Er det på tide å ta noen av pengene av aksjebordet?

Riktig fordeling mellom ulike typer verdipapirer er blant de viktigste valgene man tar. Har du latt det skure og gå, har sannsynligvis aksjeposten vokst seg stor. 

Thomas Furuseth 06.12.2017 | 15:06

La oss anta at du var fremsynt og rebalanserte porteføljen i slutten av mars 2009, akkurat i det verden var på det mørkeste. La oss anta at du da hadde 60 000 (tallet er bare for illustrasjonens skyld) i Skagen Global A, og la 40 000 kroner i Danske Invest Norsk Obligasjon. Da har du 40 % i obligasjoner i denne porteføljen og 60 % i aksjer. Spol raskt fremover til 1. november og verdien av Skagen Global A er 204 400kr., mens Danske Invest Norsk Obligasjon har steget til 57 200kr. Ingen bør forvente at et obligasjonsfond skal kunne holde følge med et aksjefond i oppgangstider, hvis det skjer bør du sjekke fondene nærmere.

Saken er den at aksjeandelen i denne forenklede porteføljen har gått fra 60 % til 78 % aksjer, drevet av sterke aksjemarkeder. Hele ideen bak en slik rebalansering er å redusere risiko og være litt motsyklisk. Når det er sagt, så vil man nødvendigvis redusere forventet avkastning når man vekter opp i en aktivaklasse som har lavere forventet avkastning. I tillegg er det svært vanskelig når man står midt oppe i en av de verste finanskrisene hvor alle avisene skriker «dommedag er nær», å putte gode penger i den aktivaklassen som nettopp har falt 50 %.

Alder og tid til forbruk bestemmer

Sparing er utsatt forbruk for de fleste av oss. De som er mest bemidlet har andre mål som er utenfor rekkevidde for resten av oss, så de vil jeg ikke fokusere på her. Tradisjonelt har man sagt at aksjesparing er for de pengene man skal ha i markedet lenger enn 5 år, årsaken er selvfølgelig at markedene kan bli sure i lang tid. Når man begynner å nærme seg 10 år øker sannsynligheten for god avkastning, men man finner også tiårsperioder hvor markedsavkastningen har vært null i aksjer og negativ realavkastning i rentemarkedet. Faktisk så har rentesparing tradisjonelt sett gitt svært lite, men siden vi har hatt bull-marked i renter de siste 30-40 årene, sitter det lengst fremme i minnet vårt.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Danske Invest Norsk Obligasjon  
SKAGEN Global A  

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies