Ikke fornøyd med Nordeas kvartalstall

Vi er enige med Nordea som sa at de er «ikke fornøyd» med selskapets resultater, ettersom bunnlinjen for 2017 kom inn under vårt estimat på 3,5 mrd. EUR.

Morningstar Equity Analysts 26.01.2018 | 12.07
Facebook Twitter LinkedIn

Driftsresultatet havnet på 3,1 mrd. EUR, noe som er 19 % lavere enn året før. Selv om netto renteinntekt og netto avgiftsinntekter vokste noe, men manglet gnisten, var andre kilder til inntekt, slik som trading, skuffende. Selv om vi opprettholder nåværende ‘fair value’- estimat, vil vi oppdatere våre modeller for å reflektere de virkelige tallene for 2017 og se med friske øyne på estimatene for 2018- 2021. Vi opprettholder også vår posisjon rundt økonomisk vollgrav og trenden til denne.

Inntektslinjen, viste spesielt trading-inntekten en skarp nedgang på 23 %. Ledelsen i Nordea guider nettoresultatet til å vokse i 2018 grunnet høyere inntekter, lavere kostnader og stabil kredittkvalitet.

På kostnadssiden økte totale operasjonelle kostnader med 5 % (lokal valuta, 4 % i euro) til 5,1 milliarder euro. Økningen er primært knyttet til lønnskostnader og totale kostnader i 2017 inneholdt også 146 millioner euro i restruktureringskostnader. Nordea guider totale kostnader i 2018 til 4,9 milliarder euro, som inneholder restruktureringskostnader på 150 millioner euro.

På den positive siden oppretthold Nordea sin aktivakvalitet. Netto tap på lån i 2017 endte på 369 millioner euro, ned fra 502 millioner i 2016. Dermed falt lån-tap nivået fra 15 til 12 basispunkter (0,12 %) fra 2016 til 2017.

På kapitalfronten mener vi Nordeas kapitalgenerering holdt seg sterkt i 2017. For hele året økte tier 1 aksjekapitalen med 110 basispunkter til 19,5 %, versus 18,4 i 2016. Dette er blant de høyeste nivået i de senere år. På linje med rådende utbyttepolitikk har styret foreslått et utbytte på 0,68 euro per aksje, noe som er en økning fra fjorårets 0,65 euro/aksje.

Analytikernotatet er skrevet av Derya Guzel og ble først offentliggjort på Morningstar Select 25.1.2018. Vær oppmerksom på at estimater er usikre av natur, og kan endres som følge av oppdatert vurdering, nye opplysninger også videre. Forhør deg alltid med en finansiell rådgiver før kjøp og salg av verdipapirer.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Nordea Bank Abp124,95 SEK1,22Rating

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer