Ikke fornøyd med Nordeas kvartalstall

Vi er enige med Nordea som sa at de er «ikke fornøyd» med selskapets resultater, ettersom bunnlinjen for 2017 kom inn under vårt estimat på 3,5 mrd. EUR.

Morningstar Equity Analysts 26.01.2018 | 12:07

Driftsresultatet havnet på 3,1 mrd. EUR, noe som er 19 % lavere enn året før. Selv om netto renteinntekt og netto avgiftsinntekter vokste noe, men manglet gnisten, var andre kilder til inntekt, slik som trading, skuffende. Selv om vi opprettholder nåværende ‘fair value’- estimat, vil vi oppdatere våre modeller for å reflektere de virkelige tallene for 2017 og se med friske øyne på estimatene for 2018- 2021. Vi opprettholder også vår posisjon rundt økonomisk vollgrav og trenden til denne.

Inntektslinjen, viste spesielt trading-inntekten en skarp nedgang på 23 %. Ledelsen i Nordea guider nettoresultatet til å vokse i 2018 grunnet høyere inntekter, lavere kostnader og stabil kredittkvalitet.

På kostnadssiden økte totale operasjonelle kostnader med 5 % (lokal valuta, 4 % i euro) til 5,1 milliarder euro. Økningen er primært knyttet til lønnskostnader og totale kostnader i 2017 inneholdt også 146 millioner euro i restruktureringskostnader. Nordea guider totale kostnader i 2018 til 4,9 milliarder euro, som inneholder restruktureringskostnader på 150 millioner euro.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Nordea Bank Abp87,42 SEK0,69

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies