil aldri være likt fra person til person, det er også menneskets natur.

En av de evnene som svekkes er nettopp rundt tallferdigheter og overtiltro til egne ferdigheter kan gjøre at man kan bli lettere utsatt for svindel. Dette er også en gruppe som kan være spesielt lukrative som kunder av flere grunner, de kan ha opparbeidet en stor portefølje gjennom et langt liv.

Dette taler for at man skal forbedrede seg og gjøre porteføljen så enkel som mulig, blant annet slik at omgangskretsen kan komme raskt inn og hjelpe til hvis behovet skulle dukke opp.

Selv om temaet er sensitivt, kan man som etterkommere tilby seg å hjelpe til når det kommer til store finansielle valg. Dette må i så fall være noe som tilbys på forhånd. Dessverre er det slik at med overmot ser man ikke alltid selv at man trenger hjelp til å ta gode finansielle valg.

Tips til å beskytte seg mot svindel

Søk opp informasjon om selskapet og personene som kommer til deg. Er personen autorisert som finansiell rådgiver? Har selskapet du er blitt kontaktet av konsesjon til å drive rådgivning? Spesielt sistnevnte er et sterkt varselsflagg dersom selskapet ikke har konsesjonen. I følge de nyeste regler skal man også kunne spørre om rådgiveren er uavhengig eller ikke.

Men man kan fortsatt være uheldig med selskapet man kommer utfor, og man bør være særlig forsiktig med nyopprettede selskaper og de som har lav kapital under rådgivning. Årsaken er at disse trenger kapital relativt raskt, og de trenger inntekter. Det kan gi fristelser til å tilby dyre investeringer, eller til og med ta snarveier som vist i media i det siste hvor rådgiveren ikke er rådgiver, men sitter på flere sider av bordet. Men bare for å illustrere utfordringen for rådgivere, for at et selskap skal ha 10 millioner kroner i omsetning fra rådgivning og får 0,5 % av kapitalen for rådgivningen, betyr det at selskapet må ha 2 milliarder kroner under rådgivning. Hvis rådgiveren omsetter for 10 millioner og har 0,5 milliarder under rådgivning, så blir snittkostnaden for kunden 2 % per år. Slike enkle beregninger kan man gjøre ved å finne ut litt grunninformasjon om selskapet. De nye reglene gjør også at man skal få all denne informasjonen før man investerer, men det skader ikke å sjekke selv. Selv rådgivning er et volum-spill, høyt volum kan gi lavere kostnader til deg, mens lavt volum kan gi svært høye honorer per investerte krone. Det gir en ekstra risiko når man får råd av i nye selskaper eller selskaper som fortsatt er små som er enten avhengig av å få opp volumet eller å ha høye honorarer.

Søk informasjon om produktet på uavhengige sider slik som eksempelvis Morningstar.no. Dersom man ikke finner noe informasjon i det hele tatt, bør man være forberedt på å legge inn ekstra innsats før investering. Jeg ville tenkt meg om to ganger før jeg hadde investert i noe som bare leveres av bare en leverandør som også er rådgiver, hvor man ikke kan finne informasjon på uavhengige steder. Hvis motparten din har hatter på mange sider av bordet vet du ikke hvilken hatt personen har på seg nettopp nå når du snakker med personen. Spesielt er risikoen høy dersom man kjøper seg direkte inn i selskaper (AS eller hva det måtte være) både når det gjelder gjeld og egenkapitalfinansiering. For eksempel kan man etterligne oljefondet med bare to verdipapirfond, et rentefond og et aksjefond. Det er så enkelt som det lar seg gjøre, utfordringen er at det ikke er spesielt lønnsomt å anbefale to billige fond. Det er mer å tjene på eksotiske produkter, så spør alltid om kostnader, både i kroner og i % av kapitalen.

Rådgivere og meglere er ikke dine venner

Vennen din bør ikke være din megler og din megler bør ikke være din venn. Det samme gjelder for rådgivere og spesielt «rådgivere». Bernie Madoff var en spesielt suksessrik svindler i USA, nettopp fordi har beveget seg primært i sitt eget miljø og hadde stor troverdighet der. Det lønner seg å ha et distansert forhold til sin rådgiver. Du ønsker ikke en person som dukker opp i private sfærer som rådgiver.

Husk at i mange tilfeller er verstefall at pengene er tapt. I noen tilfeller er det heller ikke begrenset til innskuddet, det gjelder ved visse typer finansielle derivater og ved privat belåning. Det er nok av eksempler på selskaper som ikke finnes lengre, eller som har hatt en lang nedadgående trend. Ditt svar til dette bør være å ha tilstrekkelig risikospredning og i de fleste tilfeller er dette enklest oppnådd i verdipapirfond. Kjøper du 1 aksje og dette selskapet går konkurs, taper du alt, kjøper du 1600 aksjer og en av dem går konkurs, taper du i snitt 1/1600.

Gjør det enkelt, gjør det så billig som mulig, og invester i noe som er regulert av myndighetene, gjennom en rådgiver som er veletablert og som er under konsesjon fra myndighetene. Si som hovedregel nei når noen ringer i telefonen eller tropper opp på døra og vær naturlig skeptisk, slik at man i alle fall etterprøver påstandene og sjekk nettryktet til rådgivningsselskapet (sjekk gjerne også Finanstilsynets oppfølging av selskapet). Men ikke vær så skeptisk at man blir handlingslammet.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer